Strategia ja johtaminen

​​​​​​​​​​
​​​​Eksotessa valmistellaan str​ategiaa​ 2020​


Nyt valmisteilla oleva strategia laaditaan neljäksi vuodeksi. 

Toimitusjohtaja Timo Saksela aloitti Eksotessa elokuussa 2019. Syksyn aikana uutta strategiaa on valmisteltu yt-neuvottelujen lomassa ja uusi strategia vahvistetaan 2020.

Visio: Edelläkävijä​


Uudessa strategiassa t​oiminnan periaatteita ovat: 
  • Rohkeus 
  • Yksinkertaisuus
  • Ihminen
Mitä Eksotessa on saatu aikaan?


Olemme kulkeneet edellä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä ja yhdistämisessä asiakaslähtöisesti. Me haluamme säilyttää tämän edelläkävijän paikan.

Olemme parantaneet hoitotuloksia ja leikanneet kustannuksia merkittävästi muun muassa purkamalla laitoshoitoa ja vastaavasti kehittämällä voimakkaasti kotiin vietäviä ja kotona asumista tukevia palveluja, kuntoutusta sekä sähköisiä asiointipalveluja. Korostamme oikea-aikaista palveluohjausta, palvelu- ja hoidontarpeen arviointia sekä moniammatillista ja -toimijaista yhteistyötä.

Meillä käy paljon ammattilaisia muualta Suomesta tutustumassa esimerkiksi kuntoutuskeskukseemme, joka on jatkuvasti parantanut toimintaansa ja saanut erittäin hyviä tuloksia. ​

Matalan kynnyksen palveluita


Asiakas saa meillä yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta yhden luukun periaatteella. Olemme kehittäneet matalan kynnyksen palvelukeskittymiä, joihin asiakas voi tulla tietämättä mitä apua tarvitsee. Perinteisten terveyskeskusten sijaan meillä on hyvinvointiasemia, joissa on tarjolla sekä sosiaali- että terveyspalvelut maustettuna järjestöjen hyvinvointia edistävällä toiminnalla. Kaikki lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut tarjoamme Lasten ja nuorten taloissa. Aikuisten psykososiaalisia palveluita on koottu Aikuisten keskuksiin.​ Vammais- ja vanhustenpalveluiden palveluneuvontaa ja sosiaalipalveluja saa Iso apu -palvelukeskuksissa​. 

Mielenterveys- ja päihdepalveluihimme pääsevät kaikki palvelua tarvitsevat ilman lähetettä 24/7-periaatteella. 

Liikkuvia ja digitaalisia palveluita


Me liikumme sinne, missä palveluille on tarvetta. Meillä on muun muassa nuorisopsykiatrian liikkuva ryhmä, laboratorion näytteenottoauto Malla sekä klinikka-auto Mallu, joka vie sairaanhoitajan ja suun terveydenhuollon palveluja kylille. Perhepalvelujen ja koulun yhteinen Taho-auto pyrkii jo varhaisessa vaiheessa auttamaan koulupudokkaita takaisin kouluun tai saamaan hoitoa.

Päivystyksen ja ambulanssin välille olemme kehittäneet liikkuvan päivystysyksikön. Jolloin potilaan, joka usein on ikäihminen, ei välttämättä tarvitse lähteä päivystykseen, vaan saa päivystysyksikön luokseen. 

Meillä on kotikuntoutuksessa merkittävästi enemmän toiminta- ja fysioterapeutteja kuin muualla julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa Suomessa. Erityisen hyviä tuloksia saamme sillä, että arvioimme asiakkaan kuntoutustarvetta riittävän aikaisessa vaiheessa ja huolehdimme kuntoutuksesta kotoa kotiin. 

Verkkosivuilla Eksoten asiointipalvelussa asiakas voi muun muassa varata aikoja, tehdä oire- ja palveluarvioita, katsoa laboratoriotulokset, uusia reseptejä, täyttää esitietoja, jättää soittopyynnön ja viestiä ammattilaisen kanssa kotisohvalta silloin, kun se parhaiten sopii.

Verkkosivuilla Eksoten chatti ​auttaa Isossa avussa, kuntoutuspalveluissa ja sosiaalipalveluissa.

Etelä-Karjalan keskussairaalan K-siipi


Keskussairaalamme yhteyteen on valmistunut kesällä 2018 K-siipi, jossa on vuodeosastoilla yhden hengen huoneet sekä parantavaa taidetta. Jokaisella potilaalla on vastuuhoitaja. 

Perinteisen sairaalapäivystyksen tilalle olemme kehittäneet täysin uudenlaisen yhteispäivystyksen, jossa joka päivä kaikkina vuorokaudenaikoina yleis- ja erikoislääketieteen päivystyksen lisäksi toimii sosiaalipäivystys ja kotiin vietävien palveluiden koordinaatio. Koordinointi mahdollistaa entistä paremmin asiakkaan ohjaamisen arvioidun tarpeen mukaiseen hoitoon, oikeaan aikaan ja samalla palvelujen ja resurssien optimoinnin. Lapsille on oma päivystys, oma odotustila ja omat tutkimushuoneet. Lapsipotilaat pyritään hoitamaan nopeammin.

Alla oleva diasarja esittelee​​​​ asiaa laajemmin:

Eksoten esittely suomenkielinen 2018.pdfShare