Muut tiedotteet

Vapaa-ajantoimintaa Ilta-Pumpussa​​

Ilta-Pumppu on vammaispalvelujen järjestämää vapaa-ajantoimintaa                               ​tiistai-iltaisin klo 17–19 Toimintakeskus Pumpun tiloissa,
Savonkatu 2, Lappeenranta. ​

Ilta-Pumppu toimii avoimien ovien periaatteella,
eli sinun ei tarvitse ilmoittaa tulostasi etukäteen. 
Voit osallistua koko kahden tunnin ajan
tai käväistä paikalla oman aikataulusi mukaan.
Toiminta voi olla esimerkiksi karaoken laulamista, 
sisä- tai ulkopelejä, teemailtoja, liikuntaa
tai vierailuja lähistön kohteisiin. 

Ilta-Pumpun toiminta on tarkoitettu täysi-ikäisille.
Huomioithan, että ohjaajina toimivat vertaisohjaajat. 
Tämän vuoksi ota oma avustaja mukaan,
jos tarvitset apua käytännön asioissa, 
kuten kyytien tilaamisessa tai wc-käynneillä.
Tervetuloa mukaan! 

Lyhytaikaista asumista​ Vaahteramäessä
Savonkadulla L​appeenrannan keskustassa aloitti kevättalvella 2019 alle 18-vuotiaiden kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten lasten ja nuorten pienryhmäkoti Vaahteramäki.​ Lisätietoja toiminnasta Vaah​teramäki

KEPSY​-työryhmä vammaispalveluissa ​

Eksoten vammaispalveluissa toimii kehitysvammapsykiatrian moniammatillinen työryhmä,​KEPSY. Työryhmän tarkoituksena on olla tukena sekä kotona että asumisyksiköi​ssä asuville vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen tai yksiköiden henkilökunnalle.

KEPSY​-ryhmä jalkautuu asiakkaiden luo erilaisissa haastavissa tilanteissa. Yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa tehdään alkukartoitus ja mietitään, miten arki saataisiin sujumaan paremmin. Ryhmällä on käytössään Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskuksen (KTO) psykologin konsultaatiot. Yhteistyökumppaneina toimivat Eksoten kehitysvammapoliklinikka ja psykiatrian palvelut. 

Yhteydenotot: 
Toimintaterapeutti​ Heli Pitkänen puh. 040 651 3807 heli.pitkanen@eksote.fi​  

​​​​​

VamO-hanke​

​Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa, eli VamO-hanke, päättyi Eksoten osalta ​31.8.2019. Hanke oli valtakunnallinen ja Eksotessa siinä​ keskityttiin työikäisiin. Kehittäjäasiakkaita oli mukana kahdessa asiakasosallisuusryhmässä, joista toinen toimi Imatran​ ja toinen Lappeenrannan seudulla.
 
Eksoten ryhmissä käsiteltiin ja arvioitiin esimerkiksi harkintaosaamista, päätösten kirjaamista, sukupuolivaikutusten arviointia ja RAI-välineen testaamista. Asiakasprosessin eri vaiheista haluttiin kehittää erityisesti palvelusuunnittelua. Ryhmät nostivat esille myös omia kehittämiskohteita, kuten vertaistukitoiminnan ja henkilökohtaisen avun palautejärjestelmän kehittämisen.
 
Antamassaan palautteessa kehittäjäasiakkaat pitivät asiakasosallisuusryhmän toimintaa ja sen jatkumista tärkeänä. Vammaispalvelujen kehittäjät -niminen ryhmä jatkaakin Eksoten alueella hankkeen päättymisen jälkeen. 

Hankkeen tuotoksena oli työvälineitä ja työtapoja, joilla edistetään asiakkaan osallisuuden toteutumista vammaissosiaalityössä. Eksotessa kehitettiin muun muassa kuvallinen palvelusuunnitelma, jota asiakas voi hyödyntää palaveriin valmistautuessa. Selkeämpien vammaispalvelupäätösten kirjoittamisen tueksi valmistui Kirjoitan sinulle! -niminen muistilista sosiaalityöntekijälle. ​Valmiit materiaalit löytyvät Vammaispalvelujen käsikirjasta.

Vamo.jpgvipuvoimaa.jpgEU.jpg 

​Vammaispalveluja koskevan lainsäädännön muutokset ja itsemääräämisoikeus 

Eksoten vammaispalvelut järjesti seminaarin 21.3.2018 vammaispalveluja koskevasta lainsäädännöstä ja asiakkaiden itsemääräämisoikeudesta. ​Ohessa esitykset tilaisuudesta. 

Vammaispalveluja koskevan lainsäädännön uudistaminen  
Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö 

Itsemääräämisoikeus vammaispalveluissa 
Susanna Hintsala, kansalaisyksikön johtaja, Kehitysvammaliitto 


Share