Tukihenkilö

​​​​​​​​​​​Tukihenkilötoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti itsenäisesti tai vanhempien kanssa asuville vammaisille ihmisille. Toiminnan tavoitteena on asiakkaan elämänlaadun, elämän hallinnan, osallisuuden ja omatoimisuuden parantaminen. ​

Tukihenkilötoiminta voi olla esimerkiksi

  • Avustamista sekä tukemista harrastuksissa
  • Julkisen liikenteen käytön harjoittelua
  • Asioimisen harjoittelua kaupassa tai kirjastossa
  • Ruuanlaiton harjoittelua
     

Tukihenkilötoiminta perustuu kaikkien osapuolten vapaaehtoisuuteen. Tukihenkilölle maksetaan palkkio ja toimintaraha sekä tarvittaessa matkakorvauksia​. Tukihenkilö tapaa tuettavaa 1-5 kertaa kuukaudessa. ​Tukihenkilötoiminta on tavoitteellista toimintaa ja tavoitteet määritellään toimeksiantosopimuksessa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Tukihenkilötoimintaa tarvitseva henkilö hakee tukihenkilöä vammaispalveluhakemuksella. ​​Linkki vammaispalvelujen hakemuksiin

Alaikäiset asiakkaat hakevat tukihenkilöä lapsiperheiden peruspalveluista.
Linkki lapsiperheiden tukisuhdetoiminnan sivulle

Jo toimiva tukihenkilö täyttää tukihenkilöilmoituksen Eksoten sähköisessä asiointipalvelussa, jonne pääset Eksoten verkkosivujen etusivulta . Tukihenkilöilmoitus löytyy Aloita asiointi -kohdasta.​Share