Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Etelä-Karjalan keskussairaala

 

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

 

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 30.11.2014

 

Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes
4
Endokrinologia
4
Gastroenterologia
5
Hematologia
5
Infektio
2
Kardiologia
20
Munuais
2
Reuma
7
Sisätautien pkl
2
Kirurgian pkl
 
Gastroenterologia
3
Ortopedia
20
Yleiskirurgia
3
Urologia
2
Verisuonikirurgia
3
Kipupkl
 
Silmäpkl
14
Korvapkl
7
Naistentautien pkl
5
Suu- ja hammassairauksien pkl
5
Neurologian pkl
7
Lastenneurologian pkl
11
Lasten pkl
5
Fysiatrian pkl
6
Kuntoutuspkl
7
Ihotautien pkl
7
Keuhkopkl
5
Embletta (Unirek.)
7
Syöpäpkl
4-5
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria)
Ei jonoa
Aikuispsykiatria
Ei jonoa
Nuorisopsykiatria
 
    Terapia
16
    Tutkimus
2,5
Lastenpsykiatria
2,5
 
  Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 30.11.2014
 
 Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräinen jonotusaika kk
päätöksestä  tutkimukseen/
toimenpiteeseen
 Sisätaudit
      Gastroscopia              
2
      Colonoscopia
2
      Rasitusekg
ei ole
      Sydänperfuusio
ei ole
      Sydämen   ultraäänitutkimus     
1,5
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter)
2
 Kirurgia
 
      Gastroscopia
1,5
      Sigmoidescopia
1,5
      Colonoscopia
1
      Kystoscopia
3
 Kirurgia, osastohoito
 
      Lonkan tekonivel
 
      Polven tekonivel
 
      Sappi
6
      Tyrä
6
      Muu ortopedia
 
      Plastiikkakirurgia
5
      Endokriininen
5
      Urologia
3
 Kirurgia, päiväkirurgia
 
      Ortopedia
6
      Käsikirurgia
6
      Lastenkirurgia
2
      Urologia
2-3
 Naistentaudit, osastohoito
 
      Hysterectomia
3
      Laparoscopia
3
      Alatieleikkaus
3
 Naisten päiväkirurgia
 
      Sterilisaatio
3
      Hysteroskopia
3
 Silmätaudit
 
      Hoitajan  näkökenttätutkimus
2
      Ortoptinen hoito      
2
 Silmäpäiväkirurgia
 
      Kaihi    
6
      Muut toimenpiteet
6
 Korvataudit
 
     Kuulolaite          
3
 Korvien päiväkirurgia
 
      Kitarisa
2
      Tympanostomia
2
      Muut toimenpiteet
5
 Radiologia
 
      Magneetti, ortopedinen
2,5
      Magneetti, neuro
2
      Tietokonetomografia
1,5
      Mammografia
1
      Ultraäänitutkimus, EKKS
1
      Ultraäänitutkimus, Armila
1
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1