Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Etelä-Karjalan keskussairaala

 

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

 

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 28.2.2015

 

Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes
2
Endokrinologia
4
Gastroenterologia
5
Hematologia
2
Infektio
5
Kardiologia
2,5
Munuais
3
Reuma
6
Sisätautien pkl
2
Kirurgian pkl
 
Gastroenterologia
3
Ortopedia
12
Yleiskirurgia
3
Urologia
3
Verisuonikirurgia
3
Kipupkl
10
Silmäpkl
14
Korvapkl
7
Naistentautien pkl
6
Suu- ja hammassairauksien pkl
Ei jonoa
Neurologian pkl
5
Lastenneurologian pkl
 
Lasten pkl
6
Fysiatrian pkl
6
Kuntoutuspkl
6
Ihotautien pkl
7
Keuhkopkl
4
Embletta (Unirek.)
13
Syöpäpkl
4
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria)
Ei jonoa
Aikuispsykiatria
Ei jonoa
Nuorisopsykiatria
 
    Terapia
1.5
    Tutkimus
1.5
Lastenpsykiatria
 
 
  Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 28.2.2015
 
 Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräinen jonotusaika kk
päätöksestä  tutkimukseen/
toimenpiteeseen
 Sisätaudit
      Gastroscopia              
2
      Colonoscopia
1
      Rasitusekg
2 – 3
      Sydänperfuusio
2
      Sydämen   ultraäänitutkimus     
2
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter)
4
 Kirurgia
 
      Gastroscopia
1,5
      Sigmoidescopia
1,5
      Colonoscopia
2,5
      Kystoscopia
1,5
 Kirurgia, osastohoito
 
      Lonkan tekonivel
4 – 5
      Polven tekonivel
5 – 6
      Sappi
6
      Tyrä
6
      Muu ortopedia
3 – 6
      Plastiikkakirurgia
5
      Endokriininen
3
      Urologia
3,5
 Kirurgia, päiväkirurgia
 
      Ortopedia
6
      Käsikirurgia
5
      Lastenkirurgia
3
      Urologia
3
 Naistentaudit, osastohoito
 
      Hysterectomia
5
      Laparoscopia
2
      Alatieleikkaus
4
 Naisten päiväkirurgia
 
      Sterilisaatio
3
      Hysteroskopia
2
 Silmätaudit
 
      Hoitajan  näkökenttätutkimus
2
      Ortoptinen hoito      
2
 Silmäpäiväkirurgia
 
      Kaihi    
6
      Muut toimenpiteet
6
 Korvataudit
 
     Kuulolaite          
3
 Korvien päiväkirurgia
 
      Kitarisa
2
      Tympanostomia
2
      Muut toimenpiteet
6
 Radiologia
 
      Magneetti, ortopedinen
3
      Magneetti, neuro
2
      Tietokonetomografia
2
      Mammografia
1
      Ultraäänitutkimus, EKKS
1
      Ultraäänitutkimus, Armila
1
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1