Palvelusuunnittelu

Palveluohjaus

Vammaiselle henkilölle ja hänen läheisilleen on olemassa paljon erilaisia palveluja ja usein palvelut voidaan toteuttaa myös yleisillä kaikille kuntalaisille kuuluvilla palveluilla ja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Vammainen henkilö voi saada apua ja ohjausta palveluohjaajalta juuri hänelle sopivien palvelujen ja tukimuotojen löytämiseksi.

Palvelutarpeen arvio

Palvelutarpeen arvio tehdään, kun hakemus saapuu vammaispalveluihin tai mahdollinen vammaispalvelutarve tulee vammaispalvelun työntekijälle muutoin ilmi.

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja vammaispalvelujen välinen toimintasuunnitelma. palvelusuunnitelma 

Suunnitelmasta ilmenee

  • Toimintakykysi
  • Elämäntilanteesi
  • Palvelutarpeesi


Sinä (alaikäisellä huoltaja) päätät ketä sinun ja vammaispalvelujen työntekijän lisäksi on suunnitelman laadinnassa mukana (esimerkiksi omainen tai kotihoidon työntekijä). Palvelusuunnitelman voimme laatia myös kuntoutussuunnitelmapalaverin yhteydessä.Share