Vapaaehtoistoiminta ikäihmisten parissa

​​
Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta? Tarvitsemme jatkuvasti uusia vapaaehtoisia erilaisille toimeksiannoille. Ensi syksynä järjestämme seuraavan vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen, jossa saat tietoa vapaaehtoistoiminnan periaatteista ja tavoista toimia. Peruskoulutuksen käytyäsi voit toimia Eksoten vapaaehtoistoiminnan kautta välitettävissä vapaaehtoistehtävissä. Lisätietoja: Eksoten vapaaehtoistoiminta, puh. 040 139 0366​. 

Vapaaehtoisemme toimivat sekä kotona että hoitolaitoksissa yksin tai ryhmässä.  Annettava apu on maksutonta eikä se korvaa ammatti-ihmisten tekemää työtä, vaan toimii sitä tukien ja täydentäen. Tavoitteena on kohentaa ja lisätä niin autettavien kuin auttajienkin elämänlaatua. Vapaaehtoiset saavat koulutuksen ja tukea vapaaehtoistoimintaansa.


​​​​​Mitä vapaaehtoistoiminta on?

​​​
​Vapaaehtoistoiminta on palkatonta ja luottamuksellista, toisen ihmisen auttamiseksi ja tukemiseksi tehtävää ystävä- ja lähimmäistyötä. Vapaaehtoisena ihminen voi toimia tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin tai hyödyntää jotain erityisosaamistaan.

Vapaaehtoisuus on kaksisuuntainen prosessi eli vapaaehtoistyö hyödyttää sekä tekijäänsä että sen kohdetta. Vapaaehtoinen oppii uusia taitoja, kokee iloa, tutustuu uusiin ihmisiin, saa uusia kokemuksia ja parhaimmillaan voimaantuu vapaaehtoistyön myötä. Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa kykyjensä, aikataulunsa ja voimavarojensa mukaan.

Vapaaehtoiset toimivat muun muassa:

  • vierellä kulkijoina
  • lukijoina
  • ulkoiluttajina
  • ​kotijumppakaverina​
  • saattajina
  • seuranpitäjinä
  • toimintatuokioiden vetäjinä
  • esiintyjinä
  • toimipisteiden kahvitusapuna
  • kerhoemäntinä

Löydät myös avoinna olevia vapaaehtoistehtäviä sähköisestä palvelusta, kannattaa tutustua: Vapaaehtoistyö - jotta vapaaehtoinen l​öytäisi itselleen sopivan tavan tehdä hyvää​

SPR:n Piristäjät

Tule mukaan tukemaan ihmisten hyvinvointia kulttuurin ja liikunnan avulla. Lappeenrannan SPR Piristäjäpalvelu ja Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimi yhdessä mahdollistavat hyvän hetken kulttuurin ja liikunnan parissa.

 Linkki Piristä​jä -sivulleShare