Eettinen työryhmä

​​​​​​​​​​​Eksoten eettisen työryhmän tehtävänä on antaa lausunto niistä tutkimuksista, jotka eivät ole tutkimuslain tarkoittamalla tavalla lääketieteellisiä tutkimuksia, mutta kohdistuvat asiakkaisiin/potilaisiin tai ovat luonteeltaan/aihepiiriltään erityisen arkaluontoisia.

 

Mikäli tutkimuksella on jonkin eettisen toimikunnan lausunto, tehdään tutkimuksesta ilmoitus eettiselle työryhmälle tutkimusluvan hakemisen yhteydessä. Myös rekisteritutkimukset otetaan tiedoksi eettiseen työryhmään.

Eksoten eettisessä työryhmässä käsiteltävät tutkimukset: 

Asiakkaisiin/potilaisiin kohdistuvat tutkimukset sekä tutkimukset, jotka ovat luonteeltaan erityisen sensitiivisiä, käsitellään Eksoten eettisessä työryhmässä. Lisätietoja eettisen lausunnon vaativista tutkimussuunnitelmista on tiedostossa Tutkimussuunnitelmien eettinen arviointi.pdf. Työryhmän lausuntoa haetaan tutkimusluvan yhteydessä.

Eksoten eettisen työryhmän muisti- ja tarkistuslista pdf.pdf

Lääketieteelliset tutkimukset

Kaikki lääketieteelliset tutkimukset tarvitsevat lausunnon eettiseltä toimikunnalta. Mikäli kyse on vain Eksotessa tehtävästä tutkimuksesta, haetaan lausunto HUSin eettiseltä toimikunnalta. Alla lisätietoa:​​

​​
Eettisen työryhmän lausuntoa ja tutkimuslupaa haetaan lomakkeella, Tutkimuslupa_Lausuntohakemus_v2_editable.pdf joka toimitetaan Eksoten kirjaamoon 
sähköpostitse kirjaamo@eksote.fi
tai
Eksote kirjaamo, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta.​​
 
Lisätietoja tutkimusluvan hakemisesta löytyy sivulta Tutkimus- ja opinnäytetyöt.
 

Kokousaikataulu


Kokoukset vuonna 2019 (hakemuksen viimeinen jättöpäivä)
​11.12. (03.12.)

Kokoukset vuonna 2020 (hakemuksen viimeinen jättöpäivä)
21.1. (​14.1.)
19.2. (12.2.)
24.3. (17.3.)
22.4. (15.4.)
19.5. (12.5.)
10.6. (3.6.)


Eettisen työryhmän kokoonpano


Hanna Rönkkönen, palvelupäällikkö, puheenjohtaja
Tiina Kirmanen, johtaja
Mari Liukka, laatu- ja turvallisuuspäällikkö
Juha Viitala, ylilääkäri
Paula Soukkio, projektipäällikkö
Jaana Peltola, tietosuoja-asiantuntija​
 
Varajäsenet:
Anne Korhonen, palvelupäällikkö
Tarja Viitikko, toimintayksikön esimies

Kitta Kortman, työryhmän sihteeri
 


Share