Ajankohtaista


 

Nollalinja ottaa tulkkauspalvelun käyttöön - jatkossa palvelua väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajille tarjotaan kuudella kielellä

Lisää tietoa

................................................................................................................................ 

Oikeusministeriön opas pakkoavioliittojen uhrien tunnistamisesta

Oppaaseen
................................................................................................................................. 

Monikielisiä materiaaleja koronaviruksesta, sivut päivittyvät.

Monikieliset materiaalit

.............................................................................................................................

Yle:n uutisia arabiaksi, somaliaksi, persiaksi ja kurdiksi

Uutisiin

.............................................................................................................................

Hankerahoituista järjestöille haettavissa

Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa vuodelle 2020 valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä. Vuoden 2020 haussa etsitään hankkeita, joissa välillisesti tai välittömästi vahvistetaan maahanmuuttajien yhteiskuntatietoisuutta erityisesti tasa-arvoon, seksuaalisuuteen, itsemääräämisoikeuteen sekä haitallisiin perinteisiin liittyvissä kysymyksissä. Haku on avoinna 22.10.–26.11.2019

Lue lisää järjestöavustuksesta

.................................................................................................................................
 

Monikulttuurisuus asiakastyössä verkkokoulu on tarkoitettu avuksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita eri kulttuureista. Verkkokoulusta löytyy lyhyitä videoita työn tueksi.

Verkkokoulu 

.................................................................................................................................

Sosiaali -ja terveysministeriön toimintaohjelma tyttöjen ja naisten sukupuolielinten silpomisen ehkäisemiseksi on julkaistu.

Toimintaohjelma 

.................................................................................................................................

PALOMA -hanke on julkaissut videoita mielenterveydestä ja tuen hakemisesta  Suomessa eri kielillä.

Video mielenterveydestä 

...................................................................................................................................​​PALOMA-koulutus on maksuton, verkkopohjainen, laaja koulutuskokonaisuus, joka antaa hyvät perustiedot pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän hyvinvointinsa tukemiseen. Koulutus pohjautuu Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallisessa kehittämishankkeessa (PALOMA) eri alojen ammattilaisille kirjoitettuun laajaan käsikirjaan pakolaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseksi edistämiseksi. PALOMA-koulutus on tuotettu THL:n PALOMA-hankkeen ja työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen yhteistyönä. Hankkeita rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Paloma-koulutus

.......................................................................................................................................

Työ -ja elinkeinoministeriö on koonnut ajankohtaisen tietopaketin kotouttamisesta ja maahanmuutosta. Tietopaketin tavoitteena on antaa viimeisimpään tilasto -ja tutkimustietoon perustuvan yleiskuvan Suomeen suntautuvasta maahanmuutosta ja kotouttamisesta  Faktatietoa kotouttamisesta ja maahanmuutosta​

.................................................................................................................................​

Info-Lango on monikielinen etäneuvonta​.​

Info-Langosta saat neuvoa​ ja opastusta esimerkiksi asumiseen, työelämään, koulutukseen, vapaa-ajan viettoon sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Neuvontaa on tarjolla usealla eri kielellä.
Palvelu on maksutonta ja avointa kaikille.​

​​​​​​.............................................................................................................................

​​​​​​​​​​​​​Uusi suomen kielen opiskelumahdollisuus netissä, apukielet arabia, dari ja englanti​

Palvelu rakentuu lyhyistä n. 2 min videoista, joiden avulla maahanmuuttajat pystyvät opettelemaan suomen kielen käyttöä aidoissa konteksteissa. Videot auttavat samalla ymmärtämään, miten eri tilanteissa toimitaan. Videot on suunniteltu siten, että niiden avulla pääsee kiinni aivan suomen kielen alkeisiin, vähitellen kartuttamaan sanavarastoa sekä oppimaan kielitaitoa, jolla pystyy kommunikoimaan käytännön tilanteissa. Tukikielinä videoissa on arabia, dari sekä englanti.

..............................................................................................................................​​​Voimavarakeskus Monika tarjoaa verkkopalveluja väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille eri kielillä

Monika-​​Naiset liitto ry:n​ hallinnoima matalan kynnyksen toimintapiste Voimavarakeskus Monika​ on avannut verkko​palvelut väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille​. Palvelu on valtakunnallinen ja sitä tarjotaan useilla eri kielillä (arabia, englanti, suomi, venäjä).​

.......................................................................................................................................

Ohjausta ja neuvontaa korkeakoulutuksesta kiinnostuneille maahanmuuttajille

Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa korkeakoulutukseen tukevaa ohjausta ja neuvontaa maahan muuttaneille. SIMHE-Karelia -palvelu on osa valtakunnallista Supporting Immigrants in Higher Education toimintaa. Karelia-ammattikorkeakoulun SIMHE-Karelia tarjoaa ohjauspalveluja koko Itä-Suomen alueella asuville korkeakoulutuksesta kiinnostuneille maahanmuuttajille. SIMHE-Karelia voi tarjota henkilökohtaista- tai ryhmäohjausta sekä järjestää infotilaisuuksia korkeakoulutuksesta kiinnostuneille maahanmuuttajille.

Ohjausta antaa​ suunnittelija Hannele Niskanen. Ohjausta saa ottamalla yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen simhe@karelia.fi​ tai puhelimella +358505750823.
Lisää tietoja ohjaus- ja koulutusmahdollisuuksista nettisivuilta: Maahanmuuttajien ohjauspalvelut​


​..........................................................................................................................................​

Maahanmuuttajien​​​​ kotoutumista tukeva Suomi taskussa -videopohjainen mobiilioppimisalusta avattu käyttöön 

Suomi taskussa Oy on rakentanut yhdessä yhteistyötahojensa kanssa ilmaista videopohjaista oppimisalustaa, joka tukee ja helpottaa maahanmuuttajien kotoutumista. Palvelu löytyy osoitteesta www.suo​mitaskussa.eu  ​ja sen tarkoituksena on auttaa maahanmuuttajia oppimaan suomea sekä suomalaisia toimintatapoja.
 
Alusta on optimoitu toimimaan mobiililaitteissa, eikä se vaadi ylimääräisten sovellusten asentamista, vaan palvelua voi alkaa käyttää välittömästi. Pääkielenä on suomi ja tukikielinä arabia, dari ja englanti. ​
Palvelu rakentuu lyhyistä n. 2 min videoista, joiden avulla voi opetella suomen kielen käyttöä aidoissa tilanteissa​. Videot auttavat samalla ymmärtämään, miten eri tilanteissa toimitaan. Videot on suunniteltu siten, että niiden avulla pääsee kiinni aivan suomen kielen alkeisiin, vähitellen kartuttamaan sanavarastoa sekä oppimaan kielitaitoa, jolla pystyy kommunikoimaan käytännön tilanteissa.
 
Palvelua on kehitetty yhteistyössä maahanmuuttajien, maahanmuuttajien opettajien sekä maahanmuuttotyöntekijöiden kanssa. Nyt julkaistava versio on vasta alku ja sen kehittäminen jatkuu. 
 
Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Olli Toivonen
Olli.toivonen@suomitaskussa.com
p. 050-5904645
https://www.facebook.com/Suomi-taskussa-119852205161668/?fref=ts
............................................................................................................................................​

Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016-2019 hyväksytty​​​​

Valtion kotouttamisohjelma perustuu lakiin kotouttamisen edistämisestä. Hallituksen nyt hyväksymä ohjelma on toinen, ensimmäinen julkaistiin vuonna 2012.

Valtion k​otouttamisohjelman tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja sitä, että maahanmuuttajien osaaminen hyödyttäisi suomalaista yhteiskuntaa.Ohjelmassa keskitytään neljään tavoitealueeseen, jotka perustuvat hallitusohjelmaan.Tavoitealueet ovat seuraavat:
1. Tuodaan maahanmuuttajien oman kulttuurin vahvuudet osaltaan vahvistamaan Suomen innovaatiokykyä.
2. Tehostetaan kotouttamista poikkihallinnollisesti.
3. Lisätään valtion ja kuntien välistä yhteistoimintaa kansainvälistä suojelua saavien vastaanotossa.
4. Kannustetaan avointa keskustelua maahanmuuttopolitiikasta, eikä rasismia sallita​​​.........................................................................................................................................​Share