Päiväaikainen toiminta

​​​​Järjestämme sinulle mielekästä päiväaikaista toimintaa tukeaksemme itsenäistä toimintaasi. Palvelumme ovat tarkoitettu asiakkaille, joiden toimeentulo perustuu sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin (eläke, kuntoutustuki).

Linkki vammaispalvelujen toimintayksiköihin

Päivätoiminta

Palvelumme ovat tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät pysty osallistumaan sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan. Päivätoiminnan tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan omatoimisuutta arkielämän toiminnoissa sekä edistää sosiaalista vuorovaikutusta.

Toiminta voi sisältää

  • Ruuanlaittoa
  • Liikuntaa
  • Luovaa toimintaa
  • Sosiaalisten taitojen harjaannuttamista

Työtoiminta

Tarkoitettu työikäisille henkilöille, jotka selviytyvät itsenäisesti arkirutiineista.
Työmuotoina ovat erilaiset käytännön tehtävät. Työtoiminnasta maksetaan työosuusrahaa.

Avotyötoiminta

Päiväaikaista toimintaa, jota tehdään tavallisella työpaikalla vastuuhenkilön ohjauksessa.
Avotyössä tehdään työnomaisia avustavia tehtäviä. Toimintapäivien pituus määräytyy yksilöllisesti. Avotyössä olevalle maksetaan työosuusrahaa.

Tuettu työllistyminen

Palkkasuhteista työtä. Mahdollisuus räätälöityihin työtehtäviin.
Työvalmentajan tuki sekä työntekijälle että työyhteisölle

Linkki työhönvalmennuksen videoon​

​Avotyönohjaajan ja työhönvalmentajan palvelut

Avotyönohjaaja tai työhön​valmentaja auttavat sinua etsimään sinulle sopivaa oikeanlaista päiväaikaista toimintaa. Se voi olla päivä- ja/tai työtoimintaa, avotyötoimintaa tai palkkasuhteista työtä.

Työhönvalmennus_esite_pitkä_6.3.2018.pdf

​Palvelujen hakeminen

Päivä- ja työtoimintaa haetaan vammaispalveluhakemuksella​​

Linkki hakemuksiinShare