Ohjeet omavalvontaan

​​Omavalvontasuunnitelma

Palveluntuottajan tulee tehdä omavalvontasuunnitelma Valviran antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti 6 kuukauden kuluessa yrityksen perustamisesta. Omavalvontasuunnitelman avulla palveluntuottaja kehittää ja seuraa palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä toiminnassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa korostuu palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta.  Omavalvonnan tavoitteena on, että yrityksen johto ja henkilökunta arvioivat yrityksen toimintaa. Laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa kuullaan asiakkaita ja omaisia. Yrityksen toimintaa kehitetään asiakaspalautteen perusteella.

Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan, miten yrityksessä varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvontasuunnitelmassa tulee ennakoida mahdollisia kriittisiä tilanteita, kuvata miten toimitaan, jos huomataan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua.

Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja ja sen voi antaa asiakkaalle tutustuttavaksi esimerkiksi palvelua sovittaessa.

Yrityksen tulee tarkistaa omavalvontasuunnitelma vuosittain ja päivittää aina tilanteen muuttuessa. Omavalvontasuunnitelman kopio lähetetään Eksotelle. Eksoten tekemillä ohjaus- ja valvontatapaamisilla katsotaan yrityksen omavalvontasuunnitelma.

Lisätietoa ja omavalvontasuunnitelman lomakepohja löytyy Valviran sivulta: Linkki Valviran omavalvontasuunnitelman ohjeeseen. Omavalvontasuunnitelman täytyy olla Valviran ohjeen mukainen, mutta sen voi muokata yrityksen oman toiminnan näköiseksi ja asiakkaalle mahdollisimman helppolukuiseksi.