Omaishoidon tuen hakeminen

​​​​​​​

​​Hakemuksen täyttäminen ja palautus


 

  • Palauta täytetty ja allekirjoitettu hakemus oman kuntasi yhteyshenkilölle, palautusosoitteet löytyvät hakemuksen lopusta.

 

Hakemuksen käsittely ja päätös


 

  • Omaishoidon palveluohjaaja ottaa sinuun yhteyttä ja sovitte yhdessä ajan omaishoidon tuen arviointiin kotona. Kotikäynnillä selvitetään hoidettavan hoidon tarve ja sitovuus hoito- ja palvelusuunnitelman avulla.
  • Omaishoidon viranhaltija tekee päätöksen omaishoidon tuesta, joka tarvittaessa käsitellään moniammatillisessa työryhmässä. 

  • Saat päätöksen omaishoidon tuesta postitse. Päätöksen ollessa myönteinen, maksetaan omaishoidon tuki sovitusta ajankohdasta lukien, aikaisintaan hakemuksen jättämisestä alkaen.  Share