Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Etelä-Karjalan keskussairaala

 

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

 

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 30.9.2015

 

Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes
1
Endokrinologia
2
Gastroenterologia
6
Hematologia
4
Infektio
2
Kardiologia
8
Munuais
4
Reuma
 
Sisätautien pkl
5
Kirurgian pkl
 
Gastroenterologia
3
Ortopedia
18
Yleiskirurgia
3
Urologia
7
Verisuonikirurgia
3
Kipupkl
 
Silmäpkl
14
Korvapkl
6
Naistentautien pkl
8
Suu- ja hammassairauksien pkl
2
Neurologian pkl
 
Lastenneurologian pkl
 
Lasten pkl
5
Fysiatrian pkl
8
Kuntoutuspkl
8
Ihotautien pkl
8
Keuhkopkl
5
Embletta (Unirek.)
7
Syöpäpkl
2-3
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria)
Ei jonoa
Aikuispsykiatria
Ei jonoa
Nuorisopsykiatria
 
    Terapia
 
    Tutkimus
1,5
Lastenpsykiatria
1
 
  
   Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 30.9.2015
 
 Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräinen jonotusaika kk
päätöksestä  tutkimukseen/
toimenpiteeseen
 Sisätaudit
      Gastroscopia              
2,5
      Colonoscopia
3
      Rasitusekg
2
      Sydänperfuusio
1
      Sydämen   ultraäänitutkimus     
2
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter)
2
 Kirurgia
 
      Gastroscopia
2
      Sigmoidescopia
2
      Colonoscopia
2,5
      Kystoscopia
3
 Kirurgia, osastohoito
 
      Lonkan tekonivel
5
      Polven tekonivel
5
      Sappi
6
      Tyrä
6
      Muu ortopedia
3-6
      Plastiikkakirurgia
5
      Endokriininen
3
      Urologia
3
 Kirurgia, päiväkirurgia
 
      Ortopedia
6
      Käsikirurgia
5-6
      Lastenkirurgia
3
      Urologia
5
 Naistentaudit, osastohoito
 
      Hysterectomia
5
      Laparoscopia
3
      Alatieleikkaus
6
 Naisten päiväkirurgia
 
      Sterilisaatio
4-5
      Hysteroskopia
2
 Silmätaudit
 
      Hoitajan  näkökenttätutkimus
2
      Ortoptinen hoito      
3
 Silmäpäiväkirurgia
 
      Kaihi    
6
      Muut toimenpiteet
6
 Korvataudit
 
     Kuulolaite          
3
 Korvien päiväkirurgia
 
      Kitarisa
2-3
      Tympanostomia
2-3
      Muut toimenpiteet
6-7
 Radiologia
 
      Magneetti, ortopedinen
3
      Magneetti, neuro
2
      Tietokonetomografia
2
      Mammografia
1
      Ultraäänitutkimus, EKKS
1
      Ultraäänitutkimus, Armila
1
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1