Toimeentulotuki

Toimeentulotuki

​Toimeentulotuki on viimesijainen yhteiskunnan tukimuoto taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille henkilöille ja perheille. Se on tarkoitettu tilapäiseksi tai muita tuloja ja etuuksia täydentäväksi avuksi.

 

Toimeentulotuen suuruus määritetään käytettävissä olevien tulojen ja varojen ja toimeentulotukeen oikeuttavien menojen sekä perheen koon mukaan. Toimeentulotuki voi koostua perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Huolehdithan, että ensisijaiset etuudet esim. asumistuki, työttömyysturva, opintotuki ovat haettuna.


Toimeentulotukea ei yleensä peritä takaisin. Toimeentulotuki voidaan kuitenkin periä takaisin, jos se myönnetään jonkin etuuden viivästymisen takia (esim. asumistuki, sairaus- ja työttömyyspäiväraha, opintotuki, eläkepäätös). 

 

Eksoten toimeentulotuen menettelytapaohje 2014.pdfEksoten toimeentulotuen menettelytapaohje