Kuljetuspalvelut


Kelan matkakorvaukset

Voit saada korvausta julkiseen tai yksityiseen sairaanhoitoon, raskauteen ja synnytykseen liittyvistä matkoista, kun kustannukset yhteen suuntaan ylittävät omavastuun. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Kela ei korvaa erikseen tehtyä lääkkeiden hakumatkaa apteekkiin.

Jos matkakulut sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ylittävät Kelan omavastuun, Kela korvaa matkakulut pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaisesti. 
 
Jos asiakkaan terveydentila ei salli julkisen liikenteen käyttöä, on mahdollista käyttää taksia. Taksin käytöstä lisää Kelan verkkosivuilla 
Eksoten alueella Kelan korvaamat taksimatkat tilataan Etelä-Karjalan taksikeskuksesta.
Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi kuljetustarpeen terveydentilasi perusteella. Jos terveydentilasi edellyttää taksikuljetusta, saat korvausta varten Kelan SV67-lomakkeen. 
  1. Tilaa taksi Etelä-Karjalan taksikeskuksen numerosta 0200 60 123 (puhelun hinta 1,67 euroa + paikallisverkkomaksu).
  2. Taksissa näytä kuljettajalle Kela-korttisi.
  3. Jos kuljetukseen tulee muutos tai kuljetus peruuntuu, ilmoita siitä viipymättä taksikeskukseen.
 
Sairaalaan saa tuoda oman matkapuhelimen matkakuljetusten tilaamista varten.

Palvelulinjat

Lappeenranta

Palveluliikenne palvelee kaikkia, joille tavallisen joukkoliikenteen käyttäminen on hankalaa. Palvelubussiin voi nousta kunkin palvelulinjan aikataulupisteiltä. Kättä nostamalla pääsee kyytiin reitin varrelta myös muualta kuin pysäkeiltä. Auton voi pyytää noutamaan kotiovelta soittamalla bussin numeroon, jos asut reitin varrella. Matkustajaa autetaan bussiin nousemisessa ja poistumisessa sekä kantamusten kanssa

Matkan hinta on sama kuin busseissa. Sen voi maksaa Lappeenrannan matkakorteilla tai käteisellä. Jos sinulle on myönnetty sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu, pääset matkustamaan palvelulinjalla ilman omavastuuta kuljetuspalvelukorttia näyttämällä.   
Linkki Lappeenrannan kaupungin palvelulinjat -sivulle

Imatra

Imatralla liikennöi Palvelulinja Onnibussi. Auto poikkeaa tarvittaessa ajoreitiltä aikataulun
sallimissa rajoissa ja voi pysähtyä tarvittaessa muuallakin kuin merkityillä pysäkeillä.
Linkki Imatran kaupungin joukkoliikenteen -sivulle

Kutsutaksit Eksoten alueella

Kutsutaksi on kaikille avointa palveluliikennettä, josta peritään linja-autoliikenteen mukainen taksa. Kutsutaksi ajaa ennakolta määrättyä reittiä ja taksin tilaus tulee tehdä ennakkoon.

Lemin linjataksi
Luumäen kutsutaksi
Parikkalan asiointiliikenne (toimii kutsutaksina)
Ruokolahden kunnan palveluliikenne (toimii kutsutaksina)
Ylämaan kutsutaksi

Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut

Sosiaalihuoltona järjestettävä liikkumisen tuki on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella ja joille tuki liikkumiseen on tarpeen jokapäiväiseen elämään kuuluvien asioiden hoitamista varten.
 
Liikkumisen tukea myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin lähinnä ikääntyneille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ikääntymiseen liittyvän toimintakyvyn heikentymisen johdosta sekä muille liikkumisessa tukea tarvitseville henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin. 

 
Liikkumisen tuki myönnetään hakemuksen perusteella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin lausunto tai muu sosiaali- /terveydenhuollon henkilöstön tekemä selvitys, jossa on kuvaus hakijan toimintakyvystä. ​Lopullinen päätös tehdään aina asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen arvion perusteella.
  
Liikkumisen tuen mukainen taksikortti voidaan myöntää ensisijaisesti henkilölle, jolla itsellä ei ole toimintakykyrajoitteiden lisäksi taloudellisia mahdollisuuksia taksipalvelujen käyttöön. Ohjeellisena linjauksena tuen myöntämisessä käytetään noin 1500 euron tulorajaa ja 5000 euron säästörajaa yhdeltä henkilöltä ja 2200 euron tulorajaa ja 8000 euron säästörajaa pariskunnilta.
 
Liikkumisen tukea myönnetään enintään 8 yhdensuuntaista matkaa asioimis- ja virkistyskäyttöön. Sairausvakuutuksen piiriin kuuluvia lääkäri- ym. matkoja ei korvata. Asiakas maksaa omavastuun julkisen liikenteen taksan mukaisesti. Mukana voi olla maksutta yksi saattaja. Odotusaika on 15 minuuttia.
 
Tukea myönnetään kaikille vähintään 20 % sotainvalideille ja 1.7.2015 alkaen voimaantulevan lakimuutoksen myötä kaikille vähintään 15 % sotainvalideille. 
Sotainvalideille myönnetään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Matkoista ei peritä omavastuuosuutta.​
 
Hakemuksia ja lisätietoja saa Iso apu -palvelukeskuksista.fi
Kuljetuspalvelua voit saada, jos sinulla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja vammasi tai sairautesi estää julkisten liikennevälineiden käytön. Vammasta aiheutuvan haitan tulee kestää pääsääntöisesti vähintään yhden vuoden.

Muita palveluja liikkumisen tueksi

Autoveronpalautus invalideille

Invalidi voi saada autoveroa takaisin autosta, joka tulee hänen omaan käyttöönsä ja rekisteröidään ensimmäistä kertaa Suomessa. Linkki tullin autoveronpalautus -sivulle

Vammaisen pysäköintilupa

Tieliikennelain mukaan Trafi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan Linkki Trafin sivuille

Koulukyydit

Perusopetukseen liittyvistä koulukuljetuksista vastaa kunnan sivistys-
tai opetustoimi. Toisen asteen opintoihin liittyviä kuljetuksia voi vaikeavammainen ihminen hakea vammaispalveluista. Linkki vammaispalvelujen s​ivuille