Kehitykselliset palvelut

Kehityksellisten palveluiden puheterapeuttien puhelinajat asiakkaille tiistaisin ja torstaisin klo 13-14. Soittaa voi ilman ajanvarausta. Puhelinaika on tarkoitettu lapsen puheen ja kielen kehitykseen liittyviin kysymyksiin sekä ohjaukseen ja neuvontaan.
 
E-reseptien uusinnat tehdään noin 8 vuorokauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Huolehdithan reseptipyyntösi ajoissa. 
 
​Kehitykselliset palvelut on perusterveydenhuollon moniammatillinen yksikkö, jossa palvelemme lapsiperheitä.

 
Kehityksellisissä palveluissa tutkimme, seuraamme, kuntoutamme ja hoidamme lapsia ja nuoria, joilla on erilaisia kehityksellisiä erityisvaikeuksia mm. motoriikassa, tarkkaavaisuudessa, puheen- ja kielenkehityksen taidoissa, oppimisvalmiuksissa sekä sosiaalisissa- ja vuorovaikutustaidoissa. 

 
Tutkimuksiin ohjautuu  neuvolalääkärin, koululääkärin, terveydenhoitajan, varhaiskasvatuksen työntekijän tai koulun oppilashuoltoryhmän kirjallisella yhteistyölomakkeella. 
 
Yhteistyölomake ja esite löytyvät täältä​.

 
Linkissä olevaa Yhteisen työn sopimus -lomaketta voi käyttää erilaisten yhteistyökokousten pöytäkirjana Yhteisen työn sopimus.pdf

 
 ​


Share