Tutkimus- ja opinnäytetyöt

​Eksotessa tehdään runsaasti erilaisia tutkimus-, opinnäyte- ja selvitystöitä. Työt pohjautuvat Eksoten strategiaan, sillä Eksotessa toteutettavat opinnäytetutkimukset ja tutkimushankkeet integroidaan sote-palveluiden kehittämisen painopistealueisiin.

 

Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimuslupaa haetaan Tutkimuslupa_Lausuntohakemus.pdf​ -lomakkeella, joka toimitetaan tarvittavien liitteiden kanssa Eksoten kirjaamoon: 
kirjaamo@eksote.fi tai 
Eksote kirjaamo, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta. 

 
​Hakemus ohjataan tutkimusluvan myöntäjälle tai tarvittaessa eettisen työryhmän käsiteltäväksi. Alla ohjeet tutkimusluvan hakemiseen tutkijalle ja opinnäytetyön tekijälle sekä kaavio tutkimuslupaprosessistsa. Väitöskirjatasoisiin opinnäytetöihin sovelletaan tutkijan ohjetta. 
Kehittämistehtäville ei tarvitse hakea tutkimuslupaa, mikäli ne eivät​ tähtää julkaisuun.

 

Jotta hakemus saadaan ohjattua oikein, on siihen tärkeää merkitä tulos-/toimintayksikkö, johon tutkimus kohdistuu. Alla linkki sivulle, josta löytyy Eksoten organisaatiokaavio:

Eksoten henkilöstö

 

 

Tutkimusten eettinen arviointi

Mikäli tutkimus kohdistuu asiakkaisiin tai potilaisiin, on tutkimusluvan edellytyksenä tutkimussuunnitelman puoltava lausunto. Lisäksi myönteinen lausunto vaaditaan tutkimuksilta, jotka kohdentuvat työntekijöihin ja heidän tekemäänsä asiakastyöhön ja/tai ovat luonteeltaan erityisen sensitiivisiä. Lääketieteellisislle tutkimuksille tulee hakea eettisen toimikunnan lausunto, muille Eksoten eettisen työryhmän lausunto. Tarkemmin tutkimussuunnitelmien eettisestä arvioinnista sivulla Eettinen työryhmä.​