Ylimääräiset vaatekustannukset

​​​​Voit hakea korvausta ylimääräisistä vaatekustannuksista, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista huomattavasti suuremmasta kulumisesta tai siitä, ettet voi vammasi vuoksi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita.

Vammainen henkilö ei aina voi käyttää kaupoista valmiina saatavia vaatteita ja jalkineita esimerkiksi huomattavan fyysisen poikkeavuuden tai erilaisten apuvälineiden käytön johdosta. Samoista syistä myös vaatteiden kuluminen voi olla normaalia huomattavasti nopeampaa.

Vaateavustuksella pyritään korvaamaan sellaisia ylimääräisiä vaatteiden hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia, joita muulla väestöllä ei ole. Toimita hakemuksen liitteenä selvitys ylimääräisistä vaatekustannuksista ja osoit​a hakemuksessa niiden tarve. Ylimääräiset vaatetuskustannukset korvataan tositteita vastaan ja määrärahojen puitteissa​.

Hakeminen

Voit hakea korvauksia ylimääräisiin vaatekustannuk​siin​ ottamalla yhteyttä vammaispalveluihin.

Linkki vammaispalvelujen hakemuksiin 

Share