Suomen kielen itseopiskelu

​​

Suomen kieltä voit opiskella suomen kielen kursseilla, mutta paljon riippuu myös omasta aktiivisuudestasi. Internetistä ja kirjastosta löytyy paljon täysin ilmaisia ajankohdasta riippumattomia opiskelumahdollisuuksia, jonka lisäksi ennakkoluulottomuus ja rohkeus käyttää kulloistakin sanavarastoa auttaa merkittävästi kielitaidon kertymisessä.

​Suomen kieltä voit opiskella itsenäisesti monella eri tavalla. Jos opit parhaiten kuuntelemalla, voit kuunnella suomenkielisiä radio-ohjelmia tai kirjastosta lainaamiasi suomenkielisiä kuuntelumateriaaleja. Jos opit parhaiten näkemällä, voit katsoa erikielisiä dvd-elokuvia suomenkielisellä tekstityksellä, tai katsoa suomenkielisiä ohjelmia televisiosta.​ 

Internet on hyvä väline itseopiskelijalle, sillä siellä on paljon eritasoisia ilmaisia kursseja ja muuta materiaalia suomen kielen opiskelijalle. Samoin kirjastosta löytyy paljon ilmaista materiaalia opiskeluun: kirjoja, kursseja, elokuvia ja lehtiä.
 
Tästä löydät luettelon suomen kielen itseopiskelumateriaalista, jota voit lainata Lappeenrannan kirjastosta. Listan materiaalit on poimittu julkaisusta Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista.
 

Materiaaleja internetissä suomen kielen opiskeluun

Infopankki-verkkopalvelun sivuilla on tietoa suomen kielen Internet-kursseista ja opiskelumateriaalista. Sivuilla on tietoa myös suomen kieliopista ja kielestä. Löydät Infopankin sivut täältä. Voit vaihtaa sivun kieltä, kun klikkaat haluamaasi kieltä yläpalkista.
Suomen kielen kurssiportaalin sivuille on koottu mm. eritasoisia suomen kielen verkkokursseja ja suomen kielen harjoituksia. Sivut ovat suomeksi ja löydät ne täältä.
Hanna Tanin (2008) laatimassa selvityksessä aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen sähköisen materiaalin tarjonnasta ja saatavuudesta on opiskelumateriaali luokiteltu viiteen eri luokkaan kohderyhmittäin ja taitotasoittain.
Alle on listattu linkkejä, joista löydät materiaalia suomen kielen itseopiskeluun. Monet linkeistä on poimittu Opetushallituksen tuottamasta julkaisusta Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista 2011. Eräs uusimmista verkkopalveluista, jossa voi opiskella sekä suomea että ruotsia, löytyy tästä . Kyseisen sivuston laadintaa on rahoittanut Opetushallistus ja siinä on materiaalia eri kielitaitotasoille.
 
Luku- ja kirjoitustaidottomille (taso 0-)
 • Kotisuomessa.fi verkkopalvelu aikuisille maahanmuuttajille ja aikuisten maahanmuuttajien opettajille, soveltuu kielenopiskeluun eri tasoille.

Alkeistasolle (taso 0+)​

Perustasolle (taso A1-A2)

Itsenäisen kielenkäyttäjän taitotasolle (taso B1-B2)

Taitavan kielenkäyttäjän taso (C1-C2)

Sanastotestejä ja sanakirjoja

Kielen oppimisen kannalta on kuitenkin tärkeää harjoitella rohkeasti puhuttua kieltä kaikissa arkipäivän tilanteissa. Alle on listattu esimerkkejä tavoista, joilla voit opiskella suomen kieltä itsenäisesti. 
 • Tee suomen kielen harjoituksia Internetissä.
 • Lue tai kuuntele suomenkielisiä selkouutisia Internetistä.
 • Katsele suomenkielisiä ohjelmia televisiosta ja kuuntele radiosta.
 • Lue suomenkielisiä lehtiä.
 • Lainaa kirjastosta selkosuomenkielistä kirjallisuutta.
 • Lainaa kirjastosta suomen kielen oppikirjoja ja muuta itseopiskelumateriaalia.
 • Katso suomalaisia dvd-elokuvia niin, että valitset elokuvaan sellaisen kielen tekstityksen, jota osaat
 • Katso erikielisiä dvd-elokuvia niin, että valitset elokuvaan suomenkielisen tekstityksen.
 • Opettele joka päivä kolme tai useampi suomenkielistä sanaa.
 • Etsi suomenkieliset nimet kotonasi oleville tavaroille ja esineille. Kirjoita nimet lapuille, jotka kiinnität esineisiin esimerkiksi jääkaapin oveen. Suomenkielinen sana jää paremmin mieleen, kun näet sen aina, kun avaat jääkaapin.
 • Harjoittele suomen kielen puhumista arkipäivän tilanteissa ja itseksesi ääneen.
 • Pelaa itsellesi tuttuja pelejä suomeksi.
 • Perusta oma opintopiiri toisen tai useamman suomea opiskelevan ulkomaalaisen kanssa.


Share