Strategia ja johtaminen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Eksoten strategiakirjassa 2014–2018  on selitetty strategian sisältö. Alla olevassa strategiakuvassa  kirjan sisältö on tiivistetty. Strategiakuva löytyy myös englanninkiel​isenä (pdf).

Eksoten strategiakuva 2014–2018.jpg 

Mitä on saatu aikaan?


 

Eksotessa on kyetty merkittävästi leikkaamaan kustannuksia muun muassa purkamalla laitoshoitoa ja vastaavasti kehittämällä voimakkaasti kotiin vietäviä palveluita sekä kuntoutusta. Samalla olemme osoittaneet, että henkilökuntaa vähentämällä ei välttämättä tehdä tulosta, vaan henkilökuntaa kouluttamalla ja osaamista järkevästi kohdentamalla saadaan asiakkaan ja talouden kannalta paras lopputulos. 

​Perinteisen sairaalapäivystyksen ja ambulanssin välille olemme kehittäneet liikkuvan päivystysyksikön. Potilaan, joka usein on ikäihminen, ei tarvitse lähteä päivystykseen, vaan yksikkö menee kotiin hoitamaan. 

 
Meillä on kotikuntoutuksessa merkittävästi enemmän toiminta- ja fysioterapeutteja kuin muualla julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa Suomessa. Olemme palkanneet kotikuntoutukseen 25 % aiempaa enemmän fysio- ja toimintaterapeutteja, mikä tarkoittaa noin miljoonan euron investointia. Tällä lisäyksellä kotihoidon asiakkuuksien määrää on saatu laskettua 56 %, mikä tarkoittaa noin 30 % eli kolmen miljoonan euron kustannussäästöä.​ Erityisen hyviä tuloksia saadaan siitä, että asiakkaan kuntoutustarvetta arvioidaan riittävän aikaisessa vaiheessa. 

 
Mielenterveys- ja päihdepalveluihin meille pääsevät kaikki palvelua tarvitsevat matalan kynnyksen 24/7-periaatteella. Hoitoon pääsy ei edellytä lähetettä.​​​​

 
Myös kaikki lasten- ja nuorten psykososiaaliset palvelut on koottu matalan kynnyksen Lasten ja nuorten taloihin. Olemme panostaneet matalan kynnyksen monialaiseen alkuarviointiin ja tarjoamme räätälöityjä hoitoja yli yksikkörajojen. Jokaisella asiakkaalla on koordinaatiosta vastaava työntekijä ns. vastuutyöntekijä.

 
​Kuntoutuskeskuksessamme on tehty erittäin hyviä tuloksia kuntoutettavien kanssa tavoitteellisella työllä. 

 
Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä tehdyistä saavutuksista. Alla oleva diasarja kertoo tarkemmin miten Eksoten strategiaa on käytännössä laitettu toimeen ja minkälaisia tuloksia on saatu aikaiseksi.

 

Eksoten esittely -diasarja 

Eksoten esittely -diasarja englanninkielinen

Lisäksi alle ​on koottu tiedotteita, juttuja, videoita ja esitteitä siitä, miten strategian toteuttaminen ja kehittäminen näkyvät asiakkaille ja potilaille arjessa parempina palveluina​.
​​​​​​