Yrityksen lääkehoitosuunnitelma

​​​Lääkehoitosuunnitelma ja lupa lääkehoitoon
Lääkehoitosuunnitelma
Jos yritys tuottaa lääkehoidollisia palveluja täytyy yrityksellä olla lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoitosuunnitelmasta vastaava lääkäri, joka tarkistaa ja hyväksyy yrityksen lääkehoitosuunnitelman. Lääkehoitosuunnitelma on osa omavalvontasuunnitelmaa ja siinä kuvataan yrityksen toteuttama lääkehoito. Lääkehoitosuunnitelman tulee olla Turvallinen lääkehoito 2016-oppaan mukainen.
Turvallinen lääkehoito 2016-opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen
Eksoten malli lääkehoitosuunnitelmalle. 
Lääkehoitosuunnitelman runko.docx

Lääkeluvat
Yrityksellä tulee olla Avin/ Valviran lupa tuottaa lääkehoitoa, lisäksi henkilöstöllä täytyy olla luvat suorittaa lääkehoitoa. Lääkelupia varten täytyy suorittaa lääkelupatentit ja antaa näytöt. Lääketentit tulee suorittaa viiden vuoden välein. Ohessa linkki lääkelupaohjeisiin.

Yksityisten palvelutuottajien lääkelupaohjeistus_2019.pdf 

Lisäohjeistusta lääkehoitolupiin yksityisille palveluntuottajille
LÄÄKKEENANTOLUV​AT 2019, yksityisille palveluntuottajille.pdf

Tarkennus lääkelupaohjeistukseen liittyen kouluttamattoman työntekijän lääkehoidon toteuttamiseen.​
Lääkelupa ohjeistukseen tarkennus 2019.pdf

Yritys huolehtii ja vastaa työntekijöiden lääkeluvista. Vastuulääkäri allekirjoittaa lääkeluvat. Lääkelupasuoritukset kirjataan liitteenä oleviin lomakkeisiin:

Laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön lupa.pdf

Nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön lupa.pdf

Terveydenhuollon ammattihenkilöksi opiskelevat.pdf

Terveydenhuollon nimikesuojatuttuun ammattiin opiskelevat.pdf

Lääkehoitoon kouluttomattoman lupa.pdf

Lääkehoitosuunnitelma, josta ilmenee vastuulääkärin nimi ja kopiot lääkelupasuorituksista tulee toimittaa Eksoten kirjaamoon.

Lääkelasku- ja lääkehoitokoulutusta tarjoaa Saimaan ammattiopisto Sampo. Lisätietoa löytyy tästä linkistä Saimaan ammattiopisto Sampon koulutukset yritysten henkilöstölle.

Tietoa Love- verkkokoulutuksesta löytyy tästä: Lääkehoidon osaaminen verkossa.Share