Eettinen työryhmä

​​​​​​​​​Eksoten eettisen työryhmän tehtävänä on kartoittaa, kehittää ja linjata toimintaan liittyviä eettisiä käytäntöjä ja antaa lausunto niistä tutkimuksista, jotka eivät ole tutkimuslain tarkoittamalla tavalla kuitenkaan lääketieteellisiä tutkimuksia.

 

Mikäli tutkimuksella on jonkin eettisen toimikunnan lausunto, tehdään tutkimuksesta ilmoitus eettiselle työryhmälle tutkimusluvan hakemisen yhteydessä. Myös rekisteritutkimukset otetaan tiedoksi eettiseen työryhmään.

Eksoten eettisessä työryhmässä käsiteltävät tutkimukset: 

Asiakkaisiin/potilaisiin kohdistuvat tutkimukset sekä tutkimukset, jotka ovat luonteeltaan erityisen sensitiivisiä, käsitellään Eksoten eettisessä työryhmässä. Lisätietoja eettisen lausunnon vaativista tutkimussuunnitelmista on tiedostossa Tutkimussuunnitelmien eettinen arviointi.pdf Työryhmän lausuntoa haetaan tutkimusluvan yhteydessä.

Lääketieteelliset tutkimukset

Kaikki lääketieteelliset tutkimukset tarvitsevat lausunnon eettiseltä toimikunnalta. Mikäli kyse on vain Eksotessa tehtävästä tutkimuksesta, haetaan lausunto HUSin eettiseltä toimikunnalta. Alla lisätietoa:​​

 
Eettisen työryhmän lausuntoa ja tutkimuslupaa haetaan lomakkeella Tutkimuslupa_Lausuntohakemus.pdf, joka toimitetaan Eksoten kirjaamoon: kirjaamo@eksote.fi tai Eksote kirjaamo, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta.​​ Lisätietoja tutkimusluvan hakemisesta löytyy sivulta Tutkimus- ja opinnäytetyöt.
 

Kokousaikataulu

  
​Kokoukset vuonna 2017 (papereiden viimeinen jättöpäivä)

26.1.2017 (12.1.2017)
23.2.2017 (9.2.2017)
30.3.2017 (16.3.2017)
27.4.2017 (13.4.2017)
24.5.2017 (10.5.2017)
15.6.2017 (1.6.2017)
heinäkuussa ei kokousta
31.8.2017 (17.8.2017)
28.9.2017 (14.9.2017)
26.10.2017 (12.10.2017)
30.11.2017 (16.11.2017)
14.12.2017 (30.11.2017)