Ylimääräiset erityisravintokustannukset

Sinun on mahdollista hakea korvausta ylimääräisiä erityisravintokustannuksista, mikäli joudut vammasta johtuen käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti erityisravintovalmisteita ja sinulle aiheutuu siitä huomattavia lisäkustannuksia, joihin et saa korvausta muun lain nojalla (esim. Kela tai vakuutusyhtiö). Sinun tulee toimittaa hakemuksen liitteenä selvitys ylimääräisistä ravintokustannuksista ja osoittaa hakemuksessa niiden tarve. Korvauksia ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin myönnetään määrärahojen puitteissa.

Erityisravintokustannuksina ei korvata​

• sellaisia menoja, jotka perustuvat vain lääkärin suosituksiin.
• tavanomaisia ruokatavarakaupan artikkeleihin luettavia ravintoaineita ja valmisteita.

Hakeminen

Voit hakea korvauksia ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin​ ottamalla yhteyttä vammaispalveluihin.

Linkki vammaispalvelujen hakemuksiin 


Share