Lean Eksotessa

​​​

Lean on toiminta-ajatus, jonka perusperiaatteita ovat asiakkaan kunnioittaminen, toiminnan oikea-aikaisuus ja virtaaminen, ongelmien tunnistaminen sekä jatkuva parantaminen.

Lean on tullut tutuksi erityisesti teollisuuden puolella ja viime vuosina sitä on laajasti hyödynnetty myös terveydenhuollossa eri puolilla maailmaa.

Miten Lean taipuu terveydenhuoltoon? Olennaista on, että teemme asioita, jotka tuottavat asiakkaalle lisäarvoa esimerkiksi heidän hoitonsa suhteen.

Päähuomiomme on asiakkaassa ja niissä toiminnoissa, joilla saamme tuettua asiakkaan sujuvaa siirtymistä palveluista toiseen. Samalla minimoimme tai poistamme toiminnassa olevia turhia työvaiheita ja toimintaa hidastavia tekijöitä sekä vakioimme parhaita käytäntöjä. Tavoitteenamme on pyrkiä jatkuvasti kohti täydellisyyttä ja taata asiakkaillemme paras mahdollinen, turvallinen ja oikea-aikainen hoito.

Lean Armilan kuntoutuskeskuksessa



Armilan kuntoutuskeskuksen tavoitteena on taata kuntoutujalle enemmän toimintakykyä. Haluamme olla mukana tukemassa Eksoten strategiaa "Toimintakykyisenä kotona" ja edistää kuntoutuskeskuksessa olevien kuntoutujien kuntoutusjakson jälkeistä kotona selviytymistä.

Toimintaamme on ohjannut vuoden 2014 alusta Lean-ajattelu, jonka keinoin edistämme kuntoutujalle lisäarvoa tuovia toimintoja. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota kuntoutumisen kriittisiin pisteisiin, kuten kuntoutumissuunnitelman tekemiseen, toimintakyvyn edistämiseen ja turvallisen kotiutumisen toteuttamiseen.

Parannamme jatkuvasti toimintaamme muun muassa poistamalla työssämme olevia turhia vaiheita ja vakioimalla parhaita käytäntöjä. 

Lean päivystyksessä



Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyspoliklinikan toimintaa päätettiin kehittää lean-ajattelun mukaisesti syksyllä 2011. Kehittämistarpeen taustalla olivat muun muassa pitkät odotusajat, joista oli tullut potilasvalituksia.
 
Lean-työskentelyn aikana poliklinikalla käytiin läpi ja kirjattiin prosesseja, jotka liittyivät muun muassa työ- ja potilasturvallisuuteen, sujuvuuteen, työhyvinvointiin ja työssä tarvittavien tavaroiden sijaintiin oikeassa paikassa. Prosessin aikana laadittiin työtehtävien vakioidut työohjeet yhdessä henkilökunnan kanssa.

Päivystyksen työohjeita muokataan tarpeen mukaan niin, että paras käytäntö on aina käytössä kaikilla työntekijöillä. Joka arkiaamu palaverissa käydään läpi läheltä piti -tilanteet, työturvallisuuteen liittyvät asiat, puheluiden vastausprosentti, päivystyksen läpimenoajat, potilastyytyväisyyskyselyn tulokset ja muut huomioitavat asiat. Päivystyksen aamupalaveritaulu sijaitsee potilastiloissa ja on kaikkien nähtävillä. 
 
Lean-kehittämisen myötä tuloksia on syntynyt ja työtyytyväisyys on parantunut. Esimerkiksi asiakaspuheluiden vastausprosentti on lähes 100, kun lähtötilanteessa vain noin kolmasosaan puheluista vastattiin. Myös tilojen käyttö on tehostunut, esimerkiksi ylimääräinen varastotila on saatu toimistokäyttö​ön.