Apuvälineet

​​​​
Apu
välinepalvelut sisältävät apuvälinetarpeen määrittelyn, apuvälineiden sovituksen, luovutuksen, käytön opetuksen, seurannan, huollon ja ohjauksen. Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia. 

Linkki apuvälinepalvelujen ​toimipisteiden sivulle

Myöntämisperusteet


Apuvälineiden myöntäminen perustuu Eksoten alueella Apuva-oppaissa esitettyjen periaatteiden lisäksi aina potilaan/asiakkaan tilanteen tapauskohtaiseen ja yksilölliseen harkintaan. Lisäksi huomioidaan lääketieteelliset, hoidolliset ja vammaispalvelulain ja -asetuksen sekä kehitysvammaisten erityishuoltolain per​​usteet.

APUVA-luovut​usperusteita ja toimintaohjeita.pdf

Apuvälineiden luovuttaminen​

Kun tarvitset apuvälineen, ota yhteyttä terveys- tai hyvinvointiaseman apuvälinepalveluiden toimipisteeseen.
 
Terveys- tai hyvinvointiasemien toimipisteistä saat
  • liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavat perusapuvälineet, kuten hygienia- ja liikkumisen apuvälineet.
Apuvälinekeskuksesta Armilasta saat
  • ​lapsi- ja aikuispotilaiden erikoisapuvälineet, kuten sähköiset liikkumisen apuvälineet.
Etelä-Karjalan keskussairaalasta saat
  • hengityssairaiden apuvälineet pääsääntöisesti keuhko-osaston kautta
  • kuulon ja näön apuvälineet.
 ​

Huolto​

 
Apuvälineiden huolto ja korjaus tapahtuvat sovitusti joko terveys- tai hyvinvointiaseman apuvälinepalveluiden toimipisteissä tai apuvälinekeskuksessa.

Opasvideoita:​​
​​
​​
​​
​​
​​


Share