Omaishoito

​​​
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. 
Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitajana voi olla puoliso, omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö.

Kun harkitsette omaishoidon tuen hakemista, voitte tehdä sähköisen arvioinnin omaishoitotilanteesta. Omaishoidon tuesta kiinnostuneet ja sitä hakevat voivat ottaa yhteyttä Iso apu -palvelukeskukseen (yhteystiedot alla).​
 
Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan vapaasta ja tukemisesta. Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005).

Omaishoitajien palvelupuhelin toimii arkisin klo 9-15 p. 040 127 4158. 
 
 Share