Kehitysvammaisten erityishuolto

​​​Kehitysvammaiselle henkilölle voidaan tarvittaessa myöntää erityishuollon palveluja, jos sen tarve johtuu ensisijaisesti kehitysvammasta ja yleiset palvelut eivät riitä kattamaan riittävää palvelutarvetta.
 
Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen ihmisen suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, toimeentulosta ja sopeutumisesta yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito.
  
Kehitysvammaisen erityishuolto-ohjelma laaditaan, mikäli asiakas ei saa tarvitsemiaan palveluita ensisijaisten lakien perusteella tai ne eivät ole asiakkaan edun mukaisia.

Erityishuoltona myönnettävistä palveluista päätöksen tekee erityishuollon johtoryhmä. Palveluja haetaan vammaispalveluhakemuksella. 

Erityishuoltoon kuuluvia palveluja voivat olla muun muassa

 • Asuminen
 • Avohuollonohjaus
 • Kehitysvammapoliklinikka
 • Kehitysvammaisten erityishuoltoa tuottavan kuntoutuskeskuksen palvelut
 • Koululaisten aamu-, iltapäivä- tai loma-ajanhoito
 • Kuntouttava varhaiskasvatus
 • Päivätoiminta
 • Työtoiminta
 • Muu kehitysvammaisten erityishuoltolaissa tarkoitettu palvelu

Toimintaamme ohjaavat

 • Sosiaalihuoltolaki 
 • Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
 • Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
 • Laki kehitysvammaisten erityishuollosta


Share