Eettinen työryhmä

​​​​​​Eksoten eettisen työryhmän tehtävänä on antaa lausunto niistä tutkimuksista, jotka eivät ole tutkimuslain tarkoittamalla tavalla lääketieteellisiä tutkimuksia, mutta kohdistuvat asiakkaisiin/potilaisiin tai ovat luonteeltaan/aihepiiriltään erityisen arkaluontoisia.

 

Mikäli tutkimuksella on jonkin eettisen toimikunnan lausunto, tehdään tutkimuksesta ilmoitus eettiselle työryhmälle tutkimusluvan hakemisen yhteydessä. Myös rekisteritutkimukset otetaan tiedoksi eettiseen työryhmään.

Eksoten eettisessä työryhmässä käsiteltävät tutkimukset: 

Asiakkaisiin/potilaisiin kohdistuvat tutkimukset sekä tutkimukset, jotka ovat luonteeltaan erityisen sensitiivisiä, käsitellään Eksoten eettisessä työryhmässä. Lisätietoja eettisen lausunnon vaativista tutkimussuunnitelmista on tiedostossa Tutkimussuunnitelmien eettinen arviointi.pdf Työryhmän lausuntoa haetaan tutkimusluvan yhteydessä.

Lääketieteelliset tutkimukset

Kaikki lääketieteelliset tutkimukset tarvitsevat lausunnon eettiseltä toimikunnalta. Mikäli kyse on vain Eksotessa tehtävästä tutkimuksesta, haetaan lausunto HUSin eettiseltä toimikunnalta. Alla lisätietoa:​​

 
Eettisen työryhmän lausuntoa ja tutkimuslupaa haetaan lomakkeella
Tutkimuslupa_Lausuntohakemus.pdf, joka toimitetaan Eksoten kirjaamoon 
sähköpostitse kirjaamo@eksote.fi
tai
Eksote kirjaamo, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta.​​
 
Lisätietoja tutkimusluvan hakemisesta löytyy sivulta Tutkimus- ja opinnäytetyöt.
 

Kokousaikataulu

 
Kokoukset vuonna 2018 (papereiden viimeinen jättöpäivä)
25.1.2018 (11.1.2018)
22.2.2018 (8.2.2018)
28.3.2018 (14.3.2018)
26.4.2018 (12.4.2018)
31.5.2018 (17.5.2018)
14.6.2018 (31.5.2018)
heinäkuussa ei kokousta
30.8.2018 (16.8.2018)
27.9.2018 (13.9.2018)
25.10.2018 (11.10.2018)
29.11.2018 (15.11.2018)
13.12.2018 (29.11.2018)
 

Eettisen työryhmän kokoonpano

Minna-Maria Behm, projektipäällikkö, puheenjohtaja
Riitta Hakoma, perhepalvelujen johtaja, varapuheenjohtaja
Hanna Rönkkönen, palvelupäällikkö
Mari Liukka, laatu- ja turvallisuuspäällikkö
Tuomo Nieminen, ylilääkäri, professori (TY)
Pirjo Immonen-Räihä, apulaisylilääkäri
Marja Hakoma, sihteeri
 
Varajäsenet:
Iivonen Tiia, lakimies
Korhonen Anne, palvelupäällikkö
Viitikko Tarja, toimintayksikön esimies
 


Share