Digitalisaatio-ohjelma

​​​Digitalisaatio-ohjelman esittelykuva


Luomme asukkaiden ja ammattilaisten arkea helpottavia ratkaisuja!


Digitalisaatio-ohjelma on ennen kaikkea toiminnan kehittämistä ja kiperien haasteiden ratkaisemista, jota teemme yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on laajentaa Eksoten sähköisten palvelujen käyttöä, luoda toimiva tapa  asiakasohjaukseen sekä helpottaa ihmisten elämää.


​Digitalisaatio-ohjelman vetäjä:
Katja Rääpysjärvi, puh. 040 183 5366​, katja.raapysjarvi@eksote.fi​


Share