Ajankohtaista

​​​VamO-hankkeen kuulumisia

VamO on tutkimus- ja kehittämishanke. Sen tavoite on parantaa vammaisen asiakkaan asemaa sosiaalityössä sekä ehkäistä ehkäistä vammaisten henkilöiden syrjäytymistä sosiaalityön asiakkaina.

VamO-hankkeessa on käynnistynyt viimeinen toimintavuosi. Hanke jatkuu 31.8.2019 asti. Kehittäjäasiakkaat ovat olleet aktiivisesti hankkeessa mukana. Eksotessa toimii kaksi asiakasosallisuusryhmää, Imatran seudun ja Lappeenrannan seudun ryhmät. Ryhmissä on mukana yhteensä 13 asiakasta. Hankkeessa ovat lisäksi mukana vammaispalvelun sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat.

Hankkeessa kehitetään valtakunnallisesti sosiaalityön käytäntöjä, jotka tukevat vammaisen asiakkaan osallisuutta. VamO-hankkeen perusta on tutkimus ja yhteistyö asiakkaiden kanssa.

Eksote keskittyy Vamossa työikäisiin asiakkaisiin. Hankkeessa on kehitetty esimerkiksi asiakkaiden osallisuutta tukevaa palvelusuunnittelua. Asiakkaille lähetetään etukäteismateriaalia ennen palvelusuunnitteluneuvottelua, jotta he voivat valmistautua paremmin tulevaan tapaamiseen. Kehittäjäasiakkailta nousseita kehittämiskohteita ovat vertaistuki ja palautteen antaminen henkilökohtaiseen apuun liittyen. Sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat kehittävät muun muassa päätöksentekoon liittyvää harkinnan käyttöä.
 
VamO-hanke (Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa) on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen kehittämis- ja tutkimushanke, jossa tutkitaan ja kehitetään yhdessä tutkijoiden, kehittäjätyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta, asiakasprosesseja ja asiakasosallisuutta.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kuvaus asiakasosallisuuden varmistavasta vammaissosiaalityön asiakasprosessista kokoamalla, testaamalla ja juurruttamalla toimivia sekä asiakasosallisuutta tukevia työmenetelmiä ja toimintakäytäntöjä.

VamO-hanke noudattaa sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjaa (TL5). Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2016–31.8.2019.

Hankkeen hallinnoijana toimii Lapin yliopisto. Muita osatoteuttajia ovat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Eteva kuntayhtymä, Espoon kaupunki, Invalidiliitto ry, Kynnys ry ja Rovaniemen kaupunki.

Lisätietoja hankkeesta 

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Katriina Kunttu, p. 040 1988 890, katriina.kunttu@eksote.fi
Vamo.jpgvipuvoimaa.jpgEU.jpg 

Henkilökohtaiset avustajat matkustavat maksutta vaikeavammaisten kuljetuspalvelumatkoilla 


Eksote on tarkentanut vaikeavammaisten kuljetuspalvelun omavastuuosuuksien perintää henkilökohtaisten avustajien ollessa kyydissä. 

​Kuljetuspalvelujen tilauskäytännöt muuttuivat 30.7.2018. ​

Linkki kuljetuspalvelut sivulle

​Työvalmennuskeskus Kahvila Kaisla on toistaiseksi kiinni, Iso apu -palvelukeskuksessa lattiaremontti. 

Remontin kestosta ei tietoa​​. Kaislan sivulle tiedo​​tamme,kun kahvila aukeaa.

Vammaispalvelut mukana Lappeenrannan Kaikukorttikokeilussa

Lue lisää Kaikukortin sivuilta​

​Vammaispalveluja koskevan lainsäädännön muutokset ja itsemääräämisoikeus 

Eksoten vammaispalvelut järjesti seminaarin 21.3.2018 vammaispalveluja koskevasta lainsäädännöstä ja asiakkaiden itsemääräämisoikeudesta. ​Ohessa esitykset tilaisuudesta. 

Vammaispalveluja koskevan lainsäädännön uudistaminen  
Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö 

Itsemääräämisoikeus vammaispalveluissa 
Susanna Hintsala, kansalaisyksikön johtaja, Kehitysvammaliitto 

​​​​​​​Tukihenkilöitä kaivataan

Eri-ikäiset vammaiset asiakkaat kaipaavat koko ajan vapaaehtoisia tukihenkilöitä. Lue lisää toiminnasta Tukihenkilö​ -sivultamme.​​

Tiedote KEPSY​-työryhmästä vammaispalveluissa ​

Eksoten vammaispalveluissa toimii kehitysvammapsykiatrian moniammatillinen työryhmä,​KEPSY. Työryhmän tarkoituksena on olla tukena sekä kotona että asumisyksiköi​ssä asuville vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen tai yksiköiden henkilökunnalle.

KEPSY​-ryhmä jalkautuu asiakkaiden luo erilaisissa haastavissa tilanteissa. Yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa tehdään alkukartoitus ja mietitään, miten arki saataisiin sujumaan paremmin. Ryhmällä on käytössään Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskuksen (KTO) psykologin konsultaatiot. Yhteistyökumppaneina toimivat lisäksi muun muassa Eksoten kehitysvammapoliklinikka ja psykiatrian palvelut.

YHTEYDENOTOT: 

Toimintaterapeutti, asumisen ja tuen koordinaattori Heli Pitkänen puh. 040 651 3807 heli.pitkanen@eksote.fi​                                       Share