Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Etelä-Karjalan keskussairaala

 

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

 

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 31.8.2014

 

Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes
2
Endokrinologia
7
Gastroenterologia
3
Hematologia
6
Infektio
5
Kardiologia
25
Munuais
6
Reuma
4
Sisätautien pkl
7
Kirurgian pkl
 
Gastroenterologia
3
Ortopedia
22
Yleiskirurgia
4
Urologia
8
Verisuonikirurgia
3
Kipupkl
8
Silmäpkl
10
Korvapkl
5
Naistentautien pkl
6
Suu- ja hammassairauksien pkl
3
Neurologian pkl
6
Lastenneurologian pkl
9
Lasten pkl
4
Fysiatrian pkl
4
Kuntoutuspkl
5
Ihotautien pkl
4
Keuhkopkl
4
Embletta (Unirek.)
9
Syöpäpkl
2-3
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria)
Ei jonoa
Aikuispsykiatria
Ei jonoa
Nuorisopsykiatria
 
    Terapia
14
    Tutkimus
7
Lastenpsykiatria
 
 
 Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 31.8.2014

 

 Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräinen jonotusaika kk
päätöksestä  tutkimukseen/
toimenpiteeseen
 Sisätaudit
      Gastroscopia              
2
      Colonoscopia
2
      Rasitusekg
1,5
      Sydänperfuusio
1,5
      Sydämen   ultraäänitutkimus     
6
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter)
1,5
 Kirurgia
 
      Gastroscopia
1
      Sigmoidescopia
2
      Colonoscopia
2
      Kystoscopia
2,5
 Kirurgia, osastohoito
 
      Lonkan tekonivel
4-5
      Polven tekonivel
4-5
      Sappi
4
      Tyrä
5
      Muu ortopedia
3-6
      Plastiikkakirurgia
3
      Endokriininen
2
      Urologia
5,5
 Kirurgia, päiväkirurgia
 
      Ortopedia
6
      Käsikirurgia
6
      Lastenkirurgia
1
      Urologia
6
 Naistentaudit, osastohoito
 
      Hysterectomia
4
      Laparoscopia
3
      Alatieleikkaus
3
 Naisten päiväkirurgia
 
      Sterilisaatio
5
      Hysteroskopia
4
 Silmätaudit
 
      Hoitajan  näkökenttätutkimus
2
      Ortoptinen hoito      
2
 Silmäpäiväkirurgia
 
      Kaihi    
6
      Muut toimenpiteet
6
 Korvataudit
 
     Kuulolaite          
3
 Korvien päiväkirurgia
 
      Kitarisa
2-3
      Tympanostomia
2-3
      Muut toimenpiteet
5
 Radiologia
 
      Magneetti, ortopedinen
2,5
      Magneetti, neuro
2
      Tietokonetomografia
1,5
      Mammografia
1
      Ultraäänitutkimus, EKKS
1
      Ultraäänitutkimus, Armila
1
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1