Välineet, koneet ja laitteet

​​​Asuntoon kuuluvat välineet, koneet ja laitteet

Voimme korvata asuntoosi kuuluvien välineiden ja laitteiden kohtuullisia hankkimiskustannuksia, jos vammastasi tai sairaudestasi johtuen välttämättä tarvitset näitä välineitä ja laitteita suoriutuaksesi päivittäisistä elämäntoiminnoista. Näitä​ ovat esimerkiksi porrashissi ja sähköiset ulko-oven avausjärjestelmät. Voimme myös lainata välineitä ja laitteita käyttöösi.

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Välineitä, koneita ja laitteita voit hakea, jos tarvitset niitä vammasi tai sairautesi takia kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa

  • Henkilökohtaisessa suoriutumisessa
  • Liikkumisessa
  • Viestinnässä   

Liikkumisvälineenä voivat tulla kysymykseen esim. henkilöauto, pakettiauto, invalidimopo, myös erilaiset muut liikkumista helpottavat välineet kuten kolmipyöräinen polkupyörä, mönkijä tai moottorikelkka. Lisäksi voidaan korvata vamman kannalta välttämättömät ajoneuvon lisälaitteet. Liikkumisvälineiden korvaamisessa selvitetään, miten väline helpottaa vaikeavammaisen henkilön omatoimista liikkumista ja missä määrin väline on hakijan sairauden tai vamman vuoksi tarpeellinen.

Korvaus on puolet kohtuullisista hankintakustannuksista ja myönnämme niitä määrärahojen puitteissa. Tarvittavat välineet voimme myös lainata käyttöösi. 

Palvelujen hakeminen

Sinun on haettava välineiden, koneiden ja laitteiden kustannuksia kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kustannukset ovat syntyneet. Korvauksen ulkopuolelle jäävät lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät apuvälineet. 

Linkki vammaispalvelujen hakemuksiin

Muut apuvälineitä myöntävät tahot

Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettäviä apuvälineitä voit kysyä Eksoten apuvälineiden toimipisteistä ja lisätietoa löytyy myös apuvälinepalvelut -sivulta.
APUVA-oppaasta löydät lisätietoa vammaispalveluiden sekä lääkinnällisten apuvälineiden luovutusperusteista sekä toimintaohjeita.

Linkki apuvälineiden toimipisteisiin
Linkki apuvälinepalveluiden sivuille ja APUVA-oppaaseen
Linkki kuntoutusohjaajien sivulle (neuvovat lääkinnällisten apuvälineiden hankinnassa)

Kela järjestää ammatillisena kuntoutuksena vaikeavammaisen henkilön työssä ja ammatillisessa koulutuksessa tarvittavat välineet.

Linkki Kelan sivuille

Vammaisten koulutuksen ja työllistämisen tuki ry (Tukilinja) tarjoaa tukea vammaisille ja osatyökykyisille henkilöille sekä heitä suoraan tukeville yhdistyksille. Yhdistys on mm. myöntänyt avustuksia tietokoneiden hankintaan. 

Vammaisten koulutuksen ja työllistämisen tuki ry 

 Share