Yhteinen olohuone

Ruokolahden kunta yhdessä  kolmannen sektorin toimijoiden ja Eksoten kanssa valmistelevat yhteistyössä työikäisten ja ikääntyneiden kuntalaisten olohuonetta Ruokolahden Matintielle. Toiminta käynnistyy tammikuussa 2021.

Kohderyhmänä ovat psykososiaalista tukea tarvitsevat työikäiset sekä ikääntyneet kuntalaiset. Kuntalaisten olohuone tulee tarjoamaan palveluita jokaisena arkipäivänä. Toiminta suunnitellaan eri kohderyhmiä palvelevaksi.

Matalan kynnyksen toiminnan lisäksi olohuoneessa järjestetään avoimia ja suljettuja ryhmiä, sekä tarjotaan mahdollisuus maksulliseen lämpimään ateriaan jokaisena arkipäivänä.

​Kuntalaisten keskuudessa on järjestetty nimikilpailu ​olohuoneen nimestä. Kaikkien ehdotusten jättäneiden kesken arvotaan palkinto.​
 Share