Ajankohtaista

​​​​​​​Momentin iltapäivät me-talolla

Joka kuukauden 1. tiistai klo 16-18, me-talolla, Valtakatu 30, Kauppakeskus Opri, 2 krs
Yhdessäoloa maahanmuuttajille ja suomalaisille

Tule mukaan tapaamaan ihmisiä ja keskustelemaan!
7.8./ 4.9./2.10./6.11./4.12.

Lisätietoja Eksoten maahanmuuttopalvelut: kotoutumisohjaaja Hanna-Leena Iisvirta 0406511358

 ........................................................................................................................................

PALOMA-käsikirja antaa ohjeita pakolaisten mielenterveyden tukemiseen

12.4.2018 10.22 
UUTINEN

Pakolaisten mielenterveystoimien va​ltakunnallisessa kehittämishanke (PALOMA) on julkaissut käsikirjan, joho​n on koottu tietoa pakolaisuuteen liittyvistä mielenterveyden voimavara- ja riskitekijöistä sekä eri aloille kohdennettuja suosituksia, keinoja ja työkaluja pakolaisten mielenterveyden edistämiseen, ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen sekä hoitoon.

Käsikirjassa todetaan, että pakolaistaustaisilla on pääväestöä enemmän psyykkistä kuormaa ja mielenterveysongelmia. Monet pakolaiset ovat joutuneet kokemaan lähtömaissaan ja pakomatkan aikana monenlaista väkivaltaa ja turvattomuutta sekä menettäneet elämänsä tärkeitä ihmisiä. Suomessa pakolaiset kokevat epävarmuutta, kotoutumiseen liittyviä vaikeuksia ja sosiaalisten verkostojen puutteesta johtuvaa yksinäisyyttä sekä syrjintää.

Avun saamista pakolaisilla saattavat estää esimerkiksi mielenterveyteen liittyvät käsitykset ja häpeän kokemus sekä palvelujärjestelmän vieraus. Pakolaiset tarvitsevat tietoa mielenterveydestä ja niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat mielen hyvinvointiin. Pakolaisten kanssa työskentelevien ammattilaisten on tärkeää hahmottaa pakolaisuuden kuorma mielenterveydelle, osata tunnistaa apua tarvitsevat ja ohjata heidät tarvittaessa saattaen oikean tuen piiriin.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136193/URN_ISBN_978-952-343-100-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

............................................................................................................................

​​Monikulttuurinen liikuntaryhmä 7.9.2018 alkaen, Galinan jumppaesite

.​...........................................................................................................................​

​Intercultural Toolkit
Helsinki Region Chamber of Commerce’s Chamber of Multicultural Enterprises (COME) project has launched an Intercultural Toolkit – a guide to support companies and workplaces to become agile in diverse environments.

Intercultural Toolkit addresses the main areas of interest related to interculturality at workplaces, such as general cultural understanding, communication issues and team work aspects and it offers tools for companies to prosper in an intercultural working surrounding and to amplify intercultural sensitivity and competence among the entire workforce, which will enable employers and their teams to be more confident to employ, manage and benefit from diversity. Also, relevant information regarding legal and practical matters, when hiring international workforce, has been compiled into the Toolkit.

The toolkit is an easy-to-use digital platform and is available in English at www.interculturaltoolkit.fi. Please feel free to share the Toolkit with anyone that might be interested in this topic. We also would very much appreciate any comments or feedback that you might have, so please feel free to share all the comments with us!

.............................................................................................................................

Info-Lango on monikielinen etäneuvonta​.​

Info-Langosta saat neuvoa​ ja opastusta esimerkiksi asumiseen, työelämään, koulutukseen, vapaa-ajan viettoon sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Neuvontaa on tarjolla usealla eri kielellä.
Palvelu on maksutonta ja avointa kaikille.​

​​​​​​.............................................................................................................................

​​​Suomen kielen jatkokurssi 2.1. - 18.5.2018 Joutsenon opistolla

Voit opiskella kurssilla, jos olet yli 16-vuotias maahanmuuttaja ja haluat parantaa suomen kielen taitojasi. Kurssi sopii myös osa-aikatyötä tekeville tai työkokeilussa oleville. Jos olet työtön työnhakija, kysy TE-toimistolta mahdollisuuttasi opiskeluun.​
Lue lisää

​.............................................................................................................................​

​​​​​​​​​​​​​Uusi suomen kielen opiskelumahdollisuus netissä, apukielet arabia, dari ja englanti​

Palvelu rakentuu lyhyistä n. 2 min videoista, joiden avulla maahanmuuttajat pystyvät opettelemaan suomen kielen käyttöä aidoissa konteksteissa. Videot auttavat samalla ymmärtämään, miten eri tilanteissa toimitaan. Videot on suunniteltu siten, että niiden avulla pääsee kiinni aivan suomen kielen alkeisiin, vähitellen kartuttamaan sanavarastoa sekä oppimaan kielitaitoa, jolla pystyy kommunikoimaan käytännön tilanteissa. Tukikielinä videoissa on arabia, dari sekä englanti.

..............................................................................................................................​​​Voimavarakeskus Monika tarjoaa verkkopalveluja väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille eri kielillä

Monika-​​Naiset liitto ry:n​ hallinnoima matalan kynnyksen toimintapiste Voimavarakeskus Monika​ on avannut verkko​palvelut väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille​. Palvelu on valtakunnallinen ja sitä tarjotaan useilla eri kielillä (arabia, englanti, suomi, venäjä).​

.............................................................................................................................​

​​​​​​​​​​Suomen vuosista video​

”Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata” kertoo Suomen historiasta ja suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä 1900-luvun alusta nykypäivään.

Aihetta​ lähestytään videossa kuvitteellisen Virtasen suvun vaiheiden kautta. Video on toteutettu selkosuomeksi sekä seitsemällä muulla kielellä, jotka ovat: arabia, englanti, farsi, kurdi (sorani), somali, thai ja venäjä.

​Video on tuotettu Uudenmaan ELY-keskuksen ESR-osarahoitteisessa Kotona Suomessa-hankkeessa vuonna 2017 ja sen on toteuttanut Wacky Tie Films Oy.​............................................................................................................................​

Ohjausta ja neuvontaa korkeakoulutuksesta kiinnostuneille maahanmuuttajille

Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa korkeakoulutukseen tukevaa ohjausta ja neuvontaa maahan muuttaneille. SIMHE-Karelia -palvelu on osa valtakunnallista Supporting Immigrants in Higher Education toimintaa. Karelia-ammattikorkeakoulun SIMHE-Karelia tarjoaa ohjauspalveluja koko Itä-Suomen alueella asuville korkeakoulutuksesta kiinnostuneille maahanmuuttajille. SIMHE-Karelia voi tarjota henkilökohtaista- tai ryhmäohjausta sekä järjestää infotilaisuuksia korkeakoulutuksesta kiinnostuneille maahanmuuttajille.

Ohjausta antaa​ suunnittelija Hannele Niskanen. Ohjausta saa ottamalla yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen simhe@karelia.fi​ tai puhelimella +358505750823.
Lisää tietoja ohjaus- ja koulutusmahdollisuuksista nettisivuilta: Maahanmuuttajien ohjauspalvelut​

​.............................................................................................................................​​​

​​​​​​​​​​Vapaaehtoisia järjestämään Kaveriksi-tapahtumia

Tahdotko toimia paikkakuntasi muutosagenttina, joka mahdollistaa Kaveriksi-tapahtumien kautta paikallisten ja maahan muuttaneiden kohtaamisia?

..............................................................................................................................

Vuo​​den 2017 pakolaiset on valittu

Suomen Pakolaisapu on valinnut vuoden pakolaisnaiseksi espoolaisen Bahar Mozaffarin ja vuoden pakolaismieheksi oululaisen Ramin Akhin.
.........................................................................................................................................

Ku​​vaa​ video

Kuvaa älypuhelimella tai videokameralla video, jossa kerrot
-miksi tykkäät asua paikkakunnalla, jossa asut tai
-miksi maahanmuuttaja on tervetullut kotiutumaan paikkakunnallesi
Videoiden pituus on max 1 min. 

#100Katto -videokampanja on osa Katto-hankkeen vaikuttamistoimintaa, jonka tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista ympäri Suomen.

Näistä linkeistä pääset katsomaan jo tehtyjä videoita. 
1) https://www.youtube.com/watch?v=A_47vVu1Ans
2) https://www.youtube.com/watch?v=JOZj41n5TWI
3) https://www.youtube.com/watch?v=6CbN43y4_8k 
​..........................................................................................................................................​

Maahanmuuttajien​​​​ kotoutumista tukeva Suomi taskussa -videopohjainen mobiilioppimisalusta avattu käyttöön 

Suomi taskussa Oy on rakentanut yhdessä yhteistyötahojensa kanssa ilmaista videopohjaista oppimisalustaa, joka tukee ja helpottaa maahanmuuttajien kotoutumista. Palvelu löytyy osoitteesta www.suo​mitaskussa.eu  ​ja sen tarkoituksena on auttaa maahanmuuttajia oppimaan suomea sekä suomalaisia toimintatapoja.
 
Alusta on optimoitu toimimaan mobiililaitteissa, eikä se vaadi ylimääräisten sovellusten asentamista, vaan palvelua voi alkaa käyttää välittömästi. Pääkielenä on suomi ja tukikielinä arabia, dari ja englanti. ​
Palvelu rakentuu lyhyistä n. 2 min videoista, joiden avulla voi opetella suomen kielen käyttöä aidoissa tilanteissa​. Videot auttavat samalla ymmärtämään, miten eri tilanteissa toimitaan. Videot on suunniteltu siten, että niiden avulla pääsee kiinni aivan suomen kielen alkeisiin, vähitellen kartuttamaan sanavarastoa sekä oppimaan kielitaitoa, jolla pystyy kommunikoimaan käytännön tilanteissa.
 
Palvelua on kehitetty yhteistyössä maahanmuuttajien, maahanmuuttajien opettajien sekä maahanmuuttotyöntekijöiden kanssa. Nyt julkaistava versio on vasta alku ja sen kehittäminen jatkuu. 
 
Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Olli Toivonen
Olli.toivonen@suomitaskussa.com
p. 050-5904645
https://www.facebook.com/Suomi-taskussa-119852205161668/?fref=ts
............................................................................................................................................​

Oletko muuttanut Suomeen Irakista, Afganistanista tai Somaliasta? Vastaa kyselyyn!​

TNS Gallup Oy selvittää Suomen Ulkoaisainministeriön toimeksiannosta Irakista, Afganistanista ja Somaliasta Suomeen tulleiden henkilöiden viestintää entisiin kotimaihinsa. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia, vastanneiden kesken arvotaan palkintoja. Kaikki kerätty tieto käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. ​
Kysely tästä linkistä
Ohjetekstit eri kielillä löytyvät​ täst​ä linkistä ..........................................................................................................................................

Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016-2019 hyväksytty​​​​

Valtion kotouttamisohjelma perustuu lakiin kotouttamisen edistämisestä. Hallituksen nyt hyväksymä ohjelma on toinen, ensimmäinen julkaistiin vuonna 2012.

Valtion k​otouttamisohjelman tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja sitä, että maahanmuuttajien osaaminen hyödyttäisi suomalaista yhteiskuntaa.Ohjelmassa keskitytään neljään tavoitealueeseen, jotka perustuvat hallitusohjelmaan.Tavoitealueet ovat seuraavat:
1. Tuodaan maahanmuuttajien oman kulttuurin vahvuudet osaltaan vahvistamaan Suomen innovaatiokykyä.
2. Tehostetaan kotouttamista poikkihallinnollisesti.
3. Lisätään valtion ja kuntien välistä yhteistoimintaa kansainvälistä suojelua saavien vastaanotossa.
4. Kannustetaan avointa keskustelua maahanmuuttopolitiikasta, eikä rasismia sallita​​​.........................................................................................................................................

​Lappeenrannan ens​immäiset Naapuriäiti-mentorit valmiina ohjaamaan ja tukemaan

Naapuriäidit ovat saaneet toimintansa tueksi 15-osaisen koulutuksen elämän eri osa-alueilta ja kaupungin palveluista. Koulutuksen kautta naisilla on valmiudet toimia yhteyshenkilöinä esim. kodin ja koulun välillä ja ohjata uusia maahanmuuttajia löytämään oikeita palveluita ja harrastusmahdollisuuksia.

Toiminnan tavoitteena on saada maahanmuuttajanaiset mukaan aktiivisiksi toimijoiksi omilla asuinalueillaan. Valmistuneet Naapuriäidit voivat olla tukihenkilöitä esimerkiksi neuvolan ja kielitaidottomien maahanmuuttajaperheiden välissä tai tuottamassa mielekästä vapaa-aikaan sijoittuvaa toimintaa naisille ja heidän perheilleen.
.......................................................................................................................................

Päivitetty Suomea maahanmuuttajille -kurssipaketti käytettävissä ilmaiseksi kolmen kuukauden ajan

Kurssipaketissa riittää opiskeltavaa noin 10-40 tunniksi ja käännöskieliä on useita, muun muassa englanti, venäjä ja kiina. Ilmainen kurssipaketti on käytettävissä kolmen kuukauden ajan, eikä sen aktivointi vaadi luottokorttia tai muitakaan sitoumuksia.

Kurssipaketti koostuu kahdesta kurssista: verbien preesenstaivutus-kurssista ja arkipäivän sanoja ja lauseita-kurssista.

Kurssipaketin saa veloituksetta käyttöön rekisteröitymällä osoitteessa www.worddive.c​om/abc
 ..................................................................................................................................

Maahanmuuttajien maksuton työsuhdeneuvonta on avautunut

SAK on avannut maahanmuuttajataustaisille työntekijöille suunnatun maksuttoman neuvontapalvelun.Neuvontapalvelu on osa Töissä Suomessa -yhteishanketta, jonka tarkoituksena on kehittää maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä edistäviä neuvontapalveluita.

Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan lakimies Anna-Liisa Häkkinen vastaa työsuhteisiin liittyviin kysymyksiin puhelimitse ja sähköpostitse, suomeksi sekä englanniksi.

–    Neuvontapalveluun voivat ottaa yhteyttä kaikki Suomessa työskentelevät maahanmuuttajat ja ulkomaalaiset työntekijät. Kysyjän ei tarvitse olla ammattiliiton jäsen saadakseen neuvoja, Häkkinen kertoo.

Lainopillisten neuvojen lisäksi lakimiehen tehtävänä on välittää työelämätietoa maahanmuuttajajärjestöille sekä kouluttaa ammattiliittoja ja työpaikkojen luottamusmiehiä maahanmuuttoasioissa.

Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta on auki maanantaista torstaihin klo 9–11 ja 12–15. Puhelinnumero on 0800 414 004. Sähköpostiosoite on workinfinland@sak.fi.
 Share