Palvelusetelit

​​ 

Palvelusetelillä voidaan järjestää Eksoten järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelusetelipalveluja tuottavat Eksoten hyväksymät yksityiset palvelun tuottajat.

Asiakkaalla/potilaalla on sosiaali-tai terveyspalveluihin liittyvä palveluntarve, johon hän hakee apua Eksotelta. Palveluntarve arvioidaan ja palveluseteli voidaan myöntää, mikäli palvelusetelin käyttö todetaan yhdessä asiakkaan/potilaan kanssa sopivaksi vaihtoehdoksi ja palveluseteli otettu käyttöön ko. palvelun järjestämisessä.

Asiakas/potilas ei voi vaatia palveluseteliä ja hänellä on myös oikeus kieltäytyä palvelusetelistä. Palvelusetelin arvo vaihtelee palveluittain ja sen arvon määrittää Eksote.

Palveluseteli on käytössä Eksotessa seuraavissa palveluissa:

 1. Lapsiperheiden tilapäisessä kotipalvelussa. Linkki lapsiperheiden-kotipalvelu- sivustolle
 2. Omaishoidon tuessa /sosiaalipalvelut/omaishoito/vapaapaivaoikeus/
 3. Henkilökohtaisessa avussa. Linkki /sosiaalipalvelut/vammaispalvelut/henkilokohtainen-apu/
 4. Tehostetussa kotiutuksessa, linkki /terveyspalvelut/kotiin-annettavat-palvelut/tehostettu-kotisairaanhoito/ 
 5. Hammashoidossa, linkki /terveyspalvelut/hammashoito/palveluseteli/
 6. Tuetussa asumisessa, linkki /sosiaalipalvelut/asuminen/tuettu-asuminen/
 7. Kuntouttavassa työtoiminnassa, linkki /sosiaalipalvelut/tyoelamapalvelut/
 8. Ikääntyneille suunnatussa palveluasumisessa, linkki /sosiaalipalvelut/asuminen/palveluasuminen/
 9. Ikääntyneille suunnatussa tehostetussa palveluasumisessa, linkki /sosiaalipalvelut/asuminen/ymparivuorokautinen-asuminen/
 10. Henkilökohtaisella budjetilla hankittavien palvelujen järjestämisessä
  /eksote/palvelusetelit/henkilokohtainen-budjetti/
 11. Kokeiluna Ruokolahdella yleislääkäripalvelussa (vuosina 2020–2022),
  l​​inkki /toimipisteet/terveys-ja-hyvinvointiasemat/ruokolahti-hyvinvointiasema/​​

 12. Puheterapiakuntoutuksessa, linkki /terveyspalvelut/vastaanotot/puheterapia/​


Lapsiperheiden kotipalvelussa, omaishoidossa, henkilökohtaisessa avussa, tehostetussa kotiutuksessa, kuntouttavassa työtoiminnassa ja tuetussa asumisessa on sähköinen palveluseteli. Näiden palveluntuottajien yhteystiedot löytyvät Palse.fi- portaali- sivulta.

Hammashoidon palveluntuottajien yhteystiedot löytyvät  hammashoidon sivustolta: /terveyspalvelut/hammashoito/palveluseteli/.

Eksote ottaa käyttöön ikäihmisten palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelin


Eksoten hallitus on 20.3.2019 päättänyt ikäihmisten palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteleiden toimintaohjeista ja palveluseteleiden arvon määräytymisestä. Setelit tulevat käyttöön syyskuussa.

Palvelusetelin voi saada, mikäli Eksoten tekemän palvelutarpeen arvioinnin pohjalta todetaan, että asiakas tarvitsee palveluasumista tai tehostettua palveluasumista. Seteli on tulosidonnainen.

Lisää ohjeistusta seteleistä ja palveluntuottajista löytyy Eksoten verkkosivuilta.

Ohje asiakkaalle, palveluasuminen.pdf

Ohje asiakkaalle, tehostettu palveluasuminen.pdf


Asi
akkaalla on mahdollisuus tehdä muistutus palvelusetelillä maksetusta palvelusta oheisella lomakkeella:Muistutus palvelusetelillä tuotettavasta palvelusta

Ohjeet palvelusetelituottajaksi hakeutumiseen löytyvät täältä /eksote/yksityiset-palveluntuottajat/palvelusetelituottajat/

Lisätietoa palvelusetelistä
Palveluseteli STM
Palvelusetel​i Kuntaliitto

 

 


 Share