Kuljetuspalvelut

​Eksoten kuljetuspalvelujen tilauskäytännöt muuttuivat 1.7.2019

​​Lisätietoa vammaispalvelujen sivuilta​. 

Kelan matkakorvaukset


Voit saada korvausta julkiseen tai yksityiseen sairaanhoitoon, raskauteen ja synnytykseen liittyvistä matkoista, kun kustannukset yhteen suuntaan ylittävät omavastuun.

Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Kela ei korvaa erikseen tehtyä lääkkeiden hakumatkaa apteekkiin. Jos matkakulut sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ylittävät Kelan omavastuun, Kela korvaa matkakulut pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaisesti. 

​​Taksipalvelu​
 

​Jos asiakkaan terveydentila ei salli julkisen liikenteen käyttöä, on mahdollista käyttää taksia. Eksoten alueella Kelan korvaamat taksimatkat tilataan Etelä-Karjalan taksikeskuksesta. Taksin käytöstä lisää Kelan verkkosivuilla
 
Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi kuljetustarpeen terveydentilasi perusteella. Jos terveydentilasi edellyttää taksikuljetusta, saat korvausta varte​n Kelan SV67-lomakkeen. 
  1. Tilaa taksi Etelä-Karjalan taksikeskuksen numerosta 0800 50 123​
  2. Taksissa näytä kuljettajalle Kela-korttisi.
  3. Jos kuljetukseen tulee muutos tai kuljetus peruuntuu, ilmoita siitä viipymättä taksikeskukseen.
Sairaalaan saa tuoda oman matkapuhelimen matkakuljetusten tilaamista varten.
 
 

Kutsutaksit Eksoten alueella


Kutsutaksi on kaikille avointa palveluliikennettä, josta peritään linja-autoliikenteen mukainen taksa. Kutsutaksi ajaa ennakolta määrättyä reittiä ja taksin tilaus tulee tehdä ennakkoon.

Imatran paikallisliikennettä hoidetaan linja-autoilla ja kutsutakseilla. Kutsutaksissa myydään vain kertalippuja, joilla on vaihto-oikeus paikallisliikenteen linja-autoihin. 


Linkki Imatran kaupungin joukkoliikenne​-sivulle


Palvelulinja Lappeenrannassa

Lappeenranta

Palveluliikenne palvelee kaikkia, joille tavallisen joukkoliikenteen käyttäminen on hankalaa. Palvelubussiin voi nousta kunkin palvelulinjan aikataulupisteiltä. Kättä nostamalla pääsee kyytiin reitin varrelta myös muualta kuin pysäkeiltä. Auton voi pyytää noutamaan kotiovelta soittamalla bussin numeroon, jos asut reitin varrella. Matkustajaa autetaan bussiin nousemisessa ja poistumisessa sekä kantamusten kanssa

Matkan hinta on sama kuin busseissa. Sen voi maksaa Lappeenrannan matkakorteilla tai käteisellä. Jos sinulle on myönnetty sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu, pääset matkustamaan palvelulinjalla ilman omavastuuta kuljetuspalvelukorttia näyttämällä.   

 
Linkki Lappeenrannan kaupungin palvelulinjat-sivulle

​Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut

​​

Sosiaalihuoltona järjestettävä liikkumisen tuki on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella ja joille tuki liikkumiseen on tarpeen jokapäiväiseen elämään kuuluvien asioiden hoitamista varten. Tuki myönnetään henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin. 
Liikkumisen tuki myönnetään kuljetuspalveluhakemuksen perusteella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin lausunto tai muu sosiaali- /terveydenhuollon henkilöstön tekemä selvitys, jossa on kuvaus hakijan toimintakyvystä. ​Lopullinen päätös tehdään aina asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen arvion perusteella.
  
Liikkumisen tuen mukainen taksikortti voidaan myöntää ensisijaisesti henkilölle, jolla itsellä ei ole toimintakykyrajoitteiden lisäksi taloudellisia mahdollisuuksia taksipalvelujen käyttöön. Ohjeellisena linjauksena tuen myöntämisessä käytetään noin 1500 euron tulorajaa ja 5000 euron säästörajaa yhdeltä henkilöltä ja 2200 euron tulorajaa ja 8000 euron säästörajaa pariskunnilta.
 
Liikkumisen tukea myönnetään enintään 8 yhdensuuntaista matkaa asioimis- ja virkistyskäyttöön. Sairausvakuutuksen piiriin kuuluvia lääkäri- ym. matkoja ei korvata. Asiakas maksaa omavastuu​n julkisen liikenteen taksan mukaisesti. Mukana voi olla maksutta yksi saattaja. Odotusaika on 15 minuuttia.
Tukea myönnetään kaikille vähintään 10 % sotainvalideille. Sotainvalideille myönnetään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Matkoista ei peritä omavastuuosuutta.​
 
 

Muita palveluja liikkumisen tueksi


Autoveronpalautus invalideille

Invalidi voi saada autoveroa takaisin autosta, joka tulee hänen omaan käyttöönsä ja rekisteröidään ensimmäistä kertaa Suomessa. 

Vammaisen pysäköintilupa

Tieliikennelain mukaan Trafi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan 

Koulukyydit

Perusopetukseen liittyvistä koulukuljetuksista vastaa kunnan sivistys-
tai opetustoimi. Toisen asteen opintoihin liittyviä kuljetuksia voi vaikeavammainen ihminen hakea vammaispalveluista.

Linkki vammaispalvelujen s​ivuilleShare