Vapaaehtoistoiminta ikäihmisten parissa

 ​​​​Vapaaehtoistoiminta on palkatonta ja luottamuksellista, toisen ihmisen auttamiseksi ja tukemiseksi tehtävää ystävä- ja lähimmäistyötä. Vapaaehtoisena voit toimia tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin tai hyödyntää jotain erityisosaamistasi. Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa kykyjensä, aikataulunsa ja voimavarojensa mukaan.

Vapaaehtoisten antama apu ja tuki on maksutonta sekä luottamuksellista. Vapaaehtoisten tekemä auttamistyö ei korvaa ammattilaisten antamia palveluita. Vapaaehtoiset ovat koulutettuja, perehdytettyjä tehtäviinsä ja he ovat sitoutuneet sovittuihin pelisääntöihin.

 
Haluamme tukea vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamista tarjoamalla heille säännöllistä toiminnanohjausta. Toiminnanohjauksella rohkaistaan maallikkomaiseen auttamiseen, maalaisjärkeen turvautumiseen. Ohjauksen sisältö muodostuu toiminnassa kertyneistä kokemuksista.

 

Perehdytyskurssit

Järjestämme säännöllisiä vapaaehtoistoiminnan peruskursseja, joihin voit ilmoittautua mukaan. Perehdytyskursseilla käydään läpi vapaaehtoistoiminnan periaatteita ja esitellään erilaisia vapaaehtoistehtäviä. Peruskoulutuksiin osallistuminen ei velvoita sinua mihinkään. Voit tulla mukaan kuulemaan ja kyselemään lisää eri toiminnan vaihtoehdoista. Koulutuksen käytyäsi voit toimia Eksoten välittämissä vapaaehtoistehtävissä. ​

Kurssin jälkeen sovitaan kahdenkeskinen keskusteluaika, jossa katsomme yhdessä, minkälaiset tehtävät kiinnostavat sinua. Tämän jälkeen voimme aloittaa vapaaehtoistoiminnan ja kuljemme rinnallasi koko matkan ajan.

​ Järjestämme myös säännöllisiä vapaaehtoisten tapaamisia, jolloin voimme vaihtaa kuulumiset ja keskustella eteen tulleista ongelmatilanteista. Haluamme tukea vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamista tarjoamalla heille säännöllista toiminnanaohjausta. Toiminnanohjauksella rohkaistaan maallkkkomaiseen auttamiseen, maalaisjärkeen turvautumiseen. Ohjauksen sisältö muodostuu toiminnassa kertyneistä kokemuksista.


Ota yhteyttä, jos kiinnostuit!​Share