Maahanmuuttajat

​​​  

Русскоязычные веб-страницы для иммигрантов​The Immigrant pages in english

​Tapahtumakalenteri
Momentti/Maahanmuuttopalvelut

Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma 2017-2020

Haluatko ystävän ja olla itse ystävä vieraasta kulttuurista tulleelle

 

Maahanmuuttajien  sivujen tarkoituksena on auttaa maahanmuuttajaa Etelä-Karjalaan asettumisessa ja täällä elämisessä. Kotoutumista uudelle asuinpaikkakunnalle helpottaa, kun tietää yhteiskunnan pelisäännöt ja paikalliset toimintatavat sekä mistä ja keneltä tietoa tarvitessaan saa.
 
Sivujen tarkoituksena on myös toimia tietolähteenä eri sektoreilla paikallisille maahanmuuttajien kanssa toimijoille ja  tiedon sekä vuorovaikutuksen lisääjänä koko alueen väestön suuntaan.
 
Vuoden 2016 lopussa Etelä-Karjalassa asui 4974 ulkomaan kansalaista. Ulkomaan kansalaisista 51,2 % oli venäläisiä. Lappeenrannassa ulkomaan kansalaisia asui  3431, mikä on 4,7% Lappeenrannan koko väkiluvusta ja Imatralla 1064, joka on 3,9​ % koko väkiluvusta. 

Pakolaisten vastaanotto - Tietopaketti kunnille

Maahanmuuton ja kototumisen tietopaketti

   ​  Share