Yrityksen lääkehoitosuunnitelma

​Lääkehoitosuunnitelma ja lupa lääkehoitoon
Lääkehoitosuunnitelma
Jos yritys tuottaa lääkehoidollisia palveluja täytyy yrityksellä olla lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoitosuunnitelmasta vastaava lääkäri, joka tarkistaa ja hyväksyy yrityksen lääkehoitosuunnitelman. Lääkehoitosuunnitema on osa omavalvontasuunnitelmaa ja siinä kuvataan yrityksen toteuttama lääkehoito. Lääkehoitosuunnitelman tulee olla Turvalllinen lääkehoito 2016-oppaan mukainen. Turvallinen lääkehoito 2016-opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen

Eksote on tehnyt mallin lääkehoitosuunnitelmalle. Lääkehoitosuunnitelman runko löytyy tästä linkistä: Lääkehoitosuunnitelman runko.docx

Lääkeluvat
Yrityksen henkilöstöllä täytyy olla luvat suorittaa lääkehoitoa. Lääkelupia varten täytyy suorittaa lääkelupatentit ja antaa näytöt. Lääketentit tulee suorittaa viiden vuoden välein.

Yritys huolehtii ja vastaa työntekijöiden lääkeluvista. Vastuulääkäri allekirjoittaa lääkeluvat. Lääkelupasuoritukset kirjataan liitteenä oleviin lomakkeisiin:
LAILLISTETUN LUPA Yksityinen palveluiden tuottaja.pdf
NIMIKESUOJATUN LUPA Yksityinen palveluiden tuottaja.pdf
LUPA_OPISKELIJAT Yksityinen palveluiden tuottaja.pdf
LÄHIHOITAJAOPISKELIJAN LUPA Yksityinen palveluiden tuottaja.pdf

Lääkehoitosuunnitelma, josta ilmenee vastuulääkärin nimi ja kopiot lääkelupasuorituksista tulee toimittaa Eksoten kirjaamoon.

Lääkelasku- ja lääkehoitokoulutusta tarjoaa Saimaan ammattiopisto Sampo. Lisätietoa löytyy tästä linkistä Saimaan ammattiopisto Sampon koulutukset yritysten henkilöstölle.

Tietoa Love- verkkokoulutuksesta löytyy tästä: Lääkehoidon osaaminen verkossa.