Ero lapsiperheessä

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Lapsiperheen eroprosessissa keskeisimpiä käytännössä hoidettavia asioita
ovat  muun muassa parisuhteen päättäminen ja lasten asioiden järjestäminen

Elatussopimukset, sopimukset lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta, huolto- ja tapaamisoikeusasiat ​​​

Vanhemmat voivat sopia lastenvalvojan luona seuraavista asioista:
  • lapsen huoltajuus
  • lapsen asuminen
  • lapsen oikeus tavata toista vanhempaa
  • lapsen elatus

Sopimistilaisuudessa vanhemmat itse päättävät lapsen asioista.Lastenvalvoja avustaa vanhempia sopimukseen pääsemisessä ja vahvistaa tehdyt sopimukset. Palvelu on maksuton.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen, heidät ohjataan hoitamaan asiaansa tuomioistuimessa.


Kela hoitaa lapsen elatustuen maksamisen ja elatusavun perinnän elatusvelvolliselta

Elatusavun indeksitarkistus

Elatusapujen, korvausten ja elatustuen määrät tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin nousua vastaavasti. Vanhempien on itse huolehdittava elatussopimusten indeksitarkistusten päivityksestä.​

Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2019.pdf

Vanhemmuus ei pääty eroon

Apuaeroon.fi-portaali on tarkoitettu eroa harkitseville tai sitä työstäville perheille, isille ja äideille. ​Tutustu sivustoon​

Vanhemmuussuunnitelma

Vanhemmuussuunitelma​

Tapaamispaikkatoiminta

Tapaamispaikka Myllytupa
Kotimäenkatu 6 B 1, 53550 Lappeenranta
puh. 040 651 1607 

Tapaamispaikka Myllytupa -esite.pdf
Share