Ajankohtaista

Hyvä vammaispalveluiden asiakas,


Ohessa on linkki kyselyyn, jossa kartoitetaan vammaispalvelujen asiakkaiden ideoita osallisuuden toteuttamiseksi vammaissosiaalityön asiakasprosessissa. Kysely liittyy VamO -hankkeeseen. Tarkoituksena on, että tämän kyselyn kautta mahdollisimman moni voisi osallistua asiakkaiden osallisuutta kartoittavaan tutkimukseen.

Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa vammaissosiaalityön kehittämiseen. Vastausaikaa on 30.9.2017 asti. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.

Kyselyitä on kaksi. Ensimmäinen on tarkoitettu täysi-ikäisille vammaispalveluiden asiakkaille. Toinen on tarkoitettu alle 18-vuotiaille vammaispalveluiden asiakkaille ja heidän perheilleen.

18 vuotta täyttäneiden kysely:
https://www.webropolsurveys.com/S/EB1461D8E11DE317.par

alle 18-vuotiaiden ja heidän perheidensä kysely:
https://www.webropolsurveys.com/S/C209CB169898860C.par

Li
sätietoja hanketyöntekijöiltä:

Heli Ronimus,
projektisuunnittelija, Espoo
p. 043 8270726
heli.ronimus@espoo.fi

Nelli Lindroos
kehittäjä-sosiaalityöntekijä, Rovaniemi
p. 016 3226312
nelli.lindroos@rovaniemi.fi

Annina Heini
suunnittelija Kynnys ry
p. 040 9401399
annina.heini@kynnys.fi

Hanke toimii Innokylässä: https://www.innokyla.fi/web/tyotila3989514
Hankkeen kotisivut: https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/VamO-hanke

Vamo.jpgEU-hanke.png
EU.png​​
​VamO-hanke on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen kehittämis- ja tutkimushanke, joka noudattaa sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjaa (TL5). Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2016-31.8.2019.

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään yhdessä tutkijoiden, kehittäjätyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta, asiakasprosesseja ja asiakasosallisuutta. Hankkeen tavoitteena on mallintaa asiakasosallisuutta varmistava vammaissosiaalityön asiakasprosessin kuvaa kokoamalla, luomalla, testaamalla ja juurruttamalla toimivia sekä asiakasosallisuutta tukevia menetelmiä ja toimintakäytäntöjä vammaissosiaalityöhön.

Hankkeen osatoteuttajia ovat Lapin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Invalidiliitto ry, Kynnys ry, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Eteva kuntayhtymä, Espoon kaupunki ja Rovaniemen kaupunki.

Aamu-, ilta- ​ja loma-ajanhoito

6 - 17 - vuotiaiden kehitysvammaisten koululaisten on mahdollisuus osallistua aamu-, iltapäivä- ja loma-ajanhoitoon. Katso lisätietoja kehitysvammaisten lasten hoidot -sivulta.

Tukihenkilöitä kaivataan

Eri-ikäiset vammaiset asiakkaat kaipaavat tällä hetkellä vapaaehtoisia tukihenkilöitä. Lue lisää toiminnasta Tukihenkilö​ -sivultamme.​​

Tiedote uudesta Kepsy-työryhmästä vammaispalveluissa 
Eksoten vammaispalveluissa on aloittanut toimintansa kehitysvammapsykiatrian työryhmä, KEPSY. Työryhmän tarkoituksena on olla tukena sekä kotona että asumisyksiköi​ssä asuville vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen tai yksiköiden henkilökunnalle.

KEPSY -ryhmä jalkautuu asiakkaiden luo erilaisissa haastavissa tilanteissa. Yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa tehdään alkukartoitus ja mietitään, miten arki saataisiin sujumaan paremmin. Ryhmällä on käytössään psykologin konsultaatiot ja yhteistyökumppaneina toimivat myös muun muassa kehitysvammapoliklinikka ja psykiatrian palvelut.

Ryhmässä työskentelee yksi sairaanhoitaja, neljä lähihoitajaa, yksi kehitysvammaisten hoitaja ja yksi toimintaterapeutti.

YHTEYDENOTOT: 

Sanna Puhakainen, Kepsy-työryhmän koordinaattori / Männikön asumisyksikkö
sanna.puhakainen@eksote.fi / Männikkö puh. 0400 154 536