Palvelusetelituottajat

​​​Palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää Eksoten järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). Palvelusetelilakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi. Palvelusetelin käyttäjällä on oikeus valita haluamansa palveluntuottaja Eksoten ylläpitämästä palveluntuottajaluettelosta, linkki
Palse.eksote.fi-palvelusetelipalvelut

Lisätietoa palvelusetelistä löytyy Kuntaliiton sivulta, linkki
Kuntaliitto, palveluseteli

Palvelusetelituottajien toimintaohjeet

​Palveluntuottajan täytyy tutustua Eksoten palvelusetelin toimintaohjeeseen ennen palveluntuottajaksi hakeutumista. Toimintaohjeessa kerrotaan niistä yksityisen sosiaali- ja/tai terveyspalveluntuottajan oikeuksista ja velvollisuuksista, joihin hän sitoutuu, kun Eksote hyväksyy palveluntuottajan palvelusetelillä toteutettavan sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palveluiden tuottajaksi. Lisäksi toimintaohjeessa kuvataan myös palveluseteliasiakkaiden ja Eksoten oikeuksia ja velvollisuuksia. 

Eksotessa on käytössä Henkilökohtaisen avun-, Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun-, Omaishoidon-, Suun terveydenhuollon, Tehostetun kotiutuksen, Tuetun asumisen palvelusetelit ja kuntouttavan työtoiminnan palveluseteli.

Toimintaohjeet löytyv​ät tästä:
Henkilökohtaisen avun palvelusetelin toimintaohje.pdf
Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin toimintaohje 2016.pdf 
Omaishoidon palvelusetelin toimintaohje.pdf
Kuntouttavan työtoiminnan toimintaohje 2019.pdf

Tehostetun kotiutuksen palvelusetelin toimintaohje.pdf

Henkilökohtaisen avun-, lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun-, omaishoidon-, tehostetun kotiutuksen, kuntouttavan työtoiminnan sekä tuetun asumisen palvelusetelituottaja hakemus täytetään Eksoten Palse.fi-portaalissa. Hakemuksen täyttäminen edellyttää portaaliin rekisteröitymistä ja kirjautumista. Hakemus tulostetaan ja palautetaan allekirjoitettuna Eksoten kirjaamoon. Lisätietoa saa Eksoten palveluohjaajilta. Palveluohjaajien yhteystiedot löytyvät tästä linkistä /eksote/yksityiset-palveluntuottajat/.

Eksoten kirjaamon osoite: 
Valto Käkelän katu 3 c 1 kerros
53130 Lappeenranta

Lisäksi käytössä olevat palvelusetelit

Suun terveydenhuollon palvelusetelituottajaksi hakeudutaan täyttämällä hakemuslomake. Lisätietoa suun terveydenhuollon palvelusetelistä löytyy hammashoidon palveluseteli - sivulta.

Tuetun asumisen palveluseteli on pienimuotoisesti käytössä. Tuetun asumisen palvelusetelin toimintaohje löytyy tästä: Tuetun asumisen palvelusetelin toimintaohje 20.3.2019.pdf


Henkilökohtaisen budjetin palveluseteli on osa valinnanvapauskokeilua. Palveluntuottajien haku henkilökohtaisen budjetin palvelusetelituottajaksi on auki. Henkilökohtaisen budjetin toimintaohje on julkaistu kokeilun ajalle. Lisätietoja yritysasioiden palveluohjaajilta.​Henkilökohtaisen budjetin palvelusetelin toimintaohje.pdf

Turvallisuussopimus

Palveluseteliyritysten tulee tehdä turvallisuussopimus Eksoten kanssa. Hakeutumisen yhteydessä palveluntuottajalta pyydetään allekirjoitettu turvallisuussopimus Eksoten allekirjoitettavaksi. Alla linkki uusien palvelusetelituottajien turvallisuussopimukseen (liitetään hakemukseen):

Turvallisuussopimus palvelusetelipalvelut_palse hyväksymistä varten.pdf

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista tulee tehdä hakeutumisen yhteydessä. Uusien palvelusetelituottajien tulee tehdä myös liitteenä pyydetty raportti (ohjeet sopimuksessa) tietosuojaperiaatteiden ja lainsäädännön noudattamisesta ensimmäisen puolen vuoden aikana. Aiemmin hyväksyttyjen palvelusetelituottajien tulee tehdä raportti sekä seloste 31.8.2019 mennessä. Alla linkit selostemalliin:

Palveluntuottajan seloste henkilötietojen käsittelytoimista.pdf

Palveluntuottajan seloste henkilötietojen käsittelytoimista.docx

Tietoturvaloukkausten ilmoittaminen tulee tehdä annettujen ohjeiden mukaan 24 tunnin kuluessa tapauksen ilmitulemisesta. Alla ohjeet tietoturvaloukkausten ilmoittamisesta ja käsittelystä.

Word Sopimusliite tietoturvaloukkausten ilmoittaminen ja käsittely palveluntuottajat.docx

Vaitiolositoumus

Eksoten palvelusetelituottajia pyydetään täyttämään vaitiolositoumus oheisella lomakkeella Eksoten ulkopuoliselta otettava vaitiolositoumus

Palvelusetelipalvelussa syntyvät asiakas- tai potilasasiakirjat


Eksote on palvelustelillä järjestettävissä palveluissa syntyvien asiakas- tai potilasasiakirjojen rekisterinpitäjä (henkilötietolaki 523/1999). Palveluntuottajan täytyy toimittaa palvelusetelipalvelun yhteydessä syntyneet asiakas-ja potilasasiakirjat Eksotelle ohjeen mukaisesti. Suositeltava palautusväli on 1 vuosi. Luovutuksesta laaditaan siirtoluettelo, johon kirjataan seuraavat asiat:

  • luovuttava yksikkö ja yhteyshenkilö
  • luovutettava aineisto (nimi, henkilötunnus)
  • luovutuksen syy ​
  • luovutettavan aineiston kokonaismäärä
  • päiväys ja allekirjoitus

Siirtoluettelo. Palvelusetelillä syntyneiden potilas- ja asiakasasiakirjojen arkistointi.xlsx

 

 

 

 



Share