Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Etelä-Karjalan keskussairaala

 

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

 

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 31.7.2014

 

Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
 
Diabetes
3
Endokrinologia
5
Gastroenterologia
5
Hematologia
4
Infektio
4
Kardiologia
25
Munuais
4
Reuma
4
Sisätautien pkl
5
Kirurgian pkl
 
Gastroenterologia
3
Ortopedia
13
Yleiskirurgia
1
Urologia
4
Verisuonikirurgia
4
Kipupkl
4-5
Silmäpkl
10
Korvapkl
3
Naistentautien pkl
6
Suu- ja hammassairauksien pkl
5
Neurologian pkl
7
Lastenneurologian pkl
9
Lasten pkl
6
Fysiatrian pkl
6
Kuntoutuspkl
3
Ihotautien pkl
5
Keuhkopkl
4
Embletta (Unirek.)
8
Syöpäpkl
2-3
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria)
Ei jonoa
Aikuispsykiatria
Ei jonoa
Nuorisopsykiatria
 
    Terapia
12
    Tutkimus
5
Lastenpsykiatria
7
 
 Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 31.7.2014

 

 Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräinen jonotusaika kk
päätöksestä  tutkimukseen/
toimenpiteeseen
 Sisätaudit
      Gastroskopia              
2
      Colonoskopia
2
      Rasitusekg
1,5
      Sydänperfuusio
1,5
      Sydämen   ultraäänitutkimus     
6
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter)
4
 Kirurgia
 
      Gastroscopia
1
      Sigmoidescopia
1
      Colonoscopia
1
      Kystoscopia
2,5
 Kirurgia, osastohoito
 
      Lonkan tekonivel
5
      Polven tekonivel
5
      Sappi
5
      Tyrä
6
      Muu ortopedia
3-6
      Plastiikkakirurgia
4
      Endokriininen
4
      Urologia
5
 Kirurgia, päiväkirurgia
 
      Ortopedia
6
      Käsikirurgia
6-7
      Lastenkirurgia
1-2
      Urologia
5
 Naistentaudit, osastohoito
 
      Hysterectomia
5
      Laparoscopia
2
      Alatieleikkaus
5
 Naisten päiväkirurgia
 
      Sterilisaatio
5
      Hysteroskopia
4
 Silmätaudit
 
      Hoitajan  näkökenttätutkimus
3
      Ortoptinen hoito      
2
 Silmäpäiväkirurgia
 
      Kaihi    
6
      Muut toimenpiteet
6
 Korvataudit
 
     Kuulolaite          
3
 Korvien päiväkirurgia
 
      Kitarisa
3
      Tympanostomia
3
      Muut toimenpiteet
4
 Radiologia
 
      Magneetti, ortopedinen
2,5
      Magneetti, neuro
2
      Tietokonetomografia
1,5
      Mammografia
1
      Ultraäänitutkimus, EKKS
1
      Ultraäänitutkimus, Armila
1
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1