Sosiaalipäivystys

​​​​​​​​

Sosiaalipäivystys 


Etelä-Karjalan sosiaalipäivystys toimii koko Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella. Sosiaalipäivystys perustuu viranomaisyhteistyöhön ja yhteydenotot sosiaalipäivystykseen tulevat muilta viranomaistahoilta.

Yksityishenkilö saa yhteyden sosiaalipäivystykseen hätäkeskuksen kautta, puh. 112

Sosiaalipäivystyksestä ohjaamme asiakasta saamaan tarvitsemaansa apua. Sosiaalipäivystyksessä toteutetaan sosiaalihuoltolain mukaista päivystystoimintaa ja vastataan asiakkaiden välittömiin tarpeisiin erilaisissa kriisi- ja sosiaalisissa hätätilanteissa virka-ajan ulkopuolella.

​​Lä​hisuhde- ja perheväkivalta


Sosiaalinen hätä syntyy ihmisen hyvinvoinnin perustekijöiden järkkyessä. Tilanne on usein ennalta arvaamaton ja muuttuu jatkuvasti sekä vaatii nopeita toimenpiteitä.

Lähisuhde- ja perheväkivallan, lapsen seksuaalisen riiston ja pahoinpitelyn ehkäisyn toimintamalli Eksotessa on päivitetty kuvaus siitä, miten eri viranomaistahot sekä omassa työssään että yhteistyössä pyrkivät edistämään lasten ja nuorten turvallisuutta ja puuttumaan havaittuihin epäkohtiin.

Toimintamalli on laadittu siten, että Eksoten väkivallan vastaisen työn työryhmän nimeämä alatyöryhmä on koonnut toimintamallin yleiset osuudet. Kukin toimijataho on itse kirjoittanut oman osuutensa toimintamallista: 
Lähisuhde ja perheväkivalta, lapsen seksuaalinen riisto.pdf

Toimintamallin ohella Eksotessa on laadittu ohje l​apsen pahoinpitelyepäilyn selvittämiseksi. Lisäksi Eksote on yhteistyössä oikeusministeriön, ulkoasiainministeriön, Kaapatut lapset ry:n, poliisin, rajavartiolaitoksen ja hätäkeskuksen kanssa laatimassa toimintamallia ja ohjeistusta lapsikaappaustilanteissa toimimista varten:
Työkalupakki​ lähisuhde ja perheväkivalta lapsen seksuaalinen riisto ja pahoinpitely.​pdf