Päiväaikainen toiminta

​Vammaispalvelujen tavoitteena on etsiä sinulle mielekästä toimintaa, joka tukee osallistumistasi arjen toimintoihin ja yhteiskuntaan. ​Palvelumme on tarkoitettu sinulle, jos toimeentulosi perustuu sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin (eläke, kuntoutustuki).​​​​

Linkki vammaispalvelujen toimintayksiköihin

Päivätoiminta

Päivätoiminta on tarkoitettu sinulle, jos tarvitset arjessasi paljon tukea. Päivät​oiminnan tavoitteena on tarjota virikkeellistä toimintaa sekä tukea omatoimisuuttasi ja osallisuuttasi. Toiminta voi sisältää esimerkiksi liikuntaa, luovaa toimintaa ja arjen taitojen harjoittelua. 

Työtoiminta

Vammaispalvelujen työtoiminnalla tarkoitetaan toimintaa jossakin vammaispalvelujen toimintakeskuksessa tai tavallisella työpaikalla. Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää toiminta- ja työkykyäsi. Työtoimintapaikkaan ja -aikaan vaikuttavat toiveesi ja voimavarasi sekä työnantajan tarpeet. 

Työtoiminta voi olla lyhyt työelämän kokeilujakso tai jatkuvaa toimintaa. Työtoiminnasta maksetaan työosuusrahaa. Työtoiminnassa saat tukea vammaispalvelujen tuetun työn ohjaajalta sekä työelämän edustajalta.

Tuettu työllistyminen

Tuetun työllistymisen tavoitteena on työllistymisesi työsuhteeseen avoimille työmarkkinoille. Sinua tuetaan ja ohjataan työmahdollisuuksien selvittämisessä ja työnhaussa sekä ohjataan työn alkuvaiheessa käytännön työtehtävissä. Yhteistyötä tehdään TE-toimiston sekä muiden toimijoiden kanssa. Vammaispalvelujen tuetun työn ohjaaja tukee myös työyhteisöä ja työnantajaa heidän tarpeidensa mukaan. Ohjaajan antama tuki jatkuu koko työsuhteen ajan sinun niin halutessasi. 
Linkki työhönvalmennuksen videoon​

Työhönvalmennus_esite_pitkä_6.3.2018.pdf

​Palvelujen hakeminen

Päivä- ja työtoimintaa voit hakea vammaispalveluhakemuksella​​ tai ottamalla yhteyttä vammaispalvelujen henkilökuntaan.

Linkki hakemuksiinShare