Rikokset ja oikeusedustus

Alaikäisten rikoksiin puuttuminen Eksoten alueella:​


Vintiö-toiminta            
Alle 15-vuotiaan ja huoltajien kanssa käytävä rikoskeskustelu yhteistyössä kuraattorin ja tarvittaessa poliisin kanssa.
​ 
Rikoskeskustelut 15-17 vuotiaiden nuorten ja heidän huoltajiensa​ kanssa
Tapaamisissa
  • ​Puututaan näpistykseen, ilkivaltaan, vahingontekoon, uhkailuun, väkivaltaan tai muuhun laittomaan tekoon
  • Keskustellaan lainvastaisen teon seuraamuksista ja mahdollisesta korvausvastuusta 
  • Kartoitetaan nuoren vapaa-ajan viettoa ja päihteiden käyttöä, koulunkäyntiä ja nuoren elämäntilannetta 
  • Tuetaan nuoren ja vanhempien välistä suhdetta ja huoltajia kasvatustehtävässä 
  • Ohjataan tarvittaessa erilaisiin palveluihin.

 

Oikeusedustus:

Alle 18-vuotiaan nuoren oikeusedustajan tehtävänä on 
  • ​kertoa nuorelle hänen tekemänsä rikoksen seuraamuksista ja korvausvastuista 
  • opastaa nuorta tulevaa oikeudenkäyntiä varten 
  • valvoa nuoren etua oikeudessa. 
Nuoren edun valvonta perustuu Lastensuojelulain 24 pykälään.
 

Maksuton ja vapaaehtoinen Rikosten ja riitojen sovittelu Eksoten alueella:

Kymi-Saimaan sovittelutoimisto, Etelä-Karjalan a​luetoimisto​Share