Omaishoidon vapaapäiväoikeus

​​​​​​​​​​Omaishoitajalla on lain mukaan oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta kuukaudessa. Oikeus vapaaseen toteutuu, mikäli hoidettava on kotihoidossa vähintään 15 päivää kuukaudessa. Hoidettavan ollessa säännöllisessä vuorohoidossa (kaksi viikkoa kotona ja kaksi viikkoa hoitopaikassa) oikeus vapaaseen säilyy, mutta vapaat sisältyvät hoitojaksoon. 

Vapaan vaihtoehtoina ovat Eksoten järjestämä hoito, palveluseteli yksityisiin palveluihin, sijaisomaishoito, perhehoito tai alle 18-vuotiaiden maksusitoumus (joka käytettävissä kilpailutetuissa sopimusyrittäjien hoitopaikoissa).

Vapaapäiviä voi pitää yksittäisinä päivinä ja/tai kerryttää pidemmän vapaajakson. Vapaapäiväoikeus on voimassa tammi–lokakuun ajalta kuluvan vuoden loppuun ja marras-joulukuun vapaat seuraavan vuoden helmikuun loppuun. Alle 18-vuotiaiden maksusitoumus on voimassa kalenterivuoden loppuun. 


Vapaan vaihtoehtona Eksoten hoito

Omaishoitaja voi halutessaan käyttää lakisääteistä vapaaoikeuttaan Eksoten lyhytaikaishoidossa sekä päivätoiminnassa omaishoidettavaan hoitoon. Omaishoitaja sopii hoitojakson alkaessa hoitopaikan kanssa montako hoitovuorokautta tai päivätoimintapäivää vapaaoikeuksista käytetään.
 

Lyhytaikainen hoito palveluasumisyksikössä

Eksoten omissa hoitopaikoissa yksi lakisääteinen vapaa vastaa yhtä hoitovuorokautta (omavastuu 11,50 €/vrk). Lyhytaikaishoito varataan SAS-toimistosta.
 

Päivätoiminta

Eksoten omissa päivätoimintapaikoissa yksi lakisääteinen vapaa vastaa kahta päivätoimintapäivää (omavastuu 11,50 €/kaksi päivätoimintapäivää), linkki Eksoten päivätoiminnan sivulle.
 ​

Tilapäinen hoitoapu

Eksoten tilapäistä hoitoapua voi tiedustella omaishoidon yhteyshenkilöiltä, linkki omaishoidon yhteyshenkilöihin.
 
Lakisääteisen vapaaoikeuden lisäksi on mahdollisuus omakustanteiseen omaishoidettavien päivä- ja yöhoitoon, jota järjestetään Lehmuskodissa (Armilankatu 33, Lappeenranta), tiedustelut ja varaukset puh. 040 591 8016.

Vapaan vaihtoehtona palveluseteli yksityisiin palveluihin

Omaishoitaja voi halutessaan käyttää lakisääteistä vapaaoikeuttaan yksityiseen hoitoon. Yksityisessä hoidossa omaishoitaja valitsee itse haluamansa palveluseteliyrittäjän ja tarvittaessa omaishoidon palveluohjaaja auttaa valinnassa. Palvelu maksetaan palvelusetelillä. Palveluseteliä voi käyttää hyväksytyille palveluseteliyrittäjille mm. hoitokoteihin, päivätoimintaan, hoiva- ja fysioterapiapalveluihin sekä siivous- ja kotityöpalveluihin. 

Palveluseteliä voi käyttää omaishoidettava ja omaishoitaja:
avuksi päivittäisiin toimintoihin, terveyden- ja sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin, kuntoutukseen, hoidon ohjaukseen ja neuvontaan sekä siivous- ja kotityöpalveluun hoidettavan kotona (siivoukseen, kodin ja pihan turvallisuuden ylläpitämiseen).

Kuukausittain asiakkaalle kertyy palvelusetelisaldoa 285 €, mikäli omaishoidettava on ollut kotihoidossa vähintään 15 päivää kuukaudessa. 

Omaishoitajalla on mahdollisuus tarkistaa oma saldotilanne 

Palveluseteliyrittäjien vuorokausi- ja tuntihinnat vaihtelevat. Palveluseteliyrittäji​en palveluja ja hintoja voi vertailla palveluportaalin palveluluettelossa,
linkki palveluportaalin palveluluetteloon.​
 
Palveluseteliyrittäjien sekä Eksoten oikeudet ja velvollisuudet on koottu palvelusetelin toimintaohjeeseen, johon on kaikilla mahdollisuus tutustua (linkki palvelusetelin toimintaohjeeseen​).

Vapaan vaihtoehtona sijaisomaishoito tai perhehoito

 

Sijaisomaishoito

Sijaisomaishoitajana voi toimia hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö. Eksote tekee sijaisomaishoitajan kanssa sopimuksen vapaapäivien sijaistamisesta. Sijaisomaishoitajan palkkio maksetaan omaishoitajan toteutuneiden vapaapäivien mukaisesti. Toteutuneet vapaapäivät ilmoitetaan omaishoidon palveluohjaajille. Sijaisomaishoitajan palkkio on 90 € vuorokaudessa ja sen voi saada korkeintaan kolmelta vuorokaudelta kuukaudessa. 

Perhehoito

Perhehoidossa hoidettava voi viettää omaishoitajan vapaapäiviä joko perhehoitajan kotona tai omassa kodissaan perhehoitajan avustamana. Perhehoito on joustavaa ja tarjoaa yksilöllistä hoitoa hoidettavalle. Hoitoaika voi olla muutamasta tunnista useampaan vuorokauteen. Perhehoitajat ovat tehtävää varten valmennettuja ja Eksoten perhehoitajiksi hyväksymiä.

Eksoten alueella toimii lasten, aikuisten sekä ikäihmisten perhehoitajia.
Lisätietoja Imatran toimipisteen vastaavalta Sari Lähteenmäeltä p. 040 573 8134 ja omaishoidon yhteyshenkilöiltä, linkki omaishoidon yhteyshenkilöihin.

Perhehoidon toimintaohje 2016.pdf