Kuljetus- ja saattajapalvelut

​​Kuljetuspalvelujen tilauskäytännöt muuttuvat 30.7.2018

Eksote on kilpailuttanut tilausvälityskeskuspalvelun ja kiireettömät henkilökuljetukset. Kilpailutuksen myötä kuljetuspalveluiden tilaaminen ja asiakaspalautteiden vastaanotto keskitetään.

Asiakkaiden tilaamat vaikeavammaisten ja iäkkäiden (sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävä liikkumisen tuki) kuljetuspalvelumatkat siirtyvät uuteen toimintamalliin 30.7.2018 alkaen. Asiakkaille postitetaan toimintaohjeet 9.7.2018 alkavalla viikolla.

Kuljetuspalvelumatkat tilataan keskitetystä tilausnumerosta 30.7.2018 alkaen. Suomen Kuntalogistiikka Oy välittää tilaukset edelleen ajoneuvoille. Voit tilata yhden tai useamman matkan kerrallaan.

Tilaamisesta ei periä erillistä maksua. Soittaminen/tekstiviesti maksaa normaalin operaattorisi mukaisen paikallis- tai matkapuhelinmaksun.

Voit tilata matkat myös tekstiviestillä. Tee ensimmäinen tilaus soittamalla tilausvälityskeskukseen, jotta tietosi voidaan varmentaa. Tekstiviestitilaus voidaan tehdä jatkossa tilausvälityskeskukseen ilmoitetusta numerosta.

Tilausvälityskeskus, puhelintilaukset ja asiakaspalvelu
Puh. 05 420 71545

Tilausvälityskeskus, tekstiviestitilaukset   
Puh. 050 350 0148

Palvelujen saatavuus
Tilaukset suositellaan tehtävän palvelujen käynnistämisvaiheessa mahdollisimman hyvissä ajoin, mielellään jo edellisenä päivänä, toivotun palvelun ajankohdan varmistamiseksi.
Matkat tulee tilata vähintään 60 minuuttia ennen toivottua noutoaikaa (kuljetuksen aloittamisaika).

Mikäli yksittäisessä tilanteessa kuljetusta ei ole saatavilla tilausvälityskeskuksesta, voit jäädä odottamaan vapautuvaa kuljetusta tai hankkia kuljetuksen itse ja toimittaa kuitin kustannuksista Iso apu- palvelukeskukseen.
Tilausvälityskeskus välittää Eksoteen tiedon ko. tilanteista (milloin asiakkaalla on oikeus korvaukseen).

Taksikortin mitätöinti ja asiakkaan tunnistautuminen
Jatkossa erillisestä taksikortista luovutaan. Mitätöi taksikortti leikkaamalla tai palauta se Eksoteen. Kuljetuspalvelumatkalla mukana tulee olla henkilötodistus. Henkilötodistus voi olla passi, henkilökortti, ajokortti tai muu vastaava kuvallinen todistus. Kuvaton Kela-kortti käy tunnistamiseen, jos sinulla ei ole käytössä kuvallista henkilötodistusta.

Matkojen yhdistely ja yksilölliset tarpeet
Kuljetuspalvelumatkoja pyritään yhdistelemään muiden matkustajien matkojen kanssa. Kuljetusten yhdistelemisessä huomioidaan asiakkaan kuljetuspalvelupäätös, kohtuullisen matka-ajan toteutuminen, asiakkaan tarvitsema liikenneväline sekä yhdistelyyn soveltuvien ajoneuvojen saatavuus.
Kuljetusten yhdistely ei koske niitä asiakkaita, joille Eksote on tehnyt päätöksen yksinmatkustusoikeudesta.

Yksinmatkustusoikeutta ja vakiotaksioikeutta haetaan kirjallisella kuljetuspalveluhakemuksella. Liitä hakemukseesi sinut tuntevan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto tai todistus.
Matkojen yhdisteleminen käynnistyy sen jälkeen kun 31.8.2018 mennessä saapuneet hakemukset on käsitelty.

Tilauksen yhteydessä antamallasi luvalla matkoja voidaan yhdistellä jo 30.7.2018 alkaen. Yhdistellyistä matkoista ei tarvitse maksaa kuljetuspalvelujen omavastuuta.

Pyydämme sinua tutustumaan tilauksia koskevaan ohjeeseen (liitteenä) ja palveluja käyttäville asiakkaille postitettavaan infokirjeeseen.

Infokirje kuljetuspalvelujen asiakkaille

Ohje kuljetuspalvelujen käyttäjille

​Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voit saada, jos sinulla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja vammasi tai sairautesi estää julkisten liikennevälineiden käytön. Vammasta aiheutuvan haitan tulee kestää pääsääntöisesti vähintään yhden vuoden.

Sinulla on oikeus saada asiointiin ja virkistykseen vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa sekä välttämättömat työ- ja opiskelumatkat.

Linkki kuljetuspalveluhakemukseen

Saattajapalvelu

Saattajapalvelu liittyy kiinteästi kuljetuspalveluun ja on avustamispalvelua vain matkan aikana.

Muita palveluja Liikkumisen tueksi

Palvelulinjat

Kutsutaksit Eksoten alueella

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki 


Autoveronpalautus invalideille

Invalidi voi saada autoveroa takaisin autosta, joka tulee hänen omaan käyttöönsä ja rekisteröidään ensimmäistä kertaa Suomessa. Linkki Verohallinnon autoveronpalautus -sivulle

Kelan matkakorvaukset

Kelan kautta voi hakea matkakorvausta sairaanhoitoon, raskauteen, synnytykseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvistä matkoista. Linkki Kelan matkakorvauksiin

Vammaisen pysäköintilupa

Tieliikennelain mukaan Trafi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan Linkki Trafin sivuille

Koulukyydit

Perusopetukseen liittyvistä koulukuljetuksista vastaa kunnan sivistys-
tai opetustoimi. Toisen asteen opintoihin liittyviä kuljetuksia voi vaikeavammainen ihminen hakea vammaispalveluista.


 

​​Share