Henkilökohtainen apu

​Henkilökohtainen apu on avustamista toiminnoissa, joita tekisit itse ilman vammaasi tai sairauttasi. Henkilökohtainen apu ei ole hoivaa, hoitoa eikä valvontaa. Arvioimme avustajan tuntimäärän yksilöllisesti ja järjestämme tarvittaessa arviointijakson. 

Voit hakea apua selviytyäksesi

  • Kotona
  • Töissä ja opiskelussa
  • Harrastuksissa
  • Yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

 
Linkki Assistentti.info -sivuille
Linkki vammaispalvelujen käsikirjaan

Hakeminen

Voit hakea henkilökohtaista avustajaa ottamalla yhteyttä vammaispalveluihin.

Linkki vammaispalvelujen hakemuksiin 

Henkilökohtaisen avun toteuttamistavat

  • Voit palkata itsellesi henkilökohtaisen avustajan
  • Voit tilata avustajapalvelua palvelusetelillä
  • Voit saada kunnan järjestämää tai hankkimaa apua

Henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö ilman erityistä syytä. 

Avustaja-asioissa sinua neuvoo Kaakkois-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HENKKA. 
 
Linkki HENKAN -sivuille

Palveluseteli

Henkilökohtaisen avun palveluseteli on tarkoitettu äkillisiin avustajatarpeisiin esimerkiksi vakituisen avustajan sairastuessa sekä myönnettäessä henkilökohtaista apua pieniin tuntimääriin.
 
Linkki palvelusetelit -sivulle 
Linkki palvelusetelituottajien sivulle
Linkki Palveluseteliportaaliin (Palveluluettelo -kohta: asiakkaalle tietoa palvelutuottajista, Palvelutuottajalle -kohta: tuottajan rekisteröinti ja tietojen päivitys) 

Muita avustamispalveluja

Linkki lapsiperheiden kotipalveluun
Linkki kotihoidon sivulle
Linkki veteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin
Linkki yksityisten palveluntuottajien sivuille

 


 

​​Share