Palvelusuunnittelu

Palveluohjaus

Vammaiselle henkilölle ja hänen läheisilleen on olemassa paljon erilaisia palveluja. Usein palvelut voidaan toteuttaa kaikille kuntalaisille kuuluvilla peruspalveluilla ja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Jos peruspalvelut eivät riitä, voidaan palveluja myöntää myös vammaispalvelu- tai kehitysvammaisten erityishuoltolain​ mukaan. Vammainen henkilö voi saada apua ja ohjausta palveluohjaajalta juuri hänelle sopivien palvelujen ja tukimuotojen löytämiseksi.

Palvelutarpeen arviointi

Vammaispalvelujen p​alvelutarpeen arviointi tehdään, kun hakemus saapuu vammaispalveluihin tai mahdollinen vammaispalvelutarve tulee vammaispalvelun työntekijälle muutoin ilmi.

Linkki palvelutarpe​en arviointi -sivulle

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja vammaispalvelujen välinen toimintasuunnitelma. Päätökset palveluista tehdään erikseen hakemusten perusteella.​ ​

Suunnitelmasta ilmenee

  • Toimintakykysi
  • Elämäntilanteesi
  • Palvelutarpeesi


Sinä (alaikäisellä huoltaja) päätät ketä sinun ja vammaispalvelujen työntekijän lisäksi on suunnitelman laadinnassa mukana (esimerkiksi omainen tai kotihoidon työntekijä). Palvelusuunnitelman voimme laatia myös kuntoutussuunnitelmapalaverin yhteydessä.Share