Yleiset kielitutkinnot

Mikä on yleinen kielitutkinto 

Yleinen kielitutkinto (YKI-testi) mittaa viestinnällistä kielitaitoa ja on suunnattu aikuisille. Tutkinto mittaa sitä, kuinka hyvin ihminen selviytyy kielellisesti sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa hän joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan ja lukemaan vierasta kieltä.  Tutkinnossa painottuu ihmisten välinen kielellinen vuorovaikutus ja kielitaidon katsotaan ilmenevän kykynä ymmärtää ja tuottaa kieltä. Yleinen kielitutkinto ei edellytä minkään alan erityiskielitaitoa. 

Suomen kielen tutkinnot ovat kokonaan suomenkielisiä ja ruotsinkielen ruotsinkielisiä. Vieraiden kielten testipaketteja saa sekä suomen- että ruotsinkielisinä, joten tutkinnon suorittaja voi ilmoittautumisen yhteydessä valita, kummalla kielellä hän tehtävät haluaa.

Kielitutkinnossa on kolme tasoa: perustaso (90 €), keskitaso(100e) ja ylin taso(145€). Kaikissa kielitutkintojen testeissä on neljä koetta: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen,  puheen ymmärtäminen ja puhuminen.Henkilöiltä, jotka hakevat kansalaisuutta, edellytetään yleisessä kielitutkinnossa kielen taitotasoa kolme (YKI 3) eli keskitasoa. Henkilöt, jotka ovat saavuttaneet kielen taitotason kolme, hallitsevat sellaisen kielen, jota tarvitaan arkipäivän elämässä. Maahanmuuttoviraston mukaan kansalaisuuden hakijalla täytyy olla tyydyttävä suullinen ja kirjallinen kielitaito. Lisätietoja kansalaisuuden hakemisen edellytyksistä kielitaidon osalta saat Maahanmuuttoviraston sivuilta

Yleisiä kielitestejä koordinoi soveltavan kielentutkimuksen keskus Jyväskylän yliopistossa. Kaikki testivastaukset tarkastetaan Jyväskylässä. Todistus testin suorittamisesta tulee postissa kotiin noin 2 kk:n kuluttua testin tekemisestä.  

Missä kielitutkinnon voi suorittaa 

Yleisen kielitutkinnon voi tehdä  eri puolilla Suomea. Kun haluat ilmoittautua yleiseen kielitutkintoon, ota ensin yhteyttä paikkaan, joka järjestää kielitutkinnon ja varmista, että voit osallistua siellä kielitutkintoon. Toimita seuraavaksi kielitutkinnon ilmoittautumislomake tutkintopaikkaan.Saat ilmoittautumislomakkeen tutkintopaikasta tai voit tulostaa sen Opetushallituksen Internet-sivuilta.

Etelä-Karjalassa Saimaan ammattiopisto Sampo  järjestää perus- ja keskitason yleisiä kielitutkintoja suomen-, venäjän- ja englannin kielessä. Sampossa on myös suomen kielen ylimmän tason testi kaksi kertaa vuodessa. Muita tutkintopaikkoja voit etsiä Opetushallituksen hakupalvelusta. Tutkintopäivistä saat tietoa Opetushallituksen sivuilta.

Yleistä  kielitutkintoa varten  voit harjoitella Ylen Ykitreenit materiaaleilla. YKI-treenit – tavoitteena yleinen kielitutkinto -sivut ovat Yleisradion toteuttamat. 

Kielitaidon voi osoittaa myös valtionhallinnon kielitutkinnolla. Tässä testissä testin tekijä on yksin opettajan kanssa, ei suuressa luokkatilassa muiden testin tekijöiden kanssa. Lisätietoja valtionhallinnon kielitutkinnosta saat täältä ja käytännön menettelytavat halutessasi osoittaa kielitaitosi löydät täältä. Valtionhallinnon kielitutkintoa ei voi tehdä tällä hetkellä Lappeenrannassa. Kielitutkinnon ilmoittautumisohjeet ja vastaanottajat löydät täältä.Share