Kehitykselliset asiat

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​Lasten ja nuorten kehitykselliset palvelut on perusterveydenhuollon moniammatillinen yksikkö, jossa palvelemme lapsiperheitä.

 
Lasten ja nuorten kehityksellisissä palveluissa tutkimme, seuraamme, kuntoutamme ja hoidamme lapsia ja nuoria, joilla on erilaisia kehityksellisiä erityisvaikeuksia mm. motoriikassa, tarkkaavaisuudessa, puheen- ja kielenkehityksen taidoissa, oppimisvalmiuksissa sekä sosiaalisissa- ja vuorovaikutustaidoissa. 

 
Tutkimuksiin ohjautuu  neuvolalääkärin, koululääkärin, terveydenhoitajan, varhaiskasvatuksen työntekijän tai koulun oppilashuoltoryhmän kirjallisella yhteistyölomakkeella. 
 
Yhteistyölomake ja esite löytyvät täältä​.

 
Linkissä olevaa Yhteisen työn sopimus -lomaketta voi käyttää erilaisten yhteistyökokousten pöytäkirjana Yhteisen työn sopimus.pdf

 
 ​


Share