Kuljetus- ja saattajapalvelut

​Henkilökohtainen avustaja tai saattaja matkustavat maksutta Eksoten  kuljetuspalvelumatkoilla


Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on tarkentanut  kuljetuspalvelujen omavastuuosuuksien perintää. Asiakas maksaa jokaisesta matkasta omavastuun, joka on Eksoten hallituksen hyväksymä kilometrien mukainen maksu. Asiakkaalle myönnetty  henkilökohtainen avustaja tai saattaja matkustaa asiakkaan mukana taksissa/invataksissa ilmaiseksi. 

Kuljetuspalvelujen asiakkaalla on oikeus ottaa matkalle mukaan yksi maksuton saattaja tai henkilökohtainen avustaja. 
Saattaminen on esimerkiksi asiakkaan tavaroiden nostamista autoon ja asiakkaan avustamista matkakohteeseen. Saattajan iän ja toimintakyvyn on oltava sellainen, että hän suoriutuu saattamisesta oman ja saatettavan turvallisuuden vaarantumatta.

Muu asiakkaan seurassa matkustava henkilö kuin saattaja tai avustaja maksaa matkasta kulloisenkin voimassa olevaa asiakkaan omavastuuosuutta vastaavan summan. 

Alle 18-vuotiaat matkustavat maksutta.

Jos kaksi tai useampi kuljetuspalvelujen käyttäjää matkustaa yhdessä samalla taksilla, ei omavastuuta peritä keneltäkään matkustajalta. Jokaiselta yhdessä matkustavilta vähennetään kuitenkin yksi matka matkustusoikeudesta.

Työ- ja opiskelumatkojen osalta asiakkaalta ei peritä omavastuuosuutta, vaan Eksote laskuttaa asiakkaalta joko opiskelijakortin, seutulipun tai kaupunkikortin hinnan.  Mikäli asiakkaalle kerääntyy kuukaudessa työ-ja opiskelumatkoista vähemmän kustannuksia, kuin mitä edellä mainittujen lippujen hinnat ovat, asiakasmaksu on julkisen liikenteen kilometrimäärien mukaan määräytyvä taksa. Tällöin a​siakas maksaa omavastuun suoraan taksiyrittäjälle. 

Lisätietoja:
Rautio Henna, palvelupäällikkö, Eksote, puh. 040 651 1344
Alatalo Pirjo, asiakkuuskoordinaattori, SHL-matkat, Eksote, puh. 040 359 4335
Lassila Teija, etuuskäsittelijä, VPL-matkat, Eksote, puh. 040 745 3290

Kuljetuspalvelujen tilauskäytännöt muuttuivat 30.7.2018

Eksote on kilpailuttanut tilausvälityskeskuspalvelun ja kiireettömät henkilökuljetukset. Kilpailutuksen myötä kuljetuspalveluiden tilaaminen ja asiakaspalautteiden vastaanotto keskitetään.

Asiakkaiden tilaamat vaikeavammai​sten ja iäkkäiden (sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävä liikkumisen tuki) kuljetuspalvelumatkat siirtyivät uuteen toimintamalliin 30.7.2018 alkaen. Asiakkaille on postitettu toimintaohjeet 9.7.2018 alkaneella​ viikolla.

Kuljetuspalvelumatkat tilataan keskitetystä tilausnumerosta 30.7.2018 alkaen. Suomen Kuntalogistiikka Oy välittää tilaukset edelleen ajoneuvoille. Voit tilata yhden tai useamman matkan kerrallaan.

Tilaamisesta ei periä erillistä maksua. Soittaminen/tekstiviesti maksaa normaalin operaattorisi mukaisen paikallis- tai matkapuhelinmaksun.

Voit tilata matkat myös tekstiviestillä. Tee ensimmäinen tilaus soittamalla tilausvälityskeskukseen, jotta tietosi voidaan varmentaa. Tekstiviestitilaus voidaan tehdä jatkossa tilausvälityskeskukseen ilmoitetusta numerosta.

Tilausvälityskeskus, puhelintilaukset ja asiakaspalvelu
Puh. 05 420 71545

Tilausvälityskeskus, tekstiviestitilaukset   
Puh. 050 350 0148

Palvelujen saatavuus
Tilaukset suositellaan tehtävän palvelujen käynnistämisvaiheessa mahdollisimman hyvissä ajoin, mielellään jo edellisenä päivänä, toivotun palvelun ajankohdan varmistamiseksi.
Matkat tulee tilata vähintään 60 minuuttia ennen toivottua noutoaikaa (kuljetuksen aloittamisaika).

Mikäli yksittäisessä tilanteessa kuljetusta ei ole saatavilla tilausvälityskeskuksesta, voit jäädä odottamaan vapautuvaa kuljetusta tai hankkia kuljetuksen itse ja toimittaa kuitin kustannuksista Iso apu- palvelukeskukseen.
Tilausvälityskeskus välittää Eksoteen tiedon ko. tilanteista (milloin asiakkaalla on oikeus korvaukseen).

Taksikortin mitätöinti ja asiakkaan tunnistautuminen
Jatkossa erillisestä taksikortista luovutaan. Mitätöi taksikortti leikkaamalla tai palauta se Eksoteen. Kuljetuspalvelumatkalla mukana tulee olla henkilötodistus. Henkilötodistus voi olla passi, henkilökortti, ajokortti tai muu vastaava kuvallinen todistus. Kuvaton Kela-kortti käy tunnistamiseen, jos sinulla ei ole käytössä kuvallista henkilötodistusta.

Matkojen yhdistely ja yksilölliset tarpeet
Kuljetuspalvelumatkoja pyritään yhdistelemään muiden matkustajien matkojen kanssa. Kuljetusten yhdistelemisessä huomioidaan asiakkaan kuljetuspalvelupäätös, kohtuullisen matka-ajan toteutuminen, asiakkaan tarvitsema liikenneväline sekä yhdistelyyn soveltuvien ajoneuvojen saatavuus.
Kuljetusten yhdistely ei koske niitä asiakkaita, joille Eksote on tehnyt päätöksen yksinmatkustusoikeudesta.

Yksinmatkustusoikeutta ja vakiotaksioikeutta haetaan kirjallisella kuljetuspalveluhakemuksella. Liitä hakemukseesi sinut tuntevan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto tai todistus.
Matkojen yhdisteleminen käynnistyy sen jälkeen kun 31.8.2018 mennessä saapuneet hakemukset on käsitelty.

Tilauksen yhteydessä antamallasi luvalla matkoja voidaan yhdistellä jo 30.7.2018 alkaen. Yhdistellyistä matkoista ei tarvitse maksaa kuljetuspalvelujen omavastuuta.

Pyydämme sinua tutustumaan tilauksia koskevaan ohjeeseen (liitteenä) ja palveluja käyttäville asiakkaille postitettavaan infokirjeeseen.

Infokirje kuljetusp​alvelujen asiakkaille
Infokirje asiakkaille.doc​x

Ohje kuljetuspalvelujen käyttäjille MUOK​ATTU 051218.docx
Ohje kuljetuspalvelujen käyttäjille MUOKATTU 051218.pdf

​Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voit saada, jos sinulla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja vammasi tai sairautesi estää julkisten liikennevälineiden käytön. Vammasta aiheutuvan haitan tulee kestää pääsääntöisesti vähintään yhden vuoden.

Sinulla on oikeus saada asiointiin ja virkistykseen vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa sekä välttämättömat työ- ja opiskelumatkat.

Linkki kuljetuspalveluhakemukseen

Saattajapalvelu

Saattajapalvelu liittyy kiinteästi kuljetuspalveluun ja on avustamispalvelua vain matkan aikana.

Muita palveluja Liikkumisen tueksi

Palvelulinjat

Kutsutaksit Eksoten alueella

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki 


Autoveronpalautus invalideille

Invalidi voi saada autoveroa takaisin autosta, joka tulee hänen omaan käyttöönsä ja rekisteröidään ensimmäistä kertaa Suomessa. Linkki Verohallinnon autoveronpalautus -sivulle

Kelan matkakorvaukset

Kelan kautta voi hakea matkakorvausta sairaanhoitoon, raskauteen, synnytykseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvistä matkoista. Linkki Kelan matkakorvauksiin

Vammaisen pysäköintilupa

Tieliikennelain mukaan Trafi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan Linkki Trafin sivuille

Koulukyydit

Perusopetukseen liittyvistä koulukuljetuksista vastaa kunnan sivistys-
tai opetustoimi. Toisen asteen opintoihin liittyviä kuljetuksia voi vaikeavammainen ihminen hakea vammaispalveluista.


 

​​Share