Ajankohtaista

Sinustako lähinaapuri?

Olisitko sinä seuraava lähinaapuri kehitysvammaisille? Haluaisitko asua edullisemmin ja samalla auttaa naapureitasi? Voit olla opiskelija, työssä käyvä, eläkeläinen… Tärkeintä on, että olet valmis tutustumaan naapureihisi ja tukemaan heidän vapaa-ajan viettoaan. Sinun tukenasi toimivat puolestaan lähellä sijaitsevan arjen tukikeskus Artun ohjaajat.
 
Lähinaapurin työvelvoite on n. 20 h/kk. Sen vastineeksi hänelle on varattu 45 m2:n asunto osoitteessa Lentäjäntie 9, Eksote maksaa vuokrasta n. 60 %. Nykyinen lähinaapuri on sopinut lisäksi Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa naapuritoiminnasta annettavista opintopisteistä.

Eksoten vammaispalveluissa on kokeiltu lähinaapuritoimintaa noin puolentoista vuoden ajan. Tuetusti asuvien kehitysvammaisten nuorten naapuriksi pienkerrostaloon muutti opiskelija, jonka tehtäviin on kuulunut vapaa-ajan toiminnan aktivointi nuorten toivomusten mukaisesti. Naapurukset ovat mm. lenkkeilleet, kahvitelleet, shoppailleet ja kokkailleet yhdessä. 

Mikäli kiinnostuit, ota yhteys toimintayksikön esimies Mari Kinnuseen mari.kinnunen@eksote.fi ​​puh. 040 651 3896 tai palveluesimies Terhi Määttään terhi.maatta@eksote.fi.

Lpr:n ​Iso apu -palvelukeskuksen remontti on saatu päätökseen.

Työyksiköiden muutot ovat käynnissä ja talo aukeaa asiakkaille jälleen 1.11.2018. Samalla aukeaa myös työvalmennuskeskus kahvila Kaisla ja Toimiva Huusholli. 

​​​VamO-hankkeen kuulumisia

VamO on tutkimus- ja kehittämishanke. Sen tavoite on parantaa vammaisen asiakkaan asemaa sosiaalityössä sekä ehkäistä ehkäistä vammaisten henkilöiden syrjäytymistä sosiaalityön asiakkaina.

VamO-hankkeessa on käynnistynyt viimeinen toimintavuosi. Hanke jatkuu 31.8.2019 asti. Kehittäjäasiakkaat ovat olleet aktiivisesti hankkeessa mukana. Eksotessa toimii kaksi asiakasosallisuusryhmää, Imatran seudun ja Lappeenrannan seudun ryhmät. Ryhmissä on mukana yhteensä 13 asiakasta. Hankkeessa ovat lisäksi mukana vammaispalvelun sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat.

Hankkeessa kehitetään valtakunnallisesti sosiaalityön käytäntöjä, jotka tukevat vammaisen asiakkaan osallisuutta. VamO-hankkeen perusta on tutkimus ja yhteistyö asiakkaiden kanssa.

Eksote keskittyy Vamossa työikäisiin asiakkaisiin. Hankkeessa on kehitetty esimerkiksi asiakkaiden osallisuutta tukevaa palvelusuunnittelua. Asiakkaille lähetetään etukäteismateriaalia ennen palvelusuunnitteluneuvottelua, jotta he voivat valmistautua paremmin tulevaan tapaamiseen. Kehittäjäasiakkailta nousseita kehittämiskohteita ovat vertaistuki ja palautteen antaminen henkilökohtaiseen apuun liittyen. Sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat kehittävät muun muassa päätöksentekoon liittyvää harkinnan käyttöä.
 
VamO-hanke (Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa) on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen kehittämis- ja tutkimushanke, jossa tutkitaan ja kehitetään yhdessä tutkijoiden, kehittäjätyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta, asiakasprosesseja ja asiakasosallisuutta.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kuvaus asiakasosallisuuden varmistavasta vammaissosiaalityön asiakasprosessista kokoamalla, testaamalla ja juurruttamalla toimivia sekä asiakasosallisuutta tukevia työmenetelmiä ja toimintakäytäntöjä.

VamO-hanke noudattaa sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjaa (TL5). Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2016–31.8.2019.

Hankkeen hallinnoijana toimii Lapin yliopisto. Muita osatoteuttajia ovat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Eteva kuntayhtymä, Espoon kaupunki, Invalidiliitto ry, Kynnys ry ja Rovaniemen kaupunki.

Lisätietoja hankkeesta 

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Katriina Kunttu, p. 040 1988 890, katriina.kunttu@eksote.fi
Vamo.jpgvipuvoimaa.jpgEU.jpg 

Henkilökohtaiset avustajat matkustavat maksutta vaikeavammaisten kuljetuspalvelumatkoilla 


Eksote on tarkentanut vaikeavammaisten kuljetuspalvelun omavastuuosuuksien perintää henkilökohtaisten avustajien ollessa kyydissä. 

​Kuljetuspalvelujen tilauskäytännöt muuttuivat 30.7.2018. ​

Linkki kuljetuspalvelut sivulle

Vammaispalvelut mukana Lappeenrannan Kaikukorttikokeilussa

Lue lisää Kaikukortin sivuilta​

​Vammaispalveluja koskevan lainsäädännön muutokset ja itsemääräämisoikeus 

Eksoten vammaispalvelut järjesti seminaarin 21.3.2018 vammaispalveluja koskevasta lainsäädännöstä ja asiakkaiden itsemääräämisoikeudesta. ​Ohessa esitykset tilaisuudesta. 

Vammaispalveluja koskevan lainsäädännön uudistaminen  
Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö 

Itsemääräämisoikeus vammaispalveluissa 
Susanna Hintsala, kansalaisyksikön johtaja, Kehitysvammaliitto 

​​​​​​​Tukihenkilöitä kaivataan

Eri-ikäiset vammaiset asiakkaat kaipaavat koko ajan vapaaehtoisia tukihenkilöitä. Lue lisää toiminnasta Tukihenkilö​ -sivultamme.​​

Tiedote KEPSY​-työryhmästä vammaispalveluissa ​

Eksoten vammaispalveluissa toimii kehitysvammapsykiatrian moniammatillinen työryhmä,​KEPSY. Työryhmän tarkoituksena on olla tukena sekä kotona että asumisyksiköi​ssä asuville vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen tai yksiköiden henkilökunnalle.

KEPSY​-ryhmä jalkautuu asiakkaiden luo erilaisissa haastavissa tilanteissa. Yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa tehdään alkukartoitus ja mietitään, miten arki saataisiin sujumaan paremmin. Ryhmällä on käytössään Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskuksen (KTO) psykologin konsultaatiot. Yhteistyökumppaneina toimivat lisäksi muun muassa Eksoten kehitysvammapoliklinikka ja psykiatrian palvelut.

YHTEYDENOTOT: 

Toimintaterapeutti, asumisen ja tuen koordinaattori Heli Pitkänen puh. 040 651 3807 heli.pitkanen@eksote.fi​                                       Share