Palvelusetelituottajat

Palveluseteli

Palveluseteli on vaihtehtoinen tapa järjestää Eksoten järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). Palvelusetelilakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi. Palvelusetelin käyttäjällä on oikeus valita haluamansa palveluntuottaja Eksoten ylläpitämästä palveluntuottajaluettelosta.

Lisätietoa palvelusetelistä löytyy Kuntaliiton palvelusetelisivulta.

Palvelusetelituottajien toimintaohjeet

​Palveluntuottajan täytyy tutustua Eksoten palvelusetelin toimintaohjeeseen ennen palveluntuottajaksi hakeutumista. Toimintaohjeessa kerrotaan niistä yksityisen sosiaali- ja/tai terveyspalveluntuottajan oikeuksista ja velvollisuuksista, joihin hän sitoutuu, kun Eksote hyväksyy palveluntuottajan palvelusetelillä toteutettavan sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palveluiden tuottajaksi. Lisäksi toimintaohjeessa kuvataan myös palveluseteliasiakkaiden ja Eksoten oikeuksia ja velvollisuuksia. Eksotessa on käytössä Henkilökohtaisen avun-, Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun-, Omaishoidon-, Suun terveydenhuollon, Tehostetun kotiutuksen ja Tuetun asumisen palvelusetelit.

Toimintaohjeet löytyvät tästä:
Henkilökohtaisen avun palvelusetelin toimintaohje.pdf
Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin toimintaohje 2016.pdf 
Omaishoidon palvelusetelin toimintaohje.pdf
Tehostetun kotiutuksen palvelusetelin toimintaohje 2016.pdf

Henkilökohtaisen avun-, lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun-, omaishoidon- ja tehostetun kotiutuksen palveluseteli tuottajahakemus täytetään Eksoten Palse.fi-portaalissa. Hakemuksen täyttäminen edellyttää portaaliin rekisteröitymistä ja kirjautumista. Hakemus tulostetaan ja palautetaan allekirjoitettuna vaadittuine liitteineen Eksoten kirjaamoon. Lisätietoa saa Eksoten palveluohjaajilta. Palveluohjaajien yhteystiedot löytyvät tästä linkistä /eksote/yksityiset-palveluntuottajat/.

Suun terveydenhuollon palvelusetelituottajaksi hakeudutaan täyttämällä hakemuslomake. Lisätietoa suun terveydenhuollon palvelusetelistä löytyy hammashoidon palveluseteli - sivulta.

Tuetun asumisen palveluseteli on pienimuotoisesti käytössä.Tuetun asumisen palvelusetelin toimintaohje löytyy tästä:Tuetun asumisen palvelusetelin toimintaohje 2016.pdf

Eksoten kirjaamon osoite: 

Valto Käkelän katu 3 c 1 kerros
53130 Lappeenranta

Palvelusetelipalvelussa syntyvät asiakas- tai potilasasiakirjat


Eksote on palvelustelillä järjestettävissä palveluissa syntyvien asiakas- tai potilasasiakirjojen rekisterinpitäjä (henkilötietolaki 523/1999). Palveluntuottajan täytyy toimittaa palvelusetelipalvelun yhteydessä syntyneet asiakas-ja potilasasiakirjat Eksotelle ohjeen mukaisesti. Luovutuksesta laaditaa siirtoluettelo, johon kirjataan seuraavat asiat:

  • luovuttava yksikkö ja yhteyshenkilö
  • luovutettava aineisto (nimi, henkilötunnus)
  • luovutuksen syy (esim. kuolinaika)
  • luovutettavan aineiston kokonaismäärä
  • päiväys ja allekirjoitus

Linkki Siirtoluettelo Palvelusetelillä syntyneidenasiakirjojen arkistointi.xlsx