Lapsiperheiden kotipalvelu

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tilapäinen kotipalvelu 
 
Tilapäistä kotipalvelua voi saada ennakoitavissa olevaan ei-akuuttiin avun tarpeeseen. Tilapäisen kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Tilapäistä kotipalvelua haetaan Lapsiperheiden kotipalveluhakemus -lomakkeella.

Eksote järjestää lapsiperheiden kotipalvelua myös palvelusetelillä.​ Voit katsoa ja vertailla pal​​​veluntuottajien hintoja alla olevasta linkistä.
 
 

Pitkäkestoinen kotipalvelu  

 
Pitkäkestoisesta kotipalvelun tarpeesta on kysymys silloin, kun perhe tarvitsee tukea selvitäkseen arkielämään liittyvistä asioiden hoidosta, lasten hoidon, kasvatuksen ja kehityksen osalta eikä perheen käytettävissä ole lähiverkostoa tai muuta palvelua ja perheen tilanne edellyttää kotipalvelun ammattihenkilöstön tukea.  Pitkäkestoisen kotiavun tarve arvioidaan hakemuksen perusteella.
 
Pitkäkestoista kotipalvelua haetaan Lapsiperheiden kotipalveluhakemus -lomakkeella, ks. sivun alareuna.
 

Kotipalvelun myöntämisen kriteerit

  1.  Perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia
  2.  Lapsen vanhempi on vammainen tai pitkäaikaissairas ja perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia
  3.  Vanhemman yllättävä sairastumien tai muu kriisitilanne perheessä
  4.  Vanhemman uupumus
  5.  Vaikea elämäntilanne
  6.  Äkilliset elämänmuutokset
  7.  Lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
  8.  Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen
  9.  Perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa
  10. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen muutostilanteessa
  11. Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen ja ohjaus
  12. Lapsen vamma ja pitkäaikainen sairaus.
 
Kotipalvelua ei myönnetä seuraavissa tapauksissa
  1.  Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä ​hoitamaan lasta
  2.  Pelkkään siivoukseen
  3.  Pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon
  4.  Kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi
  5. Henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
 
Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasmaksu.

​​Hakeminen​

 

Voit hakea kotipalvelua kirjallisesti tai sähköisesti. 

 

​​Lapsiperheiden kotipalveluhakemus eksote.pdf

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu eksote.pdf 

Omapalvelun sähköisiin hakemuksiin kirjaudutaan palvelua tarvitsevan omilla verkkopankki- tai mobiilitunnuksilla.
 

 
Sähköisiä hakemuksia ei voi täyttää päivitysten takia kuukauden neljäntenä maanantaina klo 22.00 – 00.00.

 
Jos sähköisen hakemuksen tai liitteiden lähettämisessä ilmenee teknisiä häiriöitä, niin jätä tarvittaessa yhteydenottopyyntö IT-Palvelupäällikkö Minna Kälviälle minna.kalvia@eksote.fi.