Visio ja arvot

 

Visio: Toimintakykyisenä kotona


Eksoten vision taustalla on halu uudistaa sosiaali- ja terveysalan vanhoja toimintamalleja ja rakenteita, sekä osaltaan vastata kestävyysvajeeseen ja väestön ikääntymisen seurauksena kasvavaan palvelutarpeeseen.
 
Kohdistamme osaamisemme asiakkaiden toimintakyvyn parantamiseen kaikilla palvelualueilla. Ihmisen paras paikka on kotona, ja haluamme mahdollistaa, että kotiin on helppo palata ja myös kotoa käsin palvelumme ovat helposti saatavilla.
 
Visiomme tarkoittaa käytännössä, että:
- Asiakkaamme huolehtivat omatoimisesti toimintakyvystään ja hyvinvoinnistaan.
- Hoito- ja palvelumallimme ovat kevyitä, kuntouttavia ja kotilähtöisiä.
- Asiointi on helppoa käyttämällä sähköisiä ja matalan kynnyksen palveluja.
- Ohjaamme asiakkaat oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan.
- Kiireellinen hoito ja apu elämän kriisitilanteisiin ovat helposti saatavilla.​

Eksoten a​rvot


Yhteisillä arvoilla halutaan kuvata Eksoten toiminnan kannalta tärkeitä perusperiaatteita. Arvot on laadittu henkilöstökyselyn ja strategiatyön perusteella.

Arvojen tulee ohjata toimintaamme suhteessa asiakkaisiin, potilaisiin, henkilöstöön ja muihin sidosryhmiin. Eksoten johtoryhmä vastaa siitä, että arvot saatetaan koko henkilöstön tietoon. Esimiehet huolehtivat, että arvot ymmärretään oikein ja että johtaminen ja toiminta on järjestetty arvojen mukaisesti.

Yhdessä asiakkaan kanssa

 
- Huolehdin, että asiakkaan on helppo saada palvelua
- Pidän huolta siitä, että asiakas tuntee olevansa arvostettu
- Tuen asiakasta omatoimisuuteen ja autan pärjäämään kotona mahdollisimman pitkään
- Huomioin asiakkaan ja läheisten toiveet
 

Mutkaton vuorovaikutus

 
- Käyttäydyn aina kohteliaasti ja ystävällisesti asiakkaita ja työkavereitani kohtaan
- Keskustelen asiakkaan kanssa hänen hoidostaan ja hoitosuunnitelmastaan avoimesti
- Annan ja pyydän palautetta, jonka perusteella kehitän toimintaa
- Arvostan yhdessä tekemistä

Halu ottaa vastuuta

 
- Olen sisäistänyt Eksoten tavoitteet ja edesautan niiden toteuttamista
- Vastaan osaltani potilaan ja asiakkaan kokonaishoidon onnistumisesta
- Noudatan yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä
- Tuon epäkohdat esille avoimesti ja rakentavasti, ja pyrin etsimään niihin ratkaisuja

Rohkeus uudistua

 
- Uskallan kyseenalaistaa nykyisiä toimintatapoja
- Haluan kehittää palveluja ja toimintatapoja yli organisaatiorajojen
- Olen valmis muuttamaan omia työskentelytapojani ja hyödyntämään uutta teknologiaa
 

Henkilöstön osallistaminen 2014 uusittuun strategiaan ja arvotyöhön


​Heti strategian vahvistamisen jälkeen arvot esiteltiin intranetissa julkaisulla johdantovideolla ja kampanjalla. Jokainen arvo esiteltiin yksitellen kahden viikon välein. Kullekin arvolle keksittiin toimialan ulkopuolelta arvotarina ja jokaiseen arvotarinaan liittyi kysymys. Kukin arvo esiteltiin henkilökunnalle siten, että tarinaan liittyvä kysymys tuotiin julisteessa toimitilojen seinille ja samaan aikaan intranetissä julkaistiin kotikutoinen video, jossa yksi johtoryhmän jäsenistä kertoi arvotarinan ja vastasi julisteen kysymykseen.

Kotikutoisilla videoilla tuotiin samalla "matalan kynnyksen" videoviestintää osaksi organisaation sisäistä viestintää. Samaan aikaan johto teki "roadshown", jossa se kiersi eri toimipisteissä keskustelemassa henkilökunnan kanssa uusitusta strategiasta ja arvoista. Näissä tilaisuuksissa henkilökunnalle jaettiin arvokaulanauhoja ja rintanappeja.

Arvotyö jatkui vuonna 2015 ja 2016 työkirjoilla, huoneentauluilla ja uusilla "matalan kynnyksen" videoilla, joissa kyseltiin työyksiköiden kokemuksia arvojen työstämisestä. Työyksiköiden itse työstämät huoneentaulut koottiin intranetiin koko organisaation nähtäville ja ne koostettiin siten, että keskeiset teemat avattiin vuoden päätteeksi intranetissa henkilöstölle. Näyttelemistä harrastavat työntekijät käsikirjoittivat ja näyttelivät huumorivideoita arvoista.​​Share