Ehkäisevä päihdetyö

​​​​​Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin sekä rahapeliriippuvuuteen ja muihin toiminnallisiin riippuvuuksiin.

 Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla:

  • Päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin
  • Päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin
  • Päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin


 Valtiolla ja kunnilla on lakiin perustuva velvollisuus tuottaa rakenteet, jotka mahdollistavat ehkäisevän päihdetyön tekemisen. Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitos vastaa valtakunnallisesti ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista ja ohjauksesta. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015 . THL:n koordinoima Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma tukee kuntia ja alueita lakisääteisessä työssä. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma​

Toiminta ehkäisevässä päihdetyössä

Ehkäisevää päihdetyötä tekevät viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. Työtä tehdään osana kunnan sosia​ali- ja terveyspalveluja, kouluissa, nuorisotoiminnassa ja muussa vapaa-ajantoiminnassa. Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan moniammatillisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Eksoten ehkäisevän päihdetyön painopistealueet:


  • ​Pakka - toimintamallin mukainen ehkäisevän päihdetyön kehittäminen
  • Alaikäisten päihdekokeilujen väheneminen ja päihteidenkäytön aloitusiän myöhästyminen
  • Aikuisten tupakointi vähenee
  • Työikäisten ja ikäihmisten päihteettömyyden tukeminen ja päihdehaittojen vähentäminen
  • ​Päihderiskeistä tiedottaminen ja päihteidenkäyttöön liittyviin asenteisiin vaikuttaminen, päihteidenkäytön vähentäminen
    ​​

Ota kantaa- päihdetilannekysely toteutetaan Etelä-Karjalassa 1.- 30.11.2018. 


Ota kantaa - päihdetilannekysely on osa Paikallista alkoholipolitiikka - toimintamallia (PAKKA), minkä tavoitteena on ehkäistä alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittoja. Kyselyn tarkoituksena on selvittää päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipitietä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Päihdetilannekyselyn tuloksia käytetään PAKKA- toimintamallin kehittämiseen sekä ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun ja toteuttamiseen Etelä-Karjalassa. ​

​Sähköinen kysely toteuetaan kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa ja se on tarkoitettu kaikille eteläkarjalaisille. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja kyselyyn osallistuneita ei voida tunnistaa. Kyselylomakkeet hävitetään heti kyselyn päätyttyä, kun aineisto on analysoitu. 

Mielipiteesi on meille tärkeä!

Linkki kyselylomakkeeseen:  Ota kantaa - päihdetilannekysely​

Lisätietoja: Minna Piirainen, minna.piirainen@eksote.fi, p. 040 6513718Pakka: - materiaalia​

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet​ (THL)

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry​


 


 

 

 


Share