Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Etelä-Karjalan keskussairaala

 

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

 

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 30.9.2014

 

Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes
2
Endokrinologia
7
Gastroenterologia
6
Hematologia
6
Infektio
2
Kardiologia
25
Munuais
5
Reuma
4
Sisätautien pkl
4
Kirurgian pkl
 
Gastroenterologia
3
Ortopedia
20
Yleiskirurgia
3
Urologia
5
Verisuonikirurgia
4
Kipupkl
8
Silmäpkl
12
Korvapkl
4
Naistentautien pkl
5
Suu- ja hammassairauksien pkl
3
Neurologian pkl
9
Lastenneurologian pkl
8
Lasten pkl
8
Fysiatrian pkl
4
Kuntoutuspkl
4
Ihotautien pkl
4
Keuhkopkl
3
Embletta (Unirek.)
9
Syöpäpkl
4
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria)
Ei jonoa
Aikuispsykiatria
Ei jonoa
Nuorisopsykiatria
 
    Terapia
17
    Tutkimus
 3
Lastenpsykiatria
 1
 
 Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 30.9.2014

 

 Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräinen jonotusaika kk
päätöksestä  tutkimukseen/
toimenpiteeseen
 Sisätaudit
      Gastroscopia              
2
      Colonoscopia
2
      Rasitusekg
2
      Sydänperfuusio
2
      Sydämen   ultraäänitutkimus     
6
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter)
1
 Kirurgia
 
      Gastroscopia
1,5
      Sigmoidescopia
1,5
      Colonoscopia
1
      Kystoscopia
3
 Kirurgia, osastohoito
 
      Lonkan tekonivel
2-3
      Polven tekonivel
3-4
      Sappi
4
      Tyrä
6
      Muu ortopedia
2-6
      Plastiikkakirurgia
5
      Endokriininen
6
      Urologia
3
 Kirurgia, päiväkirurgia
 
      Ortopedia
6
      Käsikirurgia
6
      Lastenkirurgia
1
      Urologia
5
 Naistentaudit, osastohoito
 
      Hysterectomia
5
      Laparoscopia
3
      Alatieleikkaus
4
 Naisten päiväkirurgia
 
      Sterilisaatio
6-7
      Hysteroskopia
4
 Silmätaudit
 
      Hoitajan  näkökenttätutkimus
2
      Ortoptinen hoito      
2
 Silmäpäiväkirurgia
 
      Kaihi    
6
      Muut toimenpiteet
6
 Korvataudit
 
     Kuulolaite          
3
 Korvien päiväkirurgia
 
      Kitarisa
1,5
      Tympanostomia
1,5
      Muut toimenpiteet
6
 Radiologia
 
      Magneetti, ortopedinen
2,5
      Magneetti, neuro
2
      Tietokonetomografia
1,5
      Mammografia
1
      Ultraäänitutkimus, EKKS
1
      Ultraäänitutkimus, Armila
1
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1