Ajankohtaista

Sinustako lähinaapuri?

Haemme vammaispalveluissa uutta lähinaapuria syyskuusta 2019 alkaen.
Jos olet etsimämme henkilö
  • asut kehitysvammaisten, tuetusti asuvien henkilöiden naapurina Lappeenrannassa Leirin kaupunginosassa
  • tuet naapureitasi heidän vapaa-ajallaan yksilöllisesti tai ryhmissä heidän toiveidensa mukaisesti. Toiminta voi olla esimerkiksi pelaamista, leipomista, kahvilla, kävelyllä, diskoissa tai urheilutapahtumissa käymistä.  
  • ​saat itse tukea arjen tukikeskus Artun ohjaajilta, jotka auttavat naapureitasi arjen asioissa
  • ​voit osallistua yhdessä naapureittesi kanssa Artun yhteisiin tapahtumiin
  • työskentelet n. 20h/kk​
  • saat vastikkeeksi 45m2:n kaksion, jonka vuokrasta Eksote maksaa 60% 
  • saat hyvää mieltä ja uusia kokemuksia!
Jos olet opiskelija, tarkista oppilaitoksestasi, voitko saada toiminnasta opintopisteitä.

​Kiinnostuitko? 
​Lisätietoja antaa toimintayksikön esimies Mari Kinnunen mari.kinnunen@eksote.fi puh. 040 651 3896 tai ajalla 29.7–20.8. ohjaaja Harri Solja puh. 040 048 3052 (arjen tukikeskus Arttu)

​​​Vammaispalveluista voit nyt varata sähköisesti 

  • ohjauksen ja neuvonnan puhelinajan
  • ajan palvelutarpeen arviointiin 

Linkki Eksoten sosiaalipalvelujen sähköisiin palveluihin​


Kehitysvammaisten lasten ja aikuisten kesäleirit 2019

​​​​​​​Eksote järjestää yhteistyössä Seurakuntaopiston Jaakkiman kampuksen kanssa kesäleirejä itsenäisesti tai omaisten luona asuville kehitysvammaisille.

Koululaisten leiri 24. - 28.6.2019 (peruskouluikäiset), hinta 150€
Nuorten leiri 8. - 12.7.2019 (n. 16 - 25-vuotiaat), hinta 180€
Aikuisten leiri 22. - 26.7.2019 (yli 25-vuotiaat), hinta 180€

Leiripaikkana toimii Ruokolahden Kauniskallion leirikeskus. 
Leirin hinta sisältää majoituksen ja päivän ateriat.

Hakuaika leireille on päättynyt.

Lisätietoja leireistä antavat:
Eksotesta
Susanna Kaskinen p. 040 198 8911, susanna.kaskinen@eksote.fi tai
Hanna Horttanainen p. 040 760 6089, hanna.horttanainen@ekso
te.fi

Jaakkim
an kampukselta
Helena Markkanen, p. 050 400 5084, helena.markkanen@seurakuntaopisto.fi​


Lyhytaikaista asumista​ Vaahteramäessä

Savonkadulle L​appeenrannan keskustaan on avattu alle 18-vuotiaiden kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten lasten ja nuorten pienryhmäkoti Vaahteramäki.​
Vaah​teramäki

​​​​VamO-hankkeen kuulumisia​

Vammaisen asiakkaan asemaa sosiaalityössä tutkinut ja kehittänyt VamO-hanke on päättymässä 31.8.2019. Tavoitteena oli lisätä asiakasosallisuutta sekä ehkäistä vammaisten henkilöiden syrjäytymistä. Eksotessa hankkeessa keskityttiin työikäisiin. Kehittäjäasiakkaita oli mukana kahdessa asiakasosallisuusryhmässä, joista toinen toimi Imatran, toinen Lappeenrannan seudulla.

Ryhmät koottiin täysi-ikäisistä kuljetuspalvelua ja henkilökohtaista apua saavista asiakkaista. Ryhmien toimintaan osallistui 14 asiakasta, kehittäjäsosiaalityöntekijä sekä vammaispalvelujen muita työntekijöitä. Kokousten puheenjohtajana toimi kummassakin ryhmässä kehittäjäasiakas. Tämä koettiin tärkeäksi, viranomaisen ja asiakkaan valta-asetelmaa purkavaksi tekijäksi.
 
Ryhmissä käsiteltiin ja arvioitiin Eksoten omia kehittämiskohteita hankkeessa, kuten harkintaosaamista, päätösten kirjaamista, sukupuolivaikutusten arviointia ja RAI-välineen testaamista. Asiakasprosessin eri vaiheista Eksotessa haluttiin kehittää erityisesti palvelusuunnittelua. Ryhmät nostivat esille myös omia kehittämiskohteita, kuten vertaistukitoiminnan ja henkilökohtaisen avun palautejärjestelmän kehittämisen.
 
Antamassaan palautteessa kehittäjäasiakkaat pitivät asiakasosallisuusryhmän toimintaa ja sen jatkumista tärkeänä. Vammaispalvelujen kehittäjät -niminen ryhmä jatkaakin Eksoten alueella hankkeen päättymisen jälkeen. 

Hankkeen tuotoksena oli työvälineitä ja työtapoja, joilla edistetään asiakkaan osallisuuden toteutumista vammaissosiaalityössä. Eksotessa kehitettiin muun muassa kuvallinen palvelusuunnitelma, jota asiakas voi hyödyntää palaveriin valmistautuessa. Selkeämpien vammaispalvelupäätösten kirjoittamisen tueksi valmistui Kirjoitan sinulle! -niminen muistilista sosiaalityöntekijälle. ​Valmiit materiaalit löytyvät Vammaispalvelujen käsikirjasta.


VamO-hanke (Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa) on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen kehittämis- ja tutkimushanke, jossa tutkitaan ja kehitetään yhdessä tutkijoiden, kehittäjätyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta, asiakasprosesseja ja asiakasosallisuutta.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kuvaus asiakasosallisuuden varmistavasta vammaissosiaalityön asiakasprosessista kokoamalla, testaamalla ja juurruttamalla toimivia sekä asiakasosallisuutta tukevia työmenetelmiä ja toimintakäytäntöjä.

VamO-hanke noudattaa sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjaa (TL5). Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2016–31.8.2019.

Hankkeen hallinnoijana toimii Lapin yliopisto. Muita osatoteuttajia ovat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Eteva kuntayhtymä, Espoon kaupunki, Invalidiliitto ry, Kynnys ry ja Rovaniemen kaupunki.

Lisätietoja hankkeesta 

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Katriina Kunttu, p. 040 1988 890, katriina.kunttu@eksote.fi
Vamo.jpgvipuvoimaa.jpgEU.jpg 

​Vammaispalveluja koskevan lainsäädännön muutokset ja itsemääräämisoikeus 

Eksoten vammaispalvelut järjesti seminaarin 21.3.2018 vammaispalveluja koskevasta lainsäädännöstä ja asiakkaiden itsemääräämisoikeudesta. ​Ohessa esitykset tilaisuudesta. 

Vammaispalveluja koskevan lainsäädännön uudistaminen  
Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö 

Itsemääräämisoikeus vammaispalveluissa 
Susanna Hintsala, kansalaisyksikön johtaja, Kehitysvammaliitto 

Tiedote KEPSY​-työryhmästä vammaispalveluissa ​

Eksoten vammaispalveluissa toimii kehitysvammapsykiatrian moniammatillinen työryhmä,​KEPSY. Työryhmän tarkoituksena on olla tukena sekä kotona että asumisyksiköi​ssä asuville vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen tai yksiköiden henkilökunnalle.

KEPSY​-ryhmä jalkautuu asiakkaiden luo erilaisissa haastavissa tilanteissa. Yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa tehdään alkukartoitus ja mietitään, miten arki saataisiin sujumaan paremmin. Ryhmällä on käytössään Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskuksen (KTO) psykologin konsultaatiot. Yhteistyökumppaneina toimivat lisäksi muun muassa Eksoten kehitysvammapoliklinikka ja psykiatrian palvelut.

YHTEYDENOTOT: 

Toimintaterapeutti, asumisen ja tuen koordinaattori Heli Pitkänen puh. 040 651 3807 heli.pitkanen@eksote.fi​                                       Share