Eksoten arvot


Yhteiset arvot ohjaavat toimintaamme suhteessa asiakkaisiin, potilaisiin, henkilöstöön ja muihin sidosryhmiin. Arvot on laadittu henkilöstökyselyn ja strategiatyön perusteella. Eksoten johtoryhmä ja esimiehet huolehtivat siitä, että johtaminen ja toiminta on järjestetty arvojen mukaisesti.

Yhdessä asiakkaan kanssa

 • Huolehdin, että asiakkaan on helppo saada palvelua
 • Pidän huolta siitä, että asiakas tuntee olevansa arvostettu
 • Tuen asiakasta omatoimisuuteen ja autan pärjäämään kotona mahdollisimman pitkään
 • Huomioin asiakkaan ja läheisten toiveet

Mutkaton vuorovaikutus

 • Käyttäydyn aina kohteliaasti ja ystävällisesti asiakkaita ja työkavereitani kohtaan
 • Keskustelen asiakkaan kanssa hänen hoidostaan ja hoitosuunnitelmastaan avoimesti
 • Annan ja pyydän palautetta, jonka perusteella kehitän toimintaa
 • Arvostan yhdessä tekemistä


Halu ottaa vastuuta

 • Olen sisäistänyt Eksoten tavoitteet ja edesautan niiden toteuttamista
 • Vastaan osaltani potilaan ja asiakkaan kokonaishoidon onnistumisesta
 • Noudatan yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä
 • Tuon epäkohdat esille avoimesti ja rakentavasti, ja pyrin etsimään niihin ratkaisuja


Rohkeus uudistua

 • Uskallan kyseenalaistaa nykyisiä toimintatapoja
 • Haluan kehittää palveluja ja toimintatapoja yli organisaatiorajojen
 • Olen valmis muuttamaan omia työskentelytapojani ja hyödyntämään uutta teknologiaa​


Share