Tutkimus- ja opinnäytetyöt

​​Eksotessa tehdään runsaasti erilaisia tutkimus-, opinnäyte- ja selvitystöitä. Työt pohjautuvat Eksoten strategiaan, sillä Eksotessa toteutettavat opinnäytetutkimukset ja tutkimushankkeet integroidaan sote-palveluiden kehittämisen painopistealueisiin.

 

Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimuslupaa haetaan Tutkimuslupa_Lausuntohakemus_v2_editable.pdf -lomakkeella, joka toimitetaan tarvittavien liitteiden kanssa Eksoten kirjaamoon: 
kirjaamo@eksote.fi tai 
Eksote kirjaamo, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta. 

 
​Hakemus ohjataan tutkimusluvan myöntäjälle tai tarvittaessa eettisen työryhmän käsiteltäväksi. Alla ohjeet tutkimusluvan hakemiseen tutkijalle ja opinnäytetyön tekijälle sekä kaavio tutkimuslupaprosessistsa. Väitöskirjatasoisiin opinnäytetöihin sovelletaan tutkijan ohjetta. 

Tutkimusluvan hakeminen_ohje tutkijalle.pdf 


 
Kehittämistehtäville ei tarvitse hakea tutkimuslupaa, mikäli ne eivät​ tähtää julkaisuun.

 

Jotta hakemus saadaan ohjattua oikein, on siihen tärkeää merkitä tulos-/toimintayksikkö, johon tutkimus kohdistuu. Alla linkki sivulle, josta löytyy Eksoten organisaatiokaavio:

Linkki Henkilöstö-sivulle

 

 

Tutkimusten eettinen arviointi

Mikäli tutkimus kohdistuu asiakkaisiin tai potilaisiin, on tutkimusluvan edellytyksenä tutkimussuunnitelman puoltava lausunto. Lisäksi myönteinen lausunto vaaditaan tutkimuksilta, jotka kohdentuvat työntekijöihin ja heidän tekemäänsä asiakastyöhön ja/tai ovat luonteeltaan erityisen sensitiivisiä. Lääketieteellisislle tutkimuksille tulee hakea eettisen toimikunnan lausunto, muille Eksoten eettisen työryhmän lausunto. Tarkemmin tutkimussuunnitelmien eettisestä arvioinnista sivulla Eettinen työryhmä.​

 


Share