Kuljetus- ja saattajapalvelut

​​​Jos et selviä liikkumisestasi vamman tai sairauden takia kodin ulkopuolella julkisia liikennevälineitä käyttäen ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia, on sinulla mahdollisuus saada liikkumiseesi erilaisia tukipalveluja.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voit saada, jos sinulla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja vammasi tai sairautesi estää julkisten liikennevälineiden käytön. Vammasta aiheutuvan haitan tulee kestää pääsääntöisesti vähintään yhden vuoden.

Sinulla on oikeus saada asiointiin ja virkistykseen vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa sekä välttämättömat työ- ja opiskelumatkat.

K​uljetuspalveluesite 2017.pdf

Linkki kuljetuspalveluhakemukseen

Saattajapalvelu

Saattajapalvelu liittyy kiinteästi kuljetuspalveluun ja on avustamispalvelua vain matkan aikana.

Muita palveluja Liikkumisen tueksi

Palvelulinjat

Kutsutaksit Eksoten alueella

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki 


Autoveronpalautus invalideille

Invalidi voi saada autoveroa takaisin autosta, joka tulee hänen omaan käyttöönsä ja rekisteröidään ensimmäistä kertaa Suomessa. Linkki Verohallinnon autoveronpalautus -sivulle

Kelan matkakorvaukset

Kelan kautta voi hakea matkakorvausta sairaanhoitoon, raskauteen, synnytykseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvistä matkoista. Linkki Kelan matkakorvauksiin

Vammaisen pysäköintilupa

Tieliikennelain mukaan Trafi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan Linkki Trafin sivuille

Koulukyydit

Perusopetukseen liittyvistä koulukuljetuksista vastaa kunnan sivistys-
tai opetustoimi. Toisen asteen opintoihin liittyviä kuljetuksia voi vaikeavammainen ihminen hakea vammaispalveluista.


 

​​Share