Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Etelä-Karjalan keskussairaala

 

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

 

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 30.4.2015

 

Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes
3
Endokrinologia
3
Gastroenterologia
5
Hematologia
4
Infektio
2
Kardiologia
12
Munuais
3
Reuma
3
Sisätautien pkl
4
Kirurgian pkl
 
Gastroenterologia
3
Ortopedia
12
Yleiskirurgia
3
Urologia
5
Verisuonikirurgia
3
Kipupkl
7
Silmäpkl
14
Korvapkl
8
Naistentautien pkl
5
Suu- ja hammassairauksien pkl
2
Neurologian pkl
11
Lastenneurologian pkl
11
Lasten pkl
5
Fysiatrian pkl
7
Kuntoutuspkl
6
Ihotautien pkl
4
Keuhkopkl
4
Embletta (Unirek.)
13
Syöpäpkl
3-4
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria)
Ei jonoa
Aikuispsykiatria
Ei jonoa
Nuorisopsykiatria
 
    Terapia
 
    Tutkimus
2
Lastenpsykiatria
1,5
 
   Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 30.4.2015
 
 Erikoisala/potilasryhmä
Keskimääräinen jonotusaika kk
päätöksestä  tutkimukseen/
toimenpiteeseen
 Sisätaudit
      Gastroscopia              
2,5
      Colonoscopia
2
      Rasitusekg
10
      Sydänperfuusio
4
      Sydämen   ultraäänitutkimus     
8
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter)
12
 Kirurgia
 
      Gastroscopia
1,5
      Sigmoidescopia
2
      Colonoscopia
2,5
      Kystoscopia
3
 Kirurgia, osastohoito
 
      Lonkan tekonivel
4-5
      Polven tekonivel
5
      Sappi
6
      Tyrä
6
      Muu ortopedia
2-6
      Plastiikkakirurgia
5
      Endokriininen
3
      Urologia
3,5
 Kirurgia, päiväkirurgia
 
      Ortopedia
6
      Käsikirurgia
5
      Lastenkirurgia
3
      Urologia
5
 Naistentaudit, osastohoito
 
      Hysterectomia
5
      Laparoscopia
3
      Alatieleikkaus
4
 Naisten päiväkirurgia
 
      Sterilisaatio
4
      Hysteroskopia
2
 Silmätaudit
 
      Hoitajan  näkökenttätutkimus
2
      Ortoptinen hoito      
3
 Silmäpäiväkirurgia
 
      Kaihi    
6
      Muut toimenpiteet
6
 Korvataudit
 
     Kuulolaite          
3
 Korvien päiväkirurgia
 
      Kitarisa
3
      Tympanostomia
3
      Muut toimenpiteet
6
 Radiologia
 
      Magneetti, ortopedinen
3
      Magneetti, neuro
2
      Tietokonetomografia
2
      Mammografia
1
      Ultraäänitutkimus, EKKS
1
      Ultraäänitutkimus, Armila
1
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1