Vammaispalvelujen sopimusyhteistyö

​​​​​​​​Vammaispalvelut on kilpailuttanut useita palveluja hankintalain perusteella. Ostopalvelut täydentävät Eksoten omaa palvelutuotantoa ja niitä hankitaan tarpeen mukaan. Ostopalvelut hankitaan ensisijaisesti puitesopimuskumppaneilta. 

Ota yhteyttä vammaispalvelujen sopimusyhteistyöhön liittyvissä asioissa tai jätä yhteydenottopyyntö sähköpostitse. Voit myös jättää soittopyynnön​ verkossa. 

Leena Luukka
Erityisasiantuntija,
Yritysyhteistyö (sopimusyhteyshenkilö, ohjaus ja valvonta)
Vammaispalvelut
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
p. 040 163 1223
leena.luukka@eksote.fi
Kauppakatu 63
53100 Lappeenranta​

Asiakasasioissa voit olla yhteydessä suoraan vammaispalvelujen työntekijöihin​. 

Asumispalvelut
Vammaisten henkilöiden yksilöllisten asumispalveluiden tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman itsenäinen asuminen - asiakkaan itsemääräämisoikeutta, omien valintojen ja päätösten tekemistä kunnioittaen. Palveluja järjestetään vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille. 

Palveluja oli mahdollista tarjota Etelä-Karjalassa ja lähimaakunnissa. Osatarjous oli mahdollista jättää osa-alueille palveluasuminen, tuettu asuminen, 
tehostettu palveluasuminen, lyhytaikainen huolenpito ja tehostettu palveluasuminen alle 18-vuotiaille.


Sopimuskausi on voimassa 31.8.2021 asti (useita palveluntuottajia). 

Raportointiohje vammaisten henkilöiden asumispalvelut

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöillä tarkoitetaan vammaispalvelulain perusteella myönnettäviä välttämättömiä ja kohtuullisia asunnon muutostöitä. Hankittavat työt ovat pääsääntöisesti huoneistomuutoksia, wc- ja pesutilamuutoksia ja pihatöitä.
Asunnon muutostyöt suoritetaan asiakkaan kotona (vakituisessa asunnossa).

Osatarjous oli mahdollista jättää osa-alueille suunnittelutyöt, lupakuvat ja valvonta,
lvi-työt, märkätilatyöt, sähkötyöt, rakennustyöt ja pihan muutostyöt

Sopimuskausi on voimassa 31.12.2018 asti (useita palveluntuottajia). Sopimuksiin liittyy mahdollisuus optioon 1 + 1 vuotta. Optiokaudet voidaan ottaa käyttöön yksi tai useampi vuosi kerrallaan.

Henkilökohtainen apu ja henkilökohtaisen avun arviointipalvelut

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vammaispalvelulain perusteella myönnettävää vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista. 

Henkilökohtaisen avun arviointipalvelulla pyritään antamaan luotettava ja tasapuolinen kuva asiakkaan välttämättömästä palvelutarpeesta.

Sopimuskausi on voimassa 30.6.2019 asti (useita palveluntuottajia). Sopimuksiin liittyy mahdollisuus optioon 1 + 1 vuotta. Optiokaudet voidaan ottaa käyttöön yksi tai useampi vuosi kerrallaan.​

Henkilökohtaista apua tuotetaan myös palvelusetelipalveluna. 

Raportointiohje henkilökohtainen apu ja arviointipalvelu

Osallisuutta ja työllistymistä tukeva toiminta 

Vammaisten henkilöiden osallisuutta ja työllistämistä edistäviä palveluja järjestetään sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella eri tavoin vammaisille ja pääasiassa oppivelvollisuuden suorittaneille henkilöille. Kunkin asiakkaan palvelulle asetetaan yksilölliset tavoitteet.

Palveluja oli mahdollista tarjota Etelä-Karjalassa ja lähimaakunnissa. ​Osatarjous oli mahdollista jättää osa-alueille päivätoiminta, työtoiminta sekä työllistymistä edistävät palvelut ja työhönvalmennus

Sopimuskausi on voimassa 31.8.2019 asti (useita palveluntuottajia). Sopimuksiin liittyy mahdollisuus optioon 1 + 1 vuotta.Optiokaudet voidaan ottaa käyttöön yksi tai useampi vuosi kerrallaan.​​

Raportointiohje vammaisten osallisuutta ja työllistymistä edistävät palvelut.

Vammaisten lasten ja nuorten tilapäishoito

Tilapäisellä hoidolla tarkoitetaan omaishoidon tukilain mukaista kuukausittaista vapaata ja vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaista ​tilapäishoitoa.

Sopimuskausi on voimassa 31.12.2018 asti (useita palveluntuottajia)​. 

 

 

 

 Share