Kliininen neurofysiologia

 

 Yhteystiedot

 
 • Kliininen neurofysiologia
  Valto Käkelän katu 1, B-siipi, 4. krs
  53130 Lappeenranta
  Puh. 05 352 5467
  Faksi 05 352 5436
  Yhteyshenkilö: Toimintavastaava Susanna Hölsä 044 791 5489

  Osasto toimii ajanvarausperiaatteella ja on avoinna ma-to klo 7.15–15.00, pe 7.15-13.00.

  Tutkimuksiin tarvitaan lääkärin lähete.


Kliininen neurofysiologia

Kliininen neurofysiologia tutkii ääreis- ja keskushermoston sekä lihasten toimintahäiriöitä erilaisissa tautitiloissa, hermovaurioissa, lihassairauksissa ja unihäiriöissä.

 

Tavallisia tutkittavia sairauksia ovat epilepsia ja muut tajunnanhäiriöt, ääreishermoston rappeumasairaudet, hermopinteet, lihassairaudet ja unihäiriöt.

 

Kuvassa vasemmalla esitellään alaraajan ENMG-tutkimusta ja oikealla EEG-tutkimusta:
 

 

Tavallisimpia kliinisen neurofysiologian tutkimuksia

 

EEG- (elektroenkelografia) eli aivosähkökäyrätutkimuksissa mitataan aivojen sähköisiä ilmiöitä asettamalla useita pintaelektrodeja pään iholle.

 

ENMG- (elektroneuromyografia) eli hermo- ja lihassähkötutkimukset mittaavat elimistön hermojen ja lihasten toimintaa. Tutkimus tehdään antamalla sähköärsykkeitä käyttämällä joko neulaa (lihakset) tai pintaelektrodia (hermot).

 

Herätevastetutkimukset

 • SEP-tutkimus eli somatosensoriset herätepotentiaalit, tuntoherätevasteet. Tutkimus tehdään ihon pinnalta annettavien pienten sähköärsykkeiden avulla. Tutkimuksella selvitetään hermoston tuntoradaston toimintaa sekä ääreishermoston että keskushermoston alueella.
 • VEP-tutkimus eli visuaaliset herätepotentiaalit. Tutkimuksella selvitetään näköhermon toimintaa mittaamalla näköärsykkeen kulkua silmästä aivokuorelle. Näköärsykkeen aiheuttama aivosähkötoiminnan muutos antaa tietoa näköradaston toiminnasta.
 • BAEP-tutkimus eli auditiiviset aivorunkopotentiaalit. Tutkimuksella pyritään selvittämään kuuloradan toimintaa kuulohermon ja aivorungon alueella. Tutkimus suoritetaan pintaelektrodien avulla. Ärsykkeenä käytetään lyhytkestoista ääniärsykettä, joka annetaan kuulokkeiden kautta.