Ehkäisevä päihdetyö

​​​​​​Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin sekä rahapeliriippuvuuteen ja muihin toiminnallisiin riippuvuuksiin.

 Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla:

  • Päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin
  • Päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin
  • Päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin


 Valtiolla ja kunnilla on lakiin perustuva velvollisuus tuottaa rakenteet, jotka mahdollistavat ehkäisevän päihdetyön tekemisen. Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitos vastaa valtakunnallisesti ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista ja ohjauksesta. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015 . THL:n koordinoima Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma tukee kuntia ja alueita lakisääteisessä työssä. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma​

Toiminta ehkäisevässä päihdetyössä

Ehkäisevää päihdetyötä tekevät viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. Työtä tehdään osana kunnan sosia​ali- ja terveyspalveluja, kouluissa, nuorisotoiminnassa ja muussa vapaa-ajantoiminnassa. Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan moniammatillisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Eksoten ehkäisevän päihdetyön painopistealueet:


  • ​Pakka - toimintamallin mukainen ehkäisevän päihdetyön kehittäminen
  • Alaikäisten päihdekokeilujen väheneminen ja päihteidenkäytön aloitusiän myöhästyminen
  • Aikuisten tupakointi vähenee
  • Työikäisten ja ikäihmisten päihteettömyyden tukeminen ja päihdehaittojen vähentäminen
  • ​Päihderiskeistä tiedottaminen ja päihteidenkäyttöön liittyviin asenteisiin vaikuttaminen, päihteidenkäytön vähentäminen
    ​​

Ota kantaa -päihdetilannekysely toteutetaan eteläkarjalaisille marraskuussa 2018


Etelä-Karjalan kunnissa toteutetaan päihdetilannekysely 1.- 30.11.2018. Kysely on osa PAKKA -toimintamallia, jota Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ehkäisevä päihdetyö toteuttaa yhteistyössä kuntien kanssa.Kyselyllä selvitetään eteläkarjalaisten näkemyksiä päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyen sekä kysytään kuntalaisten mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kyselyyn on lisätty muutama kysymys huumausaineista ja niiden saatavuudesta. 

Päihdetilannekyselyn tuloksia käytetään PAKKA- toimintamallin kehittämiseen sekä ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun ja toteuttamiseen Etelä-Karjalassa. ​PAKKA -toimintamallin tavoitteena on ehkäistä alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittoja, jotka vaikuttavat heikentävästi ihmisten terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin, talouteen sekä työelämään. Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu yksittäisen ihmisen lisäksi elinympäristöön sekä yhteisöön. Vastaava kysely on toteutettu aikaisemmin vuonna 2016 Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. 

​Sähköinen kysely toteutetaan​ kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa ja se on tarkoitettu kaikille eteläkarjalaisille. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja kyselyyn osallistuneita ei voida tunnistaa. Kyselylomakkeet hävitetään heti kyselyn päätyttyä, kun aineisto on analysoitu. 

Mielipiteesi on meille tärkeä!

Linkki kyselylomakkeeseen:  Ota kantaa - päihdetilannekysely​

Lisätietoja: Minna Piirainen, minna.piirainen@eksote.fi, p. 040 6513718


Pakka: - materiaalia​

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet​ (THL)

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry​


 


 

 

 


Share