Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi Eksoten viidestä pääprosessista ja keskeinen osa asiakaslähtöistä strategiaa. Sen tulee olla osa Eksoten eri toimijoiden jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa.

Alueellista hyvinvointityötä tehdään kuntien hyvinvointitiimien, järjestöjen ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa tiiviissä yhteistyössä. ​Hyvinvointikertomus antaa painopisteet, joita yhdessä toteutetaan kansalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on aktiivista ja tavoitteellista ennaltaehkäisevää toimintaa kaikilla toimialueilla. Eri toimenpiteillä ja tiedottamisella tuetaan väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisäämistä, kansantautien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien vähentämistä sekä ennenaikaisten kuolemien ja väestöryhmien välisten terveyseroj​en vähentämistä.​

Hyvinvointikertomus on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen strategisen johtamisen työkalu ja yhteistyön väline kuntien ja maakuntien välillä. Alueellinen hyvinvointikertomus on tehty yhteistyössä kuntien kanssa ja sisältää suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä ja arvioinnin totutuneesta toiminnasta. Toteutetuista toimenpiteistä raportoidaan valtuustolle vuosittain ja kerran valtuustokaudessa valmistellaan laajempi hyvinvointikertomus. 

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 05.2018 vihko (05.2019).pdf

Eksote Hyvinvointikertomus, vuosittainen raportti 05.2019 (laaja).pdf

Etela-KarjalanHyvinvoinninTila-PYSTY-tuloste.pdfShare