Kotoutuminen

E-K maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2013-2016
Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma vuosille 2013- 2016 on  jatkoa aikaisemmille alueen maahanmuutto-ohjelmille. Kotouttamisohjelmasta käy ilmi  eri tahojen kotoutumista edistävät ja tukevat toimenpiteet ja vastuut Etelä-Karjalassa. 

Kotouttamisasioista koko Suomen tasolla vastaa  työ- ja​ elinkeinoministeriö​ ja paikallistasolla kunnilla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta. Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttaminen fi sivustolta löytyy paljon tietoa kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille. EU:n kotouttamiskäsikirja päättäjille ja käytännön toimijoille löytyy Euroopan komission sivustolta.
 
Kotoutuminen tarkoittaa  maahanmuuttajan sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja  uusien tietojen, taitojen ja toimintatapojen omaksumista. Ne auttavat häntä osallistumaan aktiivisesti uuden kotikuntansa elämänmenoon. Kielen oppiminen ja tieto suomalaisesta yhteiskunnasta ovat kotoutumisen tärkeitä edellytyksiä. Kotoutumisprosessi on yksilöllinen ja sopeutuminen vaatii maahanmuuttajilta eri määrän aikaa ja tukipalveluita eli kotouttamistoimia.

Viranomaisten kotouttamistoimien tavoite on, että Suomeen muuttanut henkilö tuntee yhteiskunnalliset oikeutensa ja velvollisuutensa ja tuntee olevansa suomalaisen yhteiskunnan tervetullut jäsen. Viranomaiset muun muassa tukevat maahanmuuttajaa kieliopinnoissa sekä auttavat työikäisiä löytämään työpaikan. Etelä-Karjalassa tällaisia kotouttamistoimia järjestävät  muun muassa Etelä-Karjalan Työ- ja elinkeinotoimisto ja Eksoten maahanmuuttopalvelut sekä lasten osalta kuntien kasvatus- ja opetustoimi. Lisäksi kotouttamistoimenpiteitä on monilla muillakin yhteisöillä.Esim. vuoden 2013 loppuun jatkuneessa MaTTi-hankkeessa työllistäminen ja suomen kielen opiskelu oli merkittävässä roolissa.
 
Kotouttamista ohjaa laki kotoutumisen edistämisestä( 1386/2010). Lain mukaan maahanmuuttajalla on oikeus muun muassa saada perustietomateriaali suomalaisesta yhteiskunnasta, ohjausta ja neuvontaa, alkukartoitus sekä kartoituksen perusteella mahdollisesti laadittava henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma. Lain mukaan myös jokaisen kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.Share