Palvelusetelituottajat

​​​Palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää Eksoten järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). Palvelusetelilakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi. Palvelusetelin käyttäjällä on oikeus valita haluamansa palveluntuottaja Eksoten ylläpitämästä palveluntuottajaluettelosta, linkki
Palse.eksote.fi-palvelusetelipalvelut

Lisätietoa palvelusetelistä löytyy Kuntaliiton sivulta, linkki
Kuntaliitto, palveluseteli

Palvelusetelituottajien toimintaohjeet

​Palveluntuottajan täytyy tutustua Eksoten palvelusetelin toimintaohjeeseen ennen palveluntuottajaksi hakeutumista. Toimintaohjeessa on yleinen osa ja palvelukohtainen osa, joihin molempiin täytyy tarkkaan tutustua. Toimintaohjeissa kerrotaan yksityisen sosiaali- ja/tai terveyspalveluntuottajan oikeuksista ja velvollisuuksista joihin täytyy sitoutua kun Eksote hyväksyy palveluntuottajan palvelusetelillä toteutettavan sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palveluiden tuottajaksi. Lisäksi toimintaohjeessa kuvataan myös palveluseteliasiakkaiden ja Eksoten oikeuksia ja velvollisuuksia. 

Eksotessa on käytössä Henkilökohtaisen avun-, Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun-, Omaishoidon-, Suun terveydenhuollon, Tehostetun kotiutuksen, Tuetun asumisen palvelusetelit, Kuntouttavan työtoiminnan ja Henkilökohtaisella budjetilla hankittavien palvelujen järjestämisen palveluseteli.
Toimintaohjeet löytyv​ät tästä:
Linkki Henkilökohtaisen avustajan palvelusetelin toimintaohje
Linkki Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli
Linkki Omaishoidon palvelusetelin toimintaohje
Linkki Kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelin toimintaohje
Linkki Tehostetun kotiutuksen palvelusetelin toimintaohje
Linkki Henkilökohtaisella budjetilla hankittavien palvelujen järjestäminen palvelusetelillä toimintaohje

Tuetun asumisen palveluseteli on pienimuotoisesti käytössä. Tuetun asumisen palvelusetelin toimintaohje löytyy tästä: Tuetun asumisen palvelusetelin toimintaohje 20.3.2019.pdf

Henkilökohtaisen avun-, lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun-, omaishoidon-, tehostetun kotiutuksen, kuntouttavan työtoiminnan, tuetun asumisen ja henkilökohtaisella budjetilla palvelujen järjestämisen palvelusetelituottajahakemus täytetään Eksoten Palse.fi-portaalissa. Hakemuksen täyttäminen edellyttää portaaliin rekisteröitymistä ja kirjautumista. Hakemus tulostetaan ja palautetaan allekirjoitettuna Eksoten kirjaamoon. Lisätietoa saa Eksoten palveluohjaajilta. Palveluohjaajien yhteystiedot löytyvät tästä linkistä /eksote/yksityiset-palveluntuottajat/.

Eksoten kirjaamon osoite: 
Valto Käkelän katu 3 c 1 kerros
53130 Lappeenranta

Lisäksi käytössä on Suun terveydenhuollon palveluseteli

Suun terveydenhuollon palvelusetelituottajaksi hakeudutaan täyttämällä hakemuslomake. Lisätietoa suun terveydenhuollon palvelusetelistä löytyy hammashoidon palveluseteli - sivulta.henkilö

Turvallisuussopimus

Palveluseteliyritysten tulee tehdä turvallisuussopimus Eksoten kanssa. Hakeutumisen yhteydessä palveluntuottajalta pyydetään allekirjoitettu turvallisuussopimus Eksoten allekirjoitettavaksi. Alla linkki uusien palvelusetelituottajien turvallisuussopimukseen (liitetään hakemukseen):

Turvallisuussopimus palvelusetelipalvelut_palse hyväksymistä varten.pdf

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista tulee tehdä hakeutumisen yhteydessä. Uusien palvelusetelituottajien tulee tehdä myös liitteenä pyydetty raportti (ohjeet sopimuksessa) tietosuojaperiaatteiden ja lainsäädännön noudattamisesta ensimmäisen puolen vuoden aikana. Aiemmin hyväksyttyjen palvelusetelituottajien tulee tehdä raportti sekä seloste 31.8.2019 mennessä. Alla linkit selostemalliin:

Palveluntuottajan seloste henkilötietojen käsittelytoimista.pdf

Palveluntuottajan seloste henkilötietojen käsittelytoimista.docx

Tietoturvaloukkausten ilmoittaminen tulee tehdä annettujen ohjeiden mukaan 24 tunnin kuluessa tapauksen ilmitulemisesta. Alla ohjeet tietoturvaloukkausten ilmoittamisesta ja käsittelystä.

Word Sopimusliite tietoturvaloukkausten ilmoittaminen ja käsittely palveluntuottajat.docx

Vaitiolositoumus

Eksoten palvelusetelituottajia pyydetään täyttämään vaitiolositoumus oheisella lomakkeella Eksoten ulkopuoliselta otettava vaitiolositoumus

Palvelusetelipalvelussa syntyvät asiakas- tai potilasasiakirjat


Eksote on palvelustelillä järjestettävissä palveluissa syntyvien asiakas- tai potilasasiakirjojen rekisterinpitäjä (henkilötietolaki 523/1999). Palveluntuottajan täytyy toimittaa palvelusetelipalvelun yhteydessä syntyneet asiakas-ja potilasasiakirjat Eksotelle ohjeen mukaisesti. Suositeltava palautusväli on 1 vuosi. Luovutuksesta laaditaan siirtoluettelo, johon kirjataan seuraavat asiat:

  • luovuttava yksikkö ja yhteyshenkilö
  • luovutettava aineisto (nimi, henkilötunnus)
  • luovutuksen syy ​
  • luovutettavan aineiston kokonaismäärä
  • päiväys ja allekirjoitus

Siirtoluettelo. Palvelusetelillä syntyneiden potilas- ja asiakasasiakirjojen arkistointi.xlsx

 

 

 

 Share