Yrityksen lääkehoitosuunnitelma

​Lääkehoitosuunnitelma ja lupa lääkehoitoon
Lääkehoitosuunnitelma
Jos yritys tuottaa lääkehoidollisia palveluja täytyy yrityksellä olla lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoitosuunnitelmasta vastaava lääkäri, joka tarkistaa ja hyväksyy yrityksen lääkehoitosuunnitelman. Lääkehoitosuunnitelma on osa omavalvontasuunnitelmaa ja siinä kuvataan yrityksen toteuttama lääkehoito. Lääkehoitosuunnitelman tulee olla Turvallinen lääkehoito 2016-oppaan mukainen.
Turvallinen lääkehoito 2016-opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen

Eksote on tehnyt mallin lääkehoitosuunnitelmalle.
Lääkehoitosuunnitelman runko.docx

Lääkeluvat
Yrityksen henkilöstöllä täytyy olla luvat suorittaa lääkehoitoa. Lääkelupia varten täytyy suorittaa lääkelupatentit ja antaa näytöt. Lääketentit tulee suorittaa viiden vuoden välein.
Linkki: Yksityisten palveluntuottajien lääkelupaohjeistus.pdf
Linkki: Ohje lääkelupien suorittamiseen.pdf

Yritys huolehtii ja vastaa työntekijöiden lääkeluvista. Vastuulääkäri allekirjoittaa lääkeluvat. Lääkelupasuoritukset kirjataan liitteenä oleviin lomakkeisiin:

LAILLISTETUN LUPA 2017_27.11.pdf
NIMIKESUOJATUN LUPA_2017_27.11.pdf
KOULUTTAMATTOMAN LUPA_2017_27.11.pdf
LUPA__sh_eh_th_OPISKELIJAT_2017_27.11.pdf
LÄHIHOITAJAOPISKELIJAN LUPA_2017_22.11.pdf

Lääkehoitosuunnitelma, josta ilmenee vastuulääkärin nimi ja kopiot lääkelupasuorituksista tulee toimittaa Eksoten kirjaamoon.

Lääkelasku- ja lääkehoitokoulutusta tarjoaa Saimaan ammattiopisto Sampo. Lisätietoa löytyy tästä linkistä Saimaan ammattiopisto Sampon koulutukset yritysten henkilöstölle.

Tietoa Love- verkkokoulutuksesta löytyy tästä: Lääkehoidon osaaminen verkossa.Share