Eksoten arvot

​​​
Rohkeus – Yksinkertaisuus – Ihminen ovat periaatteita, joiden mukaan Eksote suuntaa palvelujaan, toimintojaan ja kehittämistään. Periaatteiden sisällä olevat Eksoten arvot ohjaavat toimintaamme suhteessa asiakkaisiin, potilaisiin, henkilöstöön ja muihin sidosryhmiin. ​

Eksoten johtoryhmä ja esimiehet huolehtivat siitä, että johtaminen ja toiminta on järjestetty arvojen mukaisesti.

Yhdessä asiakkaan kanssa

 • Huolehdin, että asiakkaan on helppo saada palvelua
 • Pidän huolta siitä, että asiakas tuntee olevansa arvostettu
 • Tuen asiakasta omatoimisuuteen ja autan pärjäämään kotona mahdollisimman pitkään
 • Huomioin asiakkaan ja läheisten toiveet

Mutkaton vuorovaikutus

 • Käyttäydyn aina kohteliaasti ja ystävällisesti asiakkaita ja työkavereitani kohtaan
 • Keskustelen asiakkaan kanssa hänen hoidostaan ja hoitosuunnitelmastaan avoimesti
 • Annan ja pyydän palautetta, jonka perusteella kehitän toimintaa
 • Arvostan yhdessä tekemistä


Halu ottaa vastuuta

 • Olen sisäistänyt Eksoten tavoitteet ja edesautan niiden toteuttamista
 • Vastaan osaltani potilaan ja asiakkaan kokonaishoidon onnistumisesta
 • Noudatan yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä
 • Tuon epäkohdat esille avoimesti ja rakentavasti, ja pyrin etsimään niihin ratkaisuja


Rohkeus uudistua

 • Uskallan kyseenalaistaa nykyisiä toimintatapoja
 • Haluan kehittää palveluja ja toimintatapoja yli organisaatiorajojen
 • Olen valmis muuttamaan omia työskentelytapojani ja hyödyntämään uutta teknologiaa​


Share