Asuminen

​​​Räätälöimme vammaiselle henkilölle asumisratkaisut sekä riittävät tukitoimet itsenäiseen asumiseen ja asumisen harjoitteluun.
Voit hakea tuen tarpeesi mukaan 

  • lyhytaikaista asumista ja lyhytaikaista palveluasumista
  • perhehoitoa
  • tuettua asumista  
  • palveluasumista
  • tehostettua palveluasumista

Järjestämme asumispalvelua omissa yksiköissämme ja ostamme sitä tarvittaessa yksityisiltä palveluntuottajilta. Vammaispalvelun omat yksiköt on suunnattu pääasiassa kehitysvammaisille asiakkaille. 

Lyhytaikainen asuminen ja lyhytaikainen palveluasuminen

Voimme myöntää lyhytaikaista asumista tai lyhytaikaista palveluasumista kotona asuville vammaisille henkilöille. Pääsääntöisesti myönnämme palvelua, kun asiakkaalla ei ole omaishoidontukea tai kaikki omaishoitajan vapaat on käytetty.

Vammaispalvelujen omaa lasten ja nuorten lyhytaikaista tehostettua asumista:
Linkki Vaahteramäen sivulle​

Perhehoito

Perhehoito on yksi vaihtoehto vammaispalvelujen lyhyt- ja pitkäaikaiselle palveluasumiselle ja asumispalvelulle.

Järjestämme perhehoitoa yksityiskodeissa kaikenikäisille vammaisille asiakkaille, jotka eivät selviydy omassa kodissaan ilman toisen henkilön tukea. 

Voit hakea perhehoitoa omaishoidon tukikeskukselta omaishoidonvapaina. Jos et saa omaishoidontukea tai olet käyttänyt omaishoidonvapaat, voit hakea perhehoitoa vammaispalveluista. Linkki perhehoidon sivulle

​​​Tuettu asuminen​

​Tuettu asuminen on itsenäistä asumista omassa kodissa ohjaajien tuella.
Ohjaajat tekevät kotikäyntejä, heitä voi tulla tapaamaan Arjen tukikeskuksiin
ja yhteyttä pidetään myös teknologiaa hyödyntäen.
​Ohjaajat neuvovat ja auttavat erilaisten arjen asioiden hoitamisessa.

Linkki Arjen tukikeskus Arttuun
Linkki Arjen tukikeskus Hovinkulmaan
Linkki Arjen tukikeskus Paajalanrinteeseen​

Kehitysvammaliiton videoita tuetusta asumisesta:
Monipuolista asumista kehittämässä​
Asumisen tarinoita: Itsenäinen asuminen​
Kaverit ja hyvä tuki ovat tärkeitä,​ kun asuu omassa asunnossa
Mikä tekee kodin?​

Palveluasuminen

Voit hakea palveluasumista, kun et pärjää kotona henkilökohtaisen avun tai läheisesi turvin. Laitoshoidon tarpeeseen emme myönnä palveluasumista.​

Palveluasumista voit hakea, kun tarvitset apua

  • ​päivittäin
  • jatkuvaluonteisesti
  • vuorokauden eri aikoina
  • muuten erityisen runsaasti

Palveluasumista vammaispalvelujen omassa yksikössä:​​
Linkki Ryhmäkoti Patruunan sivulle​

Tehostettu palveluasuminen

Voit hakea tehostettua palveluasumista, jos olet vammainen henkilö, joka tarvitsee tukea, hoitoa ja hoivaa ympäri vuorokauden. 

Tehostettua palveluasumista vammaispalvelujen omissa yksiköissä:
Linkki Kotimäen sivulle
Linkki Männikön sivulle​
Linkki Petäjämäen sivulle​
Linkki Pihlajakodin sivulle​
Linkki Välskärin sivulle​

Ota asumiseen liittyvissä asioissa yhteyttä vammaispalvelujen
​sosiaalityöntekijään tai palveluohjaajaan:​
Linkki yhteystietoihin
Linkki vammaispalveluhakemukseenShare