Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Etelä-Karjalan keskussairaala

 

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

 

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 31.1.2015

 

Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes
2
Endokrinologia
2
Gastroenterologia
3
Hematologia
2
Infektio
1
Kardiologia
 
Munuais
2
Reuma
7
Sisätautien pkl
3
Kirurgian pkl
 
Gastroenterologia
3
Ortopedia
18
Yleiskirurgia
2
Urologia
3
Verisuonikirurgia
3
Kipupkl
6
Silmäpkl
14
Korvapkl
7
Naistentautien pkl
6
Suu- ja hammassairauksien pkl
2
Neurologian pkl
6
Lastenneurologian pkl
11
Lasten pkl
6
Fysiatrian pkl
6
Kuntoutuspkl
6
Ihotautien pkl
5
Keuhkopkl
5
Embletta (Unirek.)
10
Syöpäpkl
3
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria)
Ei jonoa
Aikuispsykiatria
Ei jonoa
Nuorisopsykiatria
 
    Terapia
-
    Tutkimus
1,5
Lastenpsykiatria
2
 
  Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 31.1.2015
 Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräinen jonotusaika kk päätök-
sestä  tutkimukseen/ toimenpiteeseen
 Sisätaudit
      Gastroscopia              
2,5
      Colonoscopia
2,5
      Rasitusekg
 
      Sydänperfuusio
 
      Sydämen   ultraäänitutkimus     
 
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter)
 
 Kirurgia
 
      Gastroscopia
1,5
      Sigmoidescopia
2
      Colonoscopia
3
      Kystoscopia
1,5
 Kirurgia, osastohoito
 
      Lonkan tekonivel
4
      Polven tekonivel
4
      Sappi
6
      Tyrä
6
      Muu ortopedia
5
      Plastiikkakirurgia
6
      Endokriininen
3
      Urologia
3
 Kirurgia, päiväkirurgia
 
      Ortopedia
6
      Käsikirurgia
6
      Lastenkirurgia
3
      Urologia
4-5
 Naistentaudit, osastohoito
 
      Hysterectomia
3
      Laparoscopia
2
      Alatieleikkaus
3
 Naisten päiväkirurgia
 
      Sterilisaatio
5
      Hysteroskopia
4
 Silmätaudit
 
      Hoitajan  näkökenttätutkimus
2
      Ortoptinen hoito      
2
 Silmäpäiväkirurgia
 
      Kaihi    
6
      Muut toimenpiteet
6
 Korvataudit
 
     Kuulolaite          
3
 Korvien päiväkirurgia
 
      Kitarisa
3
      Tympanostomia
3
      Muut toimenpiteet
5
 Radiologia
 
      Magneetti, ortopedinen
3
      Magneetti, neuro
2
      Tietokonetomografia
2
      Mammografia
1
      Ultraäänitutkimus, EKKS
1
      Ultraäänitutkimus, Armila
1
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1