Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi Eksoten viidestä pääprosessista ja keskeinen osa asiakaslähtöistä strategiaa. Sen tulee olla osa Eksoten eri toimijoiden jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa.

Alueellista hyvinvointityötä tehdään kuntien hyvinvointitiimien, järjestöjen ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa tiiviissä yhteistyössä. ​Hyvinvointikertomus antaa painopisteet, joita yhdessä toteutetaan kansalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on aktiivista ja tavoitteellista ennaltaehkäisevää toimintaa kaikilla toimialueilla. Eri toimenpiteillä ja tiedottamisella tuetaan väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisäämistä, kansantautien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien vähentämistä sekä ennenaikaisten kuolemien ja väestöryhmien välisten terveyseroj​en vähentämistä.​

Hyvinvointikertomus on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen strategisen johtamisen työkalu ja yhteistyön väline kuntien ja maakuntien välillä. Alueellinen hyvinvointikertomus on tehty yhteistyössä kuntien kanssa ja sisältää suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä ja arvioinnin totutuneesta toiminnasta. Toteutetuista toimenpiteistä raportoidaan valtuustolle vuosittain ja kerran valtuustokaudessa valmistellaan laajempi hyvinvointikertomus. 

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 05.2018 vihko (05.2019).pdf

Eksote Hyvinvointikertomus vuosittainen raportti 2018.pdf 

Hyvinvointikertomus vuosiraportti 2019.pdf

Etela-KarjalanHyvinvoinninTila-PYSTY-tuloste.pdf

 

Millainen on eteläkarjalaisten elämänlaatu - sähköinen kysely eteläkarjalaisille

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) toteuttaa yhteistyötahojen kanssa sähköisen kyselyn eteläkarjalaisille.

Eksote valmistelee yhteistyössä kuntien ja eri toimijoiden kanssa seuraavaa laajaa hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2021- 2024. Hyvinvointisuunnitelma ja –kertomus ovat lakisääteisiä ja ne ohjaavat Eksotea hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen työn suunnittelussa, raportoinnissa ja arvioinnissa.

Kyselyn tavoitteena on saada tietoa millaiseksi kuntalaiset arvioivat oman elämänlaatunsa sekä terveytensä. Kyselyssä käytetään Maailman terveysjärjestön (WHO) lyhyttä elämänlaatumittaria. Kysely toteutetaan ensimmäistä kertaa Etelä-Karjalassa. Osallistumalla kyselyyn voi vaikuttaa seuraavan hyvinvointisuunnitelman sisältöön.

Kysely on esillä Eksoten verkkosivuilla sekä kuntien kotisivuilla. Kyselyyn voi vastata 30.10.2020 mennessä. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja tietoja käytetään eteläkarjalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelussa.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/3920776130FD38E3  

Lisätietoja:

Tuija Ylitörmänen, hyvinvointisuunnittelija (TtM), tuija.ylitormanen@eksote.fi, p. 040 8463495


 


 


 


 


 


 


 


 


 Share