Perhehoito

Perhehoito on toimintaa, jossa yksityinen henkilö sitoutuu omassa kodissaan tai hoidettavan kotona hoitamaan perhehoidossa olevaa henkilöä. Perhehoito suunnitellaan palvelemaan hoidettavan tarpeita joustavasti. Perhehoidolla tuetaan omaishoidon tuen asiakkaita tarjoamalla hoidettaville kuntouttavaa lyhytaikaista hoitoa, ja samalla mahdollistamalla omaishoitajille lakisääteinen vapaa. 
 
Lyhyitä hoitojaksoja voidaan käyttää myös jatkokuntoutuspaikkana omaishoidettavan kotiutuessa sairaalahoidosta sekä ennalta sovitusti myös muuhun tilapäis- ja jaksohoitoon. 
Perhehoidon avulla voidaan järjestää lapsille myös lyhytaikaista hoitoa tilanteissa, joissa omaishoidon vapaat on käytetty tai omaishoidon tukioikeutta ei ole.
 
Perhehoidossa hoidettava voi viettää omaishoitajan vapaapäiviä joko perhehoitajan kotona tai omassa kodissaan perhehoitajan avustamana. Perhehoito on joustavaa ja tarjoaa yksilöllistä hoitoa hoidettavalle. Hoitoaika voi olla muutamasta tunnista useampaan vuorokauteen. Perhehoitajat ovat tehtävää varten valmennettuja ja Eksoten perhehoitajiksi hyväksymiä. 
Eksoten alueella toteutetaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten sekä ikäihmisten lyhytaikaista toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Lisäksi lastensuojelussa toteutetaan perhehoitoa.

 

Lisätietoja perhehoidosta antavat:

  • lastensuojelun osalta palveluesimies Marjaleena Aarnio puh. 0400 599 810
  • vammaispalveluista sosiaalityöntekijä Päivi Hömppi puh. 040 573 2447​ 
  • ikäihmisten perhehoidosta toimipisteen vastaava Sari Lähteenmäki puh. 040 573 8134

Linkki lastensuojelun perhehoitoon

​​Linkki perhehoitoliiton sivuille