Muut tiedotteet

Vapaa-ajantoimintaa Ilta-Pumpussa​​

Ilta-Pumppu on vammaispalvelujen järjestämää vapaa-ajantoimintaa                               ​tiistai-iltaisin klo 17–19 Toimintakeskus Pumpun tiloissa,
Savonkatu 2, Lappeenranta. ​

Ilta-Pumppu toimii avoimien ovien periaatteella,
eli sinun ei tarvitse ilmoittaa tulostasi etukäteen. 
Voit osallistua koko kahden tunnin ajan
tai käväistä paikalla oman aikataulusi mukaan.
Toiminta voi olla esimerkiksi karaoken laulamista, 
sisä- tai ulkopelejä, teemailtoja, liikuntaa
tai vierailuja lähistön kohteisiin. 

Ilta-Pumpun toiminta on tarkoitettu täysi-ikäisille.
Huomioithan, että ohjaajina toimivat vertaisohjaajat. 
Tämän vuoksi ota oma avustaja mukaan,
jos tarvitset apua käytännön asioissa, 
kuten kyytien tilaamisessa tai wc-käynneillä.
Tervetuloa mukaan! 

Lyhytaikaista asumista​ Vaahteramäessä
Savonkadulla L​appeenrannan keskustassa aloitti kevättalvella 2019 alle 18-vuotiaiden kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten lasten ja nuorten pienryhmäkoti Vaahteramäki.​ Lisätietoja toiminnasta Vaah​teramäki

KEPSY​-työryhmä vammaispalveluissa ​

Eksoten vammaispalveluissa toimii kehitysvammapsykiatrian moniammatillinen työryhmä,​KEPSY. Työryhmän tarkoituksena on olla tukena sekä kotona että asumisyksiköi​ssä asuville vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen tai yksiköiden henkilökunnalle.

KEPSY​-ryhmä jalkautuu asiakkaiden luo erilaisissa haastavissa tilanteissa. Yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa tehdään alkukartoitus ja mietitään, miten arki saataisiin sujumaan paremmin. Ryhmällä on käytössään Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskuksen (KTO) psykologin konsultaatiot. Yhteistyökumppaneina toimivat Eksoten kehitysvammapoliklinikka ja psykiatrian palvelut. 

Yhteydenotot: 
Toimintaterapeutti, asumisen ja tuen koordinaattori Heli Pitkänen puh. 040 651 3807 heli.pitkanen@eksote.fi​  

​​​​​

VamO-hankkeen kuulumisia​

Vammaisen asiakkaan asemaa sosiaalityössä tutkinut ja kehittänyt VamO-hanke päättyi Eksoten osalta ​31.8.2019. Tavoitteena oli lisätä asiakasosallisuutta sekä ehkäistä vammaisten henkilöiden syrjäytymistä. Eksotessa hankkeessa keskityttiin työikäisiin. Kehittäjäasiakkaita oli mukana kahdessa asiakasosallisuusryhmässä, joista toinen toimi Imatran, toinen Lappeenrannan seudulla.

Ryhmät koottiin täysi-ikäisistä kuljetuspalvelua ja henkilökohtaista apua saavista asiakkaista. Ryhmien toimintaan osallistui 14 asiakasta, kehittäjäsosiaalityöntekijä sekä vammaispalvelujen muita työntekijöitä. Kokousten puheenjohtajana toimi kummassakin ryhmässä kehittäjäasiakas. Tämä koettiin tärkeäksi, viranomaisen ja asiakkaan valta-asetelmaa purkavaksi tekijäksi.
 
Ryhmissä käsiteltiin ja arvioitiin Eksoten omia kehittämiskohteita hankkeessa, kuten harkintaosaamista, päätösten kirjaamista, sukupuolivaikutusten arviointia ja RAI-välineen testaamista. Asiakasprosessin eri vaiheista Eksotessa haluttiin kehittää erityisesti palvelusuunnittelua. Ryhmät nostivat esille myös omia kehittämiskohteita, kuten vertaistukitoiminnan ja henkilökohtaisen avun palautejärjestelmän kehittämisen.
 
Antamassaan palautteessa kehittäjäasiakkaat pitivät asiakasosallisuusryhmän toimintaa ja sen jatkumista tärkeänä. Vammaispalvelujen kehittäjät -niminen ryhmä jatkaakin Eksoten alueella hankkeen päättymisen jälkeen. 

Hankkeen tuotoksena oli työvälineitä ja työtapoja, joilla edistetään asiakkaan osallisuuden toteutumista vammaissosiaalityössä. Eksotessa kehitettiin muun muassa kuvallinen palvelusuunnitelma, jota asiakas voi hyödyntää palaveriin valmistautuessa. Selkeämpien vammaispalvelupäätösten kirjoittamisen tueksi valmistui Kirjoitan sinulle! -niminen muistilista sosiaalityöntekijälle. ​Valmiit materiaalit löytyvät Vammaispalvelujen käsikirjasta.

​VamO-hanke (Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa) on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen kehittämis- ja tutkimushanke, jossa tutkitaan ja kehitetään yhdessä tutkijoiden, kehittäjätyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta, asiakasprosesseja ja asiakasosallisuutta.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kuvaus asiakasosallisuuden varmistavasta vammaissosiaalityön asiakasprosessista kokoamalla, testaamalla ja juurruttamalla toimivia sekä asiakasosallisuutta tukevia työmenetelmiä ja toimintakäytäntöjä.

VamO-hanke noudattaa sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjaa (TL5). Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2016–31.8.2019.

Hankkeen hallinnoijana toimii Lapin yliopisto. Muita osatoteuttajia ovat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Eteva kuntayhtymä, Espoon kaupunki, Invalidiliitto ry, Kynnys ry ja Rovaniemen kaupunki.

Lisätietoja hankkeesta 

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Katriina Kunttu, p. 040 1988 890, katriina.kunttu@eksote.fi
Vamo.jpgvipuvoimaa.jpgEU.jpg 

​Vammaispalveluja koskevan lainsäädännön muutokset ja itsemääräämisoikeus 

Eksoten vammaispalvelut järjesti seminaarin 21.3.2018 vammaispalveluja koskevasta lainsäädännöstä ja asiakkaiden itsemääräämisoikeudesta. ​Ohessa esitykset tilaisuudesta. 

Vammaispalveluja koskevan lainsäädännön uudistaminen  
Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö 

Itsemääräämisoikeus vammaispalveluissa 
Susanna Hintsala, kansalaisyksikön johtaja, Kehitysvammaliitto 


Share