Tutkimus ja kehittäminen

​​Me Eksotessa kehitämme jatkuvasti toimintaamme

Eksotessa tehdään runsaasti erilaisia tutkimus-, opinnäyte- ja selvitystöitä. Teemme kehittämistyötä myös erilaisten hankkeiden ja verkostojen kautta. Kehittämiseen saamme hankerahoitusta muun muassa sosiaali- ja terveysministeriötä, Euroopan Unionin rahoitusohjelmista ja Sitralta. Hyödynnämme lisäksi Lean toiminta-ajatusta toiminnan parantamisessa. Yhteistyökumppaneinamme toimii myös entistä useammin kokemusasiantuntijoita. Lue lisää kokemusasiantuntijoista.​
 

​Lue lisää tutkimus- ja opinnäytetöistä, muun muassa tutkimusluvan tai opinnäytetyöluvan hakemisesta sekä eettisen työryhmän toiminnasta.
Linkki Tutkimus- ja opinnäytetyöt -sivulle
Linkki Eettinen työryhmä -sivulle

Tutustu Eksotessa käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin, joihin saadaan ulkoista rahoitusta. Näihin kuuluvat myös Suomen hallituksen kärkihankkeet.
Linkki Käynnissä olevat kehittämishankkeet -sivulle
Linkki Kärkihankkeet -sivulle

Lue lisää Lean toiminta-ajatuksen hyödyntämisestä Eksotessa sekä asiakastyytyväisyyden mittaamisesta.
Linkki Lean Eksotessa -sivulle
Linkki Asiakastyytyväisyyden mittaaminen -sivulle

Sivuilla julkaistaan myös seminaarimateriaaleja. Lisäksi voit tutustua Verkostokokouksen ABC-käsikirjaan.
Linkki Seminaarit -sivulle
Linkki Verkostokokouksen ABC-käsikirja -sivulle

Voit lukea päättyneistä ulkoisella rahoituksella toimineista kehittämishankkeista täältä​.

​​Olemme usein mukana järjestämässä osallisuutta tukevia tilaisuuksia ja tapahtumia.
Tutustu ​Eksoten tapahtumakalenteriin


Share