Strategia ja johtaminen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Eksoten strategiakirjassa 2014–2018  on selitetty strategian sisältö. Alla olevassa strategiakuvassa  kirjan sisältö on tiivistetty. Strategiakuva löytyy myös englanninkiel​isenä (pdf).

Eksoten strategiakuva 2014–2018.jpg 

Mitä on saatu aikaan?


Olemme Suomessa edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteuttamisessa ja palvelujen kehittämisessä. Meillä käy paljon ammattilaisia muualta Suomesta tutustumassa esimerkiksi kuntoutuskeskukseemme, joka on jatkuvasti parantanut toimintaansa ja saanut erittäin hyviä tuloksia. 

Olemme parantaneet hoitotuloksia ja leikanneet kustannuksia merkittävästi muun muassa purkamalla laitoshoitoa ja vastaavasti kehittämällä voimakkaasti kotiin vietäviä ja kotona asumista tukevia palveluja, kuntoutusta sekä sähköisiä asiointipalveluja. Korostamme oikea-aikaista palveluohjausta, palvelu- ja hoidontarpeen arviointia sekä moniammatillista ja -toimijaista yhteistyötä.

Matalan kynnyksen palveluita


Asiakas saa meillä yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta. Olemme kehittäneet matalan kynnyksen palvelukeskittymiä, joihin asiakas voi tulla tietämättä mitä apua tarvitsee. Perinteisten terveysasemien sijaan meillä on hyvinvointiasemia, joissa on tarjolla sekä sosiaali- että terveyspalvelut maustettuna järjestöjen hyvinvointia edistävällä toiminnalla. Kaikki lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut tarjoamme matalan kynnyksen Lasten ja nuorten taloissa. Iso apu -palvelukeskuksissa tarjoamme vammais- ja vanhustenpalveluiden palveluneuvontaa ja sosiaalipalveluja. 

Mielenterveys- ja päihdepalveluihimme pääsevät kaikki palvelua tarvitsevat ilman lähetettä 24/7-periaatteella. 

Liikkuvia ja digitaalisia palveluita


Me liikumme sinne, missä palvelulle on tarvetta. Meillä on muun muassa nuorisopsykiatrian liikkuva ryhmä, laboratorion näytteenottoauto Malla sekä klinikka-auto Mallu, joka vie sairaanhoitajan ja suun terveydenhuollon palveluja kylille. Taho-auton tarkoituksena on vähentää koulupudokkaiden.

Päivystyksen ja ambulanssin välille olemme kehittäneet liikkuvan päivystysyksikön. Potilaan, joka usein on ikäihminen, ei tarvitse lähteä päivystykseen, vaan yksikkö menee kotiin hoitamaan. 

Meillä on kotikuntoutuksessa merkittävästi enemmän toiminta- ja fysioterapeutteja kuin muualla julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa Suomessa. Erityisen hyviä tuloksia saamme sillä, että arvioimme asiakkaan kuntoutustarvetta riittävän aikaisessa vaiheessa ja huolehdimme kuntoutuksesta kotoa kotiin. 

Sähköisessä asiointipalvelussa asiakkaamme voivat muun muassa varata aikoja, katsoa laboratoriotulokset ja viestiä ammattilaisen kanssa kotisohvalta.

Uusi sairaala


Keskussairaalamme yhteyteen on valmistunut uusi K-siipi, jossa on vuodeosastoilla yhden hengen huoneet sekä parantavaa taidetta. Jokaisella potilaalla on vastuuhoitaja. 

Perinteisen sairaalapäivystyksen tilalle olemme kehittäneet täysin uudenlaisen yhteispäivystyksen, jossa joka päivä kaikkina vuorokaudenaikoina yleis- ja erikoislääketieteen päivystyksen lisäksi toimii sosiaalipäivystys ja kotiin vietävien palveluiden koordinaatio. Koordinointi mahdollistaa entistä paremmin asiakkaan ohjaamisen arvioidun tarpeen mukaiseen hoitoon, oikeaan aikaan ja samalla palvelujen ja resurssien optimoinnin. Lapsille on oma päivystys, oma odotustila ja omat tutkimushuoneet. Lapsipotilaat pyritään hoitamaan nopeammin.

Alla oleva diasarja esittelee​​​​ asiaa vielä laajemmin.

Eksoten esittely suomenkielinen 2018.pdf

Uudenlaisen päivystyksen esittelyvideot:

Lisäksi alle ​on koottu tiedotteita, juttuja, videoita ja esitteitä siitä, miten strategian toteuttaminen ja kehittäminen näkyvät asiakkaille ja potilaille arjessa parempina palveluina​.
​​​​​​


Share