Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

​​​​​​Adop​tiorekisteri.pdf 
Aikuissosiaalityön rekisteri.pdf 
Annosjakelun potilasrekisteri.pdf 
Dynasty-asiakirjarekisteri.pdf 
Eksoten alueen ulkopuolelle kunnan toimesta tai yksityisesti sijoitettujen lasten rekisteri.pdf 
Elvytys- ja MET-potilaat.pdf 
Huumausainerekisteri.pdf 
Ikäihmisten Kela-hankerekisteri.pdf 
IsoApu-palveluneuvontapiste rekisteri: Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 75-vuotta täyttäville lappeenrantalaisille.pdf 
IsoApu-palveluneuvontapisteen rekisteri: palveluseteliyrittäjät ja palveluntuottajat.pdf 
Isyyden selvittämisen rekisteri.pdf
Kameravalvonta Etelä-Karjalan keskussairaala.pdf 
Kameravalvonta Iso apu -palvelukeskus.pdf 
Kameravalvonta Lasten ja nuorten talossa (Kasarmikatu 7 ja 11).pdf
Kameravalvonta Lauritsalan hyvinvointiasema.pdf
Kameravalvonta Männikkö (Armilankatu 46, 53100 Lappeenranta).pdf
Kameravalvonta Petäjämäki (Maalarinkatu 3, 59100 Parikkala).pdf

Kameravalvonta Pihlajakoti (Patruunankatu 6, 53300 Lappeenranta).pdf

Kameravalvonta Sammonkoti (Hietakallionkatu 5, 53850 Lappeenranta)​.pdf 
Kameravalvonta Aikuisten keskus (Valtakatu 51 53100 Lappeenranta).pdf 
Kameravalvonta Turvakoti ja Mansikkarinteen lasten ja nuortenkoti.pdf
Kasvatus- ja perheneuvonnan rekisteri.pdf 
Kehitysvammahuollon rekisteri.pdf 
Kouluterveydenhuollon rekisteri.pdf 
Kunnan alueell​e toisen kunnan toimesta tai yksityisesti sijoitettujen lasten rekisteri.pdf
Kuntarekry.pdf 
Lapsen elatuksen rekisteri.pdf 
Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri.pdf 
Lapsiperheiden kotipalvelun rekisteri.pdf 
Lastensuojelun asiakasrekisteri.pdf 
Lääkehoidon arvioinnin rekisteri.pdf 
Maahanmuuttajien kotouttamisen rekisteri.pdf 
Menehtyneet, potentiaaliset menetetyt elinluovuttajat.pdf 
Nuorten oikeusedustajarekisteri.pdf 
Palveluseteliyrittäjien ja omarahoitteisesti palveluja kotiin tuottavien palveluntuottajien rekisteri.pdf
Perheasioiden yksikön ehkäisevät palvelut -rekisteri.pdf 
Pitkäaikaistyöttömien aktivointi -rekisteri.pdf 
Potilastietorekisterin tietosuojaseloste.pdf 
Tiedote Eksoten potilasrekisteristä.pdf 
Solunsalpaaja-annosten potilasrekisteri.pdf 
Talous- ja velkaneuvonnan sekä sosiaalinen luototuksen rekisteri.pdf 
Tena-kotiinkuljetuksen rekisteri.pdf 
Toimeentulotuen rekisteri.pdf 
Tuki koulunkäyntiin -rekisteri.pdf 
Turvakotipalveluiden asiakasrekisteri.pdf 
Vammaispalvelun rekisteri.pdf 
Vanhusten palvelujen rekisteri (kotiin annettavat palvelut, asumispalvelut, vanhainkodit ja laitoshoito).pdf 
Vastikkeetta luovutettavien lääkkeiden potilasrekisteri.pdf 
Verkkosivujen tapahtumakalenterin ilmoitta​utumisrekisteri.pdf​