Asuminen

​​​​Järjestämme vammaisille henkilöille yksilöllisesti 
asumista ja asumiseen liittyviä tukitoimia.
Asumispalveluja järjestetään vammaispalveluiden 
omana toimintana ja niitä ostetaan
yksityisiltä palveluntuottajilta.
Vammaispalveluiden omat asumisyksiköt 
on suunnattu pääasiassa
kehitysvammaisille ihmisille.​

Voit hakea elämäntilanteesi ja tuen tarpeesi mukaan 
 • lyhytaikaista tehostettu palveluasumista
  ja lyhytaikaista palveluasumista
 • perhehoitoa
 • asumisvalmennusta
 • tuettua asumista
 • palveluasumista
 • tehostettua palveluasumista

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen ja lyhytaikainen palveluasuminen
Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen 
​ja lyhytaikainen palveluasuminen
on tarkoitettu kotona asuville vammaisille henkilöille,
jotka tarvitsevat lyhyen asumisjakson
kodin ulkopuolella.

Palvelua myönnetään yleensä​ silloin,
kun asiakkaalla ei ole omaishoidontukea
tai kaikki omaishoitajan vapaat on käytetty.

Vammaispalvelujen lyhytaikaista tehostettua
palveluasumista lapsille ja nuorille​:​
Linkki Vaahteramäen sivulle​

Vammaispalveluiden lyhytaikaista tehostettua palveluasumista
aikuisille kehitysvammaisille henkilöille:​
Linkki Männikön sivulle​
Linkki Pihlajakodin sivulle​

Perhehoito

Perhehoitoa järjestetään joko perhehoitajan kotona
tai perhehoitaja tulee vammaisen henkilön kotiin.​​
Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista
ja osa- tai ympärivuorokautista.
Perhehoito sopii ​kaikenikäisille vammaisille asiakkaille, 
jotka eivät selviydy omassa kodissaan 
ilman toisen henkilön tukea. 

Voit hakea perhehoitoa
omaishoidon tukikeskukselta
omaishoidonvapaina.
Jos et saa omaishoidontukea
tai olet käyttänyt omaishoidonvapaat,
voit hakea perhehoitoa vammaispalveluista. 
Linkki perhehoidon sivulle

​​Asumisvalmennus​​​​

​Asumisvalmennuksella tarkoitetaan
asumisen taitojen harjoittelua ohjatusti.
Asumisvalmennusta voidaan järjestää eri tavoilla.
Kysy lisää vammaispalveluista
sosiaalityöntekijältäsi tai palveluohjaajaltasi.

​​​Tuettu asuminen​

​Tuettu asuminen on itsenäistä asumista
omassa kodissa ohjaajien tuella.
Ohjaajat tekevät kotikäyntejä
ja heitä voi tulla tapaamaan Arjen tukikeskuksiin.
Yhteyttä pidetään myös teknologiaa hyödyntäen.
​Ohjaajat neuvovat ja auttavat
​erilaisten arjen asioiden hoitamisessa.

Linkki Arjen tukikeskus Arttuun
Linkki Arjen tukikeskus Hovinkulmaan
Linkki Arjen tukikeskus Paajalanrinteeseen​

Kehitysvammaliiton videoita tuetusta asumisesta:
Monipuolista asumista kehittämässä​
Asumisen tarinoita: Itsenäinen asuminen​
Kaverit ja hyvä tuki ovat tärkeitä,​ kun asuu omassa asunnossa
Mikä tekee kodin?​

Palveluasuminen
Palveluasuminen on tarkoitettu
vammaisille henkilöille,
jotka tarvitsevat hoitoa, huolenpitoa
ja asumiseen liittyviä palveluja

 • ​päivittäin
 • jatkuvaluonteisesti
 • muuten erityisen runsaasti
 • vuorokauden eri aikoina, mutta ei öisin​​​

Palveluasumista vammaispalvelujen omassa yksikössä:​​
Linkki Ryhmäkoti Patruunan sivulle​

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa,
että vammainen henkilö saa
hoitoa, huolenpitoa ja tukea asumiseensa
ympäri vuorokauden. 

Tehostettua palveluasumista vammaispalvelujen omissa yksiköissä:
Linkki Kotimäen sivulle
Linkki Männikön sivulle​
Linkki Petäjämäen sivulle​
Linkki Pihlajakodin sivulle​
Linkki Välskärin sivulle​

Ota asumiseen liittyvissä asioissa yhteyttä 
vammaispalvelujen ​sosiaalityöntekijään tai palveluohjaajaan.
Linkki yhteystietoihin

Asumista haetaan vammaispalveluhakemuksella.
Linkki vammaispalveluhakemukseenShare