Yrittäjän velkojen järjestelyt

​​​​

Vuoden 2015 alusta alkaen elinkeinotoiminnan velkoja voidaan järjestellä yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Yksityisenä elinkeinon- tai ammatinharjoittajina toimivat yrittäjät ovat aiemminkin voineet saada velkajärjestelyn, mutta uutta on nyt se, että myös elinkeinotoiminnan velkoja voidaan samassa yhteydessä järjestellä. Yksityishenkilön velkajärjestelyä ei voi kuitenkaan hakea pelkästään yrityksen velkoihin. ​

Jotta elinkeinon- tai ammatinharjoittaja voisi saada velkajärjestelyn, yritystoiminnan pitää olla pienimuotoista ja perustua lähinnä hänen omaan työpanokseensa.
Toiminnalta edellytetään myös kannattavuutta. Ennen järjestelyn alkua syntyneitä veloista pitää pystyä maksamaan edes osa. Järjestelyn myöntämisen jälkeen on pystyttävä maksamaan mahdolliset yritystoiminnan uudet velat ja yrityksen juoksevat laskut. Yksityistalouden puolellakaan ei saa uutta velkaa syntyä. Velkajärjestelyn saaminen edellytyksenä on, ettei velallinen pysty kohtuudella selviytymään kaikista veloistaan. Järjestelyn saaminen voi estyä, jos velallisen toiminta on kokonaisuutena arvioiden ollut moitittavaa.

Tärkeää on huomata, että lakiuudistus ei koske yhtiömuotoisia yrityksiä, sillä yhtiöiden velkoja koskee yrityssaneerauslaki. Yhtiömuodossa yritystoiminta harjoittava henkilö voi kuitenkin hakea yksityishenkilön velkajärjestelyä, jolloin järjesteltävänä ovat ainoastaan henkilökohtaiset velat. Talous- ja velkaneuvojat auttavat maksutta yrittäjiä velkajärjestelyn hakemisessa. Yrittäjän kannattaa kuitenkin ensin soittaa Yritys-Suomi Talousapu -palveluun. 

Puhelinpalvelussa tehdään maksutta alustava arvio yritystoiminnan kannattavuudesta ja mietitään tarvittaessa vaihtoehtoja velkajärjestelylle. Yrittäjien valtakunnallinen neuvontapalvelu suomeksi puh. 029 502 4880 (ma-pe klo 9-16) ja ruotsiksi puh. 029 502 4881 (torstaisin klo 9-16).

Yrittäjälle neuvontaa ja opastusta seuraavista linkeistä:

Yrityksen maksuvaikeudet - Talousapu​

Etelä-Karjalan Yrittäjien neuvontapalvelu

Yrittäjän​ tukiverkko​Share