Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Etelä-Karjalan keskussairaala

 

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

 

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 31.10.2014

 

Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes
2
Endokrinologia
5
Gastroenterologia
7
Hematologia
3
Infektio
2
Kardiologia
22
Munuais
2
Reuma
6
Sisätautien pkl
5
Kirurgian pkl
 
Gastroenterologia
3
Ortopedia
22
Yleiskirurgia
4
Urologia
6
Verisuonikirurgia
3
Kipupkl
 
Silmäpkl
13
Korvapkl
6
Naistentautien pkl
5
Suu- ja hammassairauksien pkl
3
Neurologian pkl
9
Lastenneurologian pkl
11
Lasten pkl
8
Fysiatrian pkl
4
Kuntoutuspkl
6
Ihotautien pkl
4
Keuhkopkl
4
Embletta (Unirek.)
8
Syöpäpkl
4
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria)
Ei jonoja
Aikuispsykiatria
Ei jonoja
Nuorisopsykiatria
 
    Terapia
19
    Tutkimus
2
Lastenpsykiatria
1,5
 
  Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 31.10.2014
 
 Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräinen jonotusaika kk päätök-
sestä  tutkimukseen/
toimenpiteeseen
 Sisätaudit
      Gastroscopia              
2,5
      Colonoscopia
2,5
      Rasitusekg
1,5
      Sydänperfuusio
1,5
      Sydämen   ultraäänitutkimus     
1,5
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter)
1
 Kirurgia
 
      Gastroscopia
2,5
      Sigmoidescopia
3
      Colonoscopia
3
      Kystoscopia
2,5
 Kirurgia, osastohoito
 
      Lonkan tekonivel
2-5
      Polven tekonivel
2-5
      Sappi
4
      Tyrä
5
      Muu ortopedia
2-6
      Plastiikkakirurgia
3
      Endokriininen
2
      Urologia
2
 Kirurgia, päiväkirurgia
 
      Ortopedia
6
      Käsikirurgia
6
      Lastenkirurgia
1
      Urologia
4
 Naistentaudit, osastohoito
 
      Hysterectomia
3
      Laparoscopia
2
      Alatieleikkaus
4
 Naisten päiväkirurgia
 
      Sterilisaatio
6
      Hysteroskopia
4
 Silmätaudit
 
      Hoitajan  näkökenttätutkimus
2
      Ortoptinen hoito      
2
 Silmäpäiväkirurgia
 
      Kaihi    
6
      Muut toimenpiteet
6
 Korvataudit
 
     Kuulolaite          
 
 Korvien päiväkirurgia
 
      Kitarisa
1
      Tympanostomia
1
      Muut toimenpiteet
5
 Radiologia
 
      Magneetti, ortopedinen
2,5
      Magneetti, neuro
2
      Tietokonetomografia
1,5
      Mammografia
1
      Ultraäänitutkimus, EKKS
1
      Ultraäänitutkimus, Armila
1
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1