Arvonlisäverollisten palveluntuottajien ilmoittautuminen

Palveluntuottajan ilmoittautuminen
Arvonlisäverovelvollisen palvelun täytyy tukea Eksoten strategian mukaisesti asiakkaan kotona pärjäämistä (esim.kotikampaaja/parturi, kosmetologin tekemä jalkojen hoito asiakkaan kotona). Palveluntuottajaksi hakeutuvan täytyy toimittaa  ilmoittautumislomake vaadittuine liitteineen Eksoten yksityisten palveluntuottajien ohjaajille. Vaaditut liitteet ovat:
Ajantasainen kaupparekisteriote
Todistus maksetuista veroista
Ennakkoperintätodistus (tai selvitys, miksi ei kuulu ennakkoperintärekisteriin)
Vastuuvakuutustodistus
Todistus maksetuista eläkevakuutuksista
Jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä
Toimintasuunnitelma
Palvelusta vastaavan tutkinto-ja/tai työtodistukset

Ilmoittautumislomake löytyy tästä:Ilmoitus yrittäjäluetteloon.pdf. Saapuneet ilmoitukset tarkistetaan ja tiedot lisätään yrittäjäluetteloon  Eksoten palveluhaku- sivustolle.

Yrittäjä on vastuussa tietojen ajantasaisuudesta ja velvollinen ilmoittamaan mahdolliset muutokset Eksoten yritysneuvontaan.