Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Etelä-Karjalan keskussairaala

 

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

 

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 30.6.2014

 

 
Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes
3
Endokrinologia
9
Gastroenterologia
8
Hematologia
7
Infektio
3
Kardiologia
20
Munuais
7
Reuma
5
Sisätautien pkl
8
Kirurgian pkl
 
Gastroenterologia
2
Ortopedia
11
Yleiskirurgia
5
Urologia
2
Verisuonikirurgia
1
Kipupkl
 
Silmäpkl
10
Korvapkl
4
Naistentautien pkl
7
Suu- ja hammassairauksien pkl
3
Neurologian pkl
10
Lastenneurologian pkl
12
Lasten pkl
8
 
Fysiatrian pkl
7
Kuntoutuspkl
 
Ihotautien pkl
5
Keuhkopkl
5
Embletta (Unirek.)
8
Syöpäpkl
3-4
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria)
Ei jonoa
Aikuispsykiatria
Ei jonoa
Nuorisopsykiatria
Ei jonoa
    Terapia
9
    Tutkimus
3
Lastenpsykiatria
3
 Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 30.6.2014

 

 Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräinen jonotusaika kk päätök-
sestä  tutkimukseen/
toimenpiteeseen
 Sisätaudit
      Gastroscopia              
2,5
      Colonoscopia
2,5
      Rasitusekg
Ei aikoja
      Sydänperfuusio
Ei aikoja
      Sydämen   ultraäänitutkimus     
5
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter)
2
 Kirurgia
 
      Gastroscopia
1
      Sigmoidescopia
1
      Colonoscopia
1
      Kystoscopia
1,5
 Kirurgia, osastohoito
 
      Lonkan tekonivel
5
      Polven tekonivel
5
      Sappi
4
      Tyrä
6
      Muu ortopedia
6
      Plastiikkakirurgia
4
      Endokriininen
3
      Urologia
3
 Kirurgia, päiväkirurgia
 
      Ortopedia
7
      Käsikirurgia
7
      Lastenkirurgia
3
      Urologia
6
 Naistentaudit, osastohoito
 
      Hysterectomia
4
      Laparoscopia
2
      Alatieleikkaus
5
 Naisten päiväkirurgia
 
      Sterilisaatio
7
      Hysteroskopia
4-5
 Silmätaudit
 
      Hoitajan  näkökenttätutkimus
2
      Ortoptinen hoito      
2
 Silmäpäiväkirurgia
 
      Kaihi    
6
      Muut toimenpiteet
6
 Korvataudit
 
     Kuulolaite          
3
 Korvien päiväkirurgia
 
      Kitarisa
3
      Tympanostomia
1,5
      Muut toimenpiteet
5-6
 Radiologia
 
      Magneetti, ortopedinen
2,5
      Magneetti, neuro
2
      Tietokonetomografia
1,5
      Mammografia
1
      Ultraäänitutkimus, EKKS
1
      Ultraäänitutkimus, Armila
1
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1