Kuljetuspalvelut

​Kuljetuspalvelujen tilausnumero muuttuu 1.7.2019


Eksoten kuljetuspalvelujen välityspalveluntuottaja vaihtuu. Taksi Helsinki Oy välittää kaikki 1.7.2019 alkaen suoretettavat kuljetukset.

Uudet tilausnumerot ovat käytösssä ympäri vuorokauden.

Puhelintilaukset ja asiakaspalvelu 0300 472 405

Tekstiviestitilaukset 040 757 8800

Tilaamisesta ei periä erillistä maksua. Soittaminen/tekstiviesti maksaa normaalin operaattorisi mukaisen paikallis- tai matkapuhelinmaksun.

Tilausohje kuljetuspalvelun käyttäjille 1.7.2019 alkaen

​​Mikäli yksittäisessä tilanteessa kuljetusta ei ole saatavilla tilausvälityskeskuksesta, voit jäädä odottamaan vapautuvaa kuljetusta tai hankkia kuljetuksen itse ja toimittaa kuitin kustannuksista Iso apu- palvelukeskukseen.
Tilausvälityskeskus välittää Eksoteen tiedon ko. tilanteista (milloin asiakkaalla on oikeus korvaukseen).

Matkojen yhdistely ja yksilölliset tarpeet

Kuljetuspalvelumatkoja pyritään yhdistelemään muiden matkustajien matkojen kanssa. Kuljetusten yhdistelemisessä huomioidaan asiakkaan kuljetuspalvelupäätös, kohtuullisen matka-ajan toteutuminen, asiakkaan tarvitsema liikenneväline sekä yhdistelyyn soveltuvien ajoneuvojen saatavuus. Yhdistellystä matkasta ei peritä omavastuuta.
Kuljetusten yhdistely ei koske niitä asiakkaita, joille Eksote on tehnyt päätöksen yksinmatkustusoikeudesta.

Yksinmatkustusoikeutta ja vakiotaksioikeutta haetaan kirjallisella kuljetuspalveluhakemuksella. Liitä hakemukseesi sinut tuntevan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto tai todistus.

​​Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voit saada, jos sinulla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja vammasi tai sairautesi estää julkisten liikennevälineiden käytön. Vammasta aiheutuvan haitan tulee kestää pääsääntöisesti vähintään yhden vuoden.

Sinulla on oikeus saada asiointiin ja virkistykseen vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa sekä välttämättömat työ- ja opiskelumatkat.

Linkki kuljetuspalveluhakemukseen

Saattajapalvelu

Saattajapalvelu liittyy kiinteästi kuljetuspalveluun ja on avustamispalvelua vain matkan aikana.

Muita palveluja Liikkumisen tueksi

Palvelulinjat

Kutsutaksit Eksoten alueella

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki 


Autoveronpalautus invalideille

Invalidi voi saada autoveroa takaisin autosta, joka tulee hänen omaan käyttöönsä ja rekisteröidään ensimmäistä kertaa Suomessa. Linkki Verohallinnon autoveronpalautus -sivulle

Kelan matkakorvaukset

Kelan kautta voi hakea matkakorvausta sairaanhoitoon, raskauteen, synnytykseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvistä matkoista. Linkki Kelan matkakorvauksiin

Vammaisen pysäköintilupa

Tieliikennelain mukaan Trafi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan Linkki Trafin sivuille

Koulukyydit

Perusopetukseen liittyvistä koulukuljetuksista vastaa kunnan sivistys-
tai opetustoimi. Toisen asteen opintoihin liittyviä kuljetuksia voi vaikeavammainen ihminen hakea vammaispalveluista.


 

​​Share